Bộ Bộ Kim Sinh

Tác giả: Ngọc Hương Lung Converter: U Tịch Cốc Văn án: Bước kinh tâm thật sâu mạn quân lâm thiên hạ đừng thương tiếc Nhìn lên thương khung mấy độ luân hồi không thấy cũng không tán Ký gặp nhau tất nguyên nhân y trạm đầu cầu điểu ngàn dặm Xem kiếp này từng bước thâm quân làm vạn thế không uổng Nhìn lại lai lịch luân hồi độ độ gặp lại cũng làm bạn
Bắt đầu đọc
library_icon_grey.png Thêm share_icon_grey.png Chia sẻ

Yuki003

Yuki003

Địa điểm không được chỉ định
Là thành viên từ Jun 30, 2012
Votes Received 56

Media