Chân Ngắn, Sao Phải Xoắn!

Tác giả: Lê Huyền Nguồn: 89phan.wordpress.com Lưu ý: Mình không phải là tác giả, nhưng truyện này mình post đã được sự đồng ý của tác giả.
Start Reading

Recent Comments

mình đã đọc toàn bộ truyện này, cảm giác lúc nào cũng mún xem kết thúc như thế nào ờ. truyện hấp dẫn quá :)
thực ra thì ngoài đời éo có câu chuyện nào như thế này đâu :(


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

btsc12

btsc12

Location not specified
Member Since Jul 03, 2012
Votes Received 5,744

Media