Sở Vương phi

9 Part Story 12.5K Reads 24 Votes
Pem By pjp0pjmpjm Updated 2 years ago
Vân phủ thiên kim nhát gan yếu đuối, Kim Loan điện thượng một hồi từ hôn, làm cho nàng chàng cán vong...... 
Lại tĩnh mâu, đáy mắt nhát gan rút đi, hàn quang hiện ra, làm cho người ta nhìn thấy mà sợ, chậm rãi bước vào vết máu loang lổ đại điện, trong trẻo nhưng lạnh lùng vi hàn tiếng nói chậm rãi vang lên “Như vậy tùy Thần Vương nguyện!”
Mỗi người đều nói là, Vân phủ thiên kim trải qua nhấp nhô tính tình đại biến, không biết, này cùng cụ trong cơ thể ở là bất đồng linh hồn......
No comments listed yet.