Bộ Bộ Kim Sinh

3 Part Story 6.7K Reads 6 Votes
Yuki003 By Yuki003 Completed
Tác giả: Ngọc Hương Lung

Converter: U Tịch Cốc

Văn án:

Bước kinh tâm thật sâu mạn quân lâm thiên hạ đừng thương tiếc 

Nhìn lên thương khung mấy độ luân hồi không thấy cũng không tán 

Ký gặp nhau tất nguyên nhân y trạm đầu cầu điểu ngàn dặm 

Xem kiếp này từng bước thâm quân làm vạn thế không uổng 

Nhìn lại lai lịch luân hồi độ độ gặp lại cũng làm bạn
đọc k hiểu gì hết? sao vậy mọi người????????????????