Find StoriesFind People

Categories
Vampire
Adik Sa'yo

Adik Sa'yo

DhangReyes
2 pages, updated Aug 17, 2012PG-13VideoPicturesCompleted
"Kath, alam mo ba kung bakit adik ang tawag ko sa'yo? Kasi nung araw na makita kita naglalakad sa gitna ng baha, naka-program na agad sa utak ko na ikaw ang babaeng papa... read more
160,373 reads votes 1,598 comments 1,079

Featured Club

FanFiction Fan Fiction
What is Fan Fiction? Fan Fiction has characters and/or settings that are based on other works, including novels, anime, movies and TV series. Chat with other Fan Fiction readers and writers here.