bach hop (200)

Phúc hắc ái nữ vương 1

Phúc hắc ái nữ vương 1

zansumi
2 parts / 458 pages, updated Apr 07, 2013PG-13
1,353 reads votes 1 comments 0
[BH] PHTC End

[BH] PHTC End

snsdjiang
190 pages, updated Jun 03, 2012
710 reads votes 0 comments 0
[ Bách hợp tiểu thuyết ] Cả đời cam kết [gl]

[ Bách hợp tiểu thuyết ] Cả đời cam kết [gl]

mylove5201314
128 pages, updated May 29, 2012
1,429 reads votes 2 comments 0

Cảm tình tuyến thượng [gl] 2 (No longer available)

zansumi
190 pages, updated May 25, 2012
22 reads votes 0 comments 0

Cảm tình tuyến thượng [gl] 1 (No longer available)

zansumi
189 pages, updated May 25, 2012
29 reads votes 0 comments 0

xuyên qua chi nữ hoàng ái thượng ta (GL) 2 (No longer available)

zansumi
163 pages, updated May 25, 2012
16 reads votes 0 comments 0

xuyên qua chi nữ hoàng ái thượng ta (GL) 1 (No longer available)

zansumi
135 pages, updated May 25, 2012
27 reads votes 0 comments 0
[ Bách hợp tiểu thuyết ] Cảnh xuân tươi đẹp đích ngày [gl]

[ Bách hợp tiểu thuyết ] Cảnh xuân tươi đẹp đích ngày [gl]

mylove5201314
2 parts / 69 pages, updated May 24, 2012
636 reads votes 0 comments 0
[ Bách hợp tiểu thuyết ] Phác Đáo Diệt Tuyệt [gl]

[ Bách hợp tiểu thuyết ] Phác Đáo Diệt Tuyệt [gl]

mylove5201314
107 pages, updated May 24, 2012
783 reads votes 2 comments 0
[ Bách hợp tiểu thuyết ] Đế Nữ Hoa [gl]

[ Bách hợp tiểu thuyết ] Đế Nữ Hoa [gl]

mylove5201314
4 parts / 339 pages, updated May 24, 2012
2,876 reads votes 0 comments 0
Cầu sinh đường dị huyết thống <<GL+HĐ+Vampire>> 1

Cầu sinh đường dị huyết thống <<GL+HĐ+Vampire>> 1

zansumi
2 parts / 262 pages, updated Apr 07, 2013Completed
541 reads votes 0 comments 0
Cầu sinh đường dị huyết thống <<GL+HĐ+Vampire>> 2

Cầu sinh đường dị huyết thống <<GL+HĐ+Vampire>> 2 (No longer available)

zansumi
116 pages, updated May 20, 2012Completed
52 reads votes 0 comments 0
Quy Thỏ tái bào <<HĐ+Huyễn Huyễn+H>> 2

Quy Thỏ tái bào <<HĐ+Huyễn Huyễn+H>> 2 (No longer available)

zansumi
180 pages, updated May 21, 2012Completed
151 reads votes 0 comments 0
Quy Thỏ tái bào <<HĐ+Huyễn Huyễn+H>> 1

Quy Thỏ tái bào <<HĐ+Huyễn Huyễn+H>> 1

zansumi
2 parts / 352 pages, updated Apr 07, 2013PG-13Completed
1,057 reads votes 2 comments 0
[Bách hợp tiểu thuyết] Gặp gỡ ngươi ta có chạy đằng trời [gl]

[Bách hợp tiểu thuyết] Gặp gỡ ngươi ta có chạy đằng trời [gl]

mylove5201314
3 parts / 310 pages, updated May 20, 2012PG-13
1,306 reads votes 0 comments 0

Trốn Không Thoát GL HĐ (No longer available)

zansumi
161 pages, updated May 17, 2012
75 reads votes 0 comments 0

Vương gia giá lâm (No longer available)

zansumi
144 pages, updated May 12, 2012
144 reads votes 0 comments 0
Cuoc chien hon nhan

Cuoc chien hon nhan

Snowglass
200 pages, updated Apr 14, 2012
2,437 reads votes 0 comments 0
Nhuoc Ly

Nhuoc Ly

Snowglass
2 parts / 278 pages, updated Apr 30, 2012
354 reads votes 0 comments 0
Phuong sinh - Y lan

Phuong sinh - Y lan

Snowglass
2 parts / 295 pages, updated Apr 30, 2012
493 reads votes 0 comments 0