Bình An trọng sinh đích nhật tử_Hiện đại [Nguồn:tangthuvien.com]

5 Part Story 8.1K Reads 13 Votes
huynh van By huynh van Updated 3 years ago
Phát hiện lão công bên ngoài dưỡng tình nhân, nàng hạ quyết định quyết tâm muốn ly hôn, cũng không liêu phản tao hãm hại... Trọng sinh sau, nàng ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải đem này từng phản bội quá, bán đứng quá, lợi dụng quá của nàng nhân hết thảy dẫm nát dưới chân! Nàng không cần lại làm một đóa yếu đuối vô năng thố ti hoa, lúc này đây, nàng phải làm vạn trượng hào quang nữ vương!
No comments listed yet.