About

Ta là một con sên chậm chạp...

ta rất là lười nhác...

câu nói cảm thấy tâm đắc nhất khi phát ngôn chính là: "Đa tạ, bạn đánh giá tới cao quá, tớ nào được bình thường như vậy!"
  • Location:
    Ha Noi, Vietnam
  • Joined:
    3 years ago

Reading Lists


7 Published Works

Featured work.

Nam Chính của Nữ Thứ

Social data: 95 reads. 14 votes. 4 comments.

Description: Cuộc sống không phải là một bộ phim, mà bất cứ ai cũng có thể trở thành nữ chính tìm được Mr.Right của mình. Nữ thứ, thì mãi mãi sẽ vẫn chỉ là nữ thứ, mãi mãi chỉ có thể ghen tị, chỉ c...


Other Works by SakuraMooru.
Quy Tắc Ngầm

Quy Tắc Ngầm

93 14 5

Hà Anh thích công tử bạc liêu Trí Dũng, Hà Anh mặt dày theo đuổi đại gia. Báo mạ...

Tân cô bé lọ lem [A New Cinderella's Story]

Tân cô bé lọ lem [A New Cinderella's Story]

221K 936 676

Văn án: Tóm tắt nội dung: Ngày xửa, ngày xưa.. bla bla bla.. (Giản lược 1k chữ!) Mu...

#563 in Teen Fiction
Lời tỏ tình gửi sai địa chỉ

Lời tỏ tình gửi sai địa chỉ

81.7K 253 174

Do không thể viết hơn 2000 characters trong phần giới thiệu, cho nên vui lòng đọc nội...

#376 in Teen Fiction
Đoản văn

Đoản văn

2.7K 22 25

vutrangnhung posted a message to SakuraMooru
Nàng ơi ta vote Tân cô bé lọ lem, ta lỡ lọt hố nhà nàng rồi, hic, nàng nỡ lòng nào lại bỏ rơi ta thế, nàng ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~