Cuộc sống là gì?

15 Part Story 4.4K Reads 10 Votes
Bạch Phi Phi By Bạch Phi Phi Updated 3 years ago
Cuộc sống là gì :
+Là tình bạn
+Là tình yêu
+Sự bao dung chia sẻ
+Là tất cả những gì tốt đẹp,không tốt đẹp đối với mỗi cuộc đời mỗi con người.
Mỗi người hãy tìm ra chân lý cách sống sao cho phù hợp với hoàn cảnh của mình. Sống sao cho sau này nghĩ lại không thấy xấu hổ về những điều mình đã làm.
( hoàn thành 15 - 04 - 2008 )
No comments listed yet.