About

Book Will Be Posted

-Behind Her Beauty
  • Joined:
    3 years ago

Reading Lists


2 Published Works

Featured work.

My Stepfather's Daughter

Social data: 76 reads. 0 votes. 0 comments.

Description: KIEL ARELLANO -- Isang labin-anim na taon gulang na binata. Isang binatang may lihim na pagtingin para sa schoolmates niyang si might galLego.-- sa anak ng kanyang stepfather na si marcelo gallego. Sakabila niyon , lalo lamang tumindi ang pagmamaha...


Other Works by MarionnaLee.
The Rich Young Lady

The Rich Young Lady

53 1 0

Hello sa mga nakakabasa nito. After isang taon, magsusulat ulit ako. At heto ngayon ang pinagtutuunan ko...