Ma Thú Lĩnh Chủ (Full)

Vô ý tìm được một cái vu tháp từ cổ mộ vạn năm tại Miêu Cương, Dương Lăng xuyên qua không gian đến một thế giới khác. Kẻ khác chỉ có thể gọi về một hai ma thú, nhưng Dương Lăng bằng vào Vu thuật mạnh mẽ lại có khả năng thuần hóa hàng vạn ma thú tạo thành cả ma thú quân đoàn…
Bắt đầu đọc
library_icon_grey.png Thêm share_icon_grey.png Chia sẻ

pikeman1

pikeman1

Địa điểm Ninh Giang, Hai Hung, Vietnam
Là thành viên từ Jul 06, 2011
Votes Received 166

Media