NgoLeQuyen

Name Ngô Lê Quyên
Location Hà Nội
Birthday Jun 19
Member Since Aug 08, 2010
Profile Page

Tôi yêu Việt Nam và yêu cả những người yêu nền văn hóa của đất nước này. Niềm tự hào dân tộc muôn năm.

Message Board

Login or Facebook Sign in with Twitter