His Promise

2 Part Story 183 Reads 28 Votes
MyJealousHeart By MyJealousHeart Updated a year ago
Promise in english. Pangako sa tagalog. Pitong letra. Isang salita. Madaling sabihin, pero mahirap tuparin.