sủng đồ lên trời, vạn vạn tuế - Khuynh ao ao

21 thế kỷ cao nhất thiên tài máy móc sư bị một viên thuốc nổ trực tiếp tạc phi, hoa lệ lệ xuyên việt. Xuyên việt đến một cái mới ra thân sẽ chết cha tử sữa mẹ oa nhi trên người, hoàn hảo bị Hoa Khanh Trần nhặt được, ôm trở về vòng dưỡng. Đương nhiên, ăn của hắn, trụ của hắn, mặc của hắn, dùng của hắn, cuối cùng, chiếm lấy hắn! Ai dám cùng nàng thưởng sư phụ, Liễu Diệp kiếm pháp hầu hạ! Gì, dám lén lút trèo lên sư phụ giường? Trực tiếp nghiên cứu phát triển mộc chất súng lục giây bắn! Gì, cầm hoàng đế thánh chỉ! Mớ nó chứ, tỷ không phát uy làm tỷ là hello kitty? Trực tiếp hỏa dược diệt ngươi cả nước!
Bắt đầu đọc
library_icon_grey.png Thêm share_icon_grey.png Chia sẻ

tieudaotien

tieudaotien

Địa điểm hà nội
Là thành viên từ Jul 10, 2012
Votes Received 568

Media