Bắt sói

"Hạ Phúc - không phải là phước phần hạ cấp mà là hạnh phúc giáng thế, được thần tiên ban tặng, mày có biết không? Ba mày ngồi mấy tháng mới suy nghĩ ra cái tên này đấy con ạ!!!" Cái này là mẹ tôi giải thích "Hạ Phúc - không phải là hạnh phúc của mùa hè sao?" cái này là hoàng hậu của tôi giải thích "Hạ Phúc - Chẳng phải là em sao?" "đúng là em, nhưng anh có biết nó có nghĩa gì không?" Hắn suy nghĩ một lát, sau đó cười cười "là tên của em, chính là con người em, dù có ý nghĩa gì, đến cuối cùng gọi 2 chữ Hạ Phúc không phải chính là gọi em hay sao?" Cái này là giải thích của hắn, của con sói tôi đã bắt được, rất cực khổ bắt được nha...
Start Reading
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

RiFoxie

RiFoxie

Name Ri Foxie
Location HCM city
Member Since Apr 16, 2013
Votes Received 515

Media