Bộ Bộ Kim Sinh

Tác giả: Ngọc Hương Lung Converter: U Tịch Cốc Văn án: Bước kinh tâm thật sâu mạn quân lâm thiên hạ đừng thương tiếc Nhìn lên thương khung mấy độ luân hồi không thấy cũng không tán Ký gặp nhau tất nguyên nhân y trạm đầu cầu điểu ngàn dặm Xem kiếp này từng bước thâm quân làm vạn thế không uổng Nhìn lại lai lịch luân hồi độ độ gặp lại cũng làm bạn
Start Reading
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Yuki003

Yuki003

Location not specified
Member Since Jun 30, 2012
Votes Received 79

Media