Câu 13: XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CÓ HIỆU LỰC PHÁP LÝ MẠNH MẼ

Câu chuyện này không có mô tả
Bắt đầu đọc
library_icon_grey.png Thêm share_icon_grey.png Chia sẻ

GruHacker9x

GruHacker9x

Tên TôitênMinh Nhưngtôikolinhtinh Vìtôirấtchungtình
Địa điểm Hanoi, Vietnam
Là thành viên từ Jun 13, 2012
Votes Received 11

Media