Cuộc sống là gì?

Cuộc sống là gì : +Là tình bạn +Là tình yêu +Sự bao dung chia sẻ +Là tất cả những gì tốt đẹp,không tốt đẹp đối với mỗi cuộc đời mỗi con người. Mỗi người hãy tìm ra chân lý cách sống sao cho phù hợp với hoàn cảnh của mình. Sống sao cho sau này nghĩ lại không thấy xấu hổ về những điều mình đã làm. ( hoàn thành 15 - 04 - 2008 )
Bắt đầu đọc
library_icon_grey.png Thêm share_icon_grey.png Chia sẻ

tieuthu_ho_duong90

tieuthu_ho_duong90

Tên Bạch Phi Phi
Địa điểm Bac Giang
Sinh Nhật Jan 08
Là thành viên từ Mar 17, 2012
Votes Received 79

Media