Find StoriesFind People

Adik Sa'yo

Adik Sa'yo

DhangReyes
2 pages, updated Aug 17, 2012PG-13VideoPicturesCompleted
"Kath, alam mo ba kung bakit adik ang tawag ko sa'yo? Kasi nung araw na makita kita naglalakad sa gitna ng baha, naka-program na agad sa utak ko na ikaw ang babaeng papa... read more
160,382 reads votes 1,599 comments 1,079

Featured Club

Short Story Short Story
A short story is a work of fiction and is similar to a novel, but just shorter. It can be as short as a few pages or much longer, and divided into a few chapters. Short stories can be any genre and are usually less complex than novels, with a single story line and less characters.