Ma Thú Lĩnh Chủ (Full)

Vô ý tìm được một cái vu tháp từ cổ mộ vạn năm tại Miêu Cương, Dương Lăng xuyên qua không gian đến một thế giới khác. Kẻ khác chỉ có thể gọi về một hai ma thú, nhưng Dương Lăng bằng vào Vu thuật mạnh mẽ lại có khả năng thuần hóa hàng vạn ma thú tạo thành cả ma thú quân đoàn…
Start Reading
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

pikeman1

pikeman1

Location Ninh Giang, Hai Hung, Vietnam
Member Since Jul 06, 2011
Votes Received 225

Media