thanh xuyên (47)

Hòa phi trạch kế hoạch - Thanh xuyên, không gian

Hòa phi trạch kế hoạch - Thanh xuyên, không gian

Mimy93
3 parts / 810 pages, updated Jul 10, 2014Completed
Không có một lưu ý xuyên thủng đại thanh hướng, Quan Nhĩ Giai Thanh Hoàn tỏ vẻ có chút điểm tiểu oán ... read more
4,519 reads votes 22 comments 4
Mật phi ở Thanh triều - Thanh xuyên, không gian

Mật phi ở Thanh triều - Thanh xuyên, không gian

Mimy93
3 parts / 864 pages, updated Jun 29, 2014Completed
Một khi xuyên qua, vẫn là ở thanh hướng, Vương Mật Hành tỏ vẻ chính mình vịt lê rất lớn. Cũng may phụ thân ... read more
5,448 reads votes 38 comments 4
Thanh xuyên chi chân yêu cả đời

Thanh xuyên chi chân yêu cả đời

shelly_shiny
2 parts / 477 pages, updated Apr 01, 2013
5,049 reads votes 11 comments 6
Thanh xuyên chi vật hi sinh nữ phụ

Thanh xuyên chi vật hi sinh nữ phụ

shelly_shiny
3 parts / 790 pages, updated May 08, 2013
4,465 reads votes 21 comments 6
Sống lại chi vật hi sinh cửu phúc tấn

Sống lại chi vật hi sinh cửu phúc tấn

shelly_shiny
4 parts / 1,051 pages, updated Sep 22, 2013
4,136 reads votes 17 comments 1
Không Là Điệu Thấp, Là Lạnh Nhạt (Thanh Xuyên) - Full

Không Là Điệu Thấp, Là Lạnh Nhạt (Thanh Xuyên) - Full

dnth2004
3 parts / 524 pages, updated Dec 11, 2012Completed
Nội dung giới thiệu vắn tắt: Bài này nữ chủ, bề ngoài dịu dàng khả nhân, nội... read more
2,942 reads votes 8 comments 0
Xuyên qua không gian chi Trương thị - Hiên Viên Thất Sát

Xuyên qua không gian chi Trương thị - Hiên Viên Thất Sát

Poisonic
5 parts / 933 pages, updated Dec 13, 2013Completed
Thể loại: Truyện convert cho nữ, Thanh xuyên, Tùy thân không gian, Nữ cường, Tứ gia đảng
6,221 reads votes 23 comments 5
thanh mộng vòng dao trì ( hiếu hiền hoàng hậu đồng nghiệp)

thanh mộng vòng dao trì ( hiếu hiền hoàng hậu đồng nghiệp)

hanachan89
6 parts / 1,576 pages, updated Dec 20, 2013
4,078 reads votes 16 comments 2
Trọng sinh chi Khang Hi Vinh phi (không gian, thanh xuyên)_unfull

Trọng sinh chi Khang Hi Vinh phi (không gian, thanh xuyên)_unfull

winter_ivy
3 parts / 848 pages, updated Mar 03, 2013Pictures
Vinh phi, Mã Giai thị, viên ngoại lang Cái Sơn nữ, đãi năm trong cung. Vinh phi là Khang Hi Đế sớm nhất phi tần một trong, ... read more
11,529 reads votes 27 comments 5
Xuyên qua Dận Chân phúc tấn - ngôn tình - chính văn hoàn (reconvert 01/05/2012)

Xuyên qua Dận Chân phúc tấn - ngôn tình - chính văn hoàn (reconvert 01/05/2012)

suki_love_tvxq5
7 parts / 2,312 pages, updated Sep 29, 2011Completed
13,208 reads votes 37 comments 7
sống lại chi thập phúc tấn- thanh xuyên-full

sống lại chi thập phúc tấn- thanh xuyên-full

hanachan89
16 parts / 3,507 pages, updated May 26, 2012
2,577 reads votes 1 comments 0
Thanh xuyên hằng ngày (thanh xuyên)

Thanh xuyên hằng ngày (thanh xuyên)

winter_ivy
8 parts / 3,145 pages, updated May 19, 2014Completed
Ăn... Ăn uống uống này sự. Dù sao thanh mặc đã muốn đều mặc thành cái sàng
11,636 reads votes 39 comments 3
phúc tấn hung mãnh

phúc tấn hung mãnh

shelly_shiny
10 parts / 2,540 pages, updated May 04, 2014
2,751 reads votes 2 comments 0
Thanh xuyên chi bà vú - Thanh xuyên

Thanh xuyên chi bà vú - Thanh xuyên

Mimy93
2 parts / 556 pages, updated Jun 16, 2014Completed
Ái Lan Châu nhìn kim hoàng sắc tã lót trung đứa nhỏ, trong lòng cũng là nghĩ: Dận Nhưng a Dận Nhưng, ta sẽ hảo hảo bồi dưỡng ngươi, ... read more
2,113 reads votes 6 comments 0
thanh nhàn

thanh nhàn

shelly_shiny
5 parts / 1,555 pages, updated Feb 05, 2013
5,996 reads votes 8 comments 4
Thanh xuyên chi Quách Lạc La thị

Thanh xuyên chi Quách Lạc La thị

shelly_shiny
2 parts / 339 pages, updated Nov 29, 2013
3,110 reads votes 11 comments 5
mang theo không gian trở thành tống khanh khách

mang theo không gian trở thành tống khanh khách

shelly_shiny
2 parts / 369 pages, updated Oct 10, 2012
3,267 reads votes 2 comments 0
Hoàn mỹ tứ phúc tấn (Thanh xuyên, tùy thân không gian)

Hoàn mỹ tứ phúc tấn (Thanh xuyên, tùy thân không gian)

winter_ivy
3 parts / 852 pages, updated Jun 11, 2012PicturesCompleted
Một cái hiện đại cô gái, xuyên thành Ô Lạt Na Lạp thị, trở thành cái kia lịch sử thượn... read more
6,859 reads votes 4 comments 0
Đại Thanh ngủ phi

Đại Thanh ngủ phi

violet_nh0xgl
3 parts / 482 pages, updated Jan 09, 2012
2,069 reads votes 0 comments 2
Ung Chính tiểu lão bà full

Ung Chính tiểu lão bà full

shelly_shiny
17 parts / 4,463 pages, updated Mar 02, 2014
22,581 reads votes 127 comments 18