His Promise

Promise in english. Pangako sa tagalog. Pitong letra. Isang salita. Madaling sabihin, pero mahirap tuparin.
Start Reading
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

MyJealousHeart

MyJealousHeart

Name Selosa Ü
Location Santa Maria, Bulacan
Birthday Jun 11
Member Since Apr 16, 2013
Votes Received 260

Media