Sở Vương phi

Vân phủ thiên kim nhát gan yếu đuối, Kim Loan điện thượng một hồi từ hôn, làm cho nàng chàng cán vong...... Lại tĩnh mâu, đáy mắt nhát gan rút đi, hàn quang hiện ra, làm cho người ta nhìn thấy mà sợ, chậm rãi bước vào vết máu loang lổ đại điện, trong trẻo nhưng lạnh lùng vi hàn tiếng nói chậm rãi vang lên “Như vậy tùy Thần Vương nguyện!” Mỗi người đều nói là, Vân phủ thiên kim trải qua nhấp nhô tính tình đại biến, không biết, này cùng cụ trong cơ thể ở là bất đồng linh hồn......
Start Reading
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

pjp0pjmpjm

pjp0pjmpjm

Name Pem
Location not specified
Birthday Sep 14
Member Since Mar 17, 2013
Votes Received 1,611

Media