thanh xuyên (47)

Hòa phi trạch kế hoạch - Thanh xuyên, không gian

Hòa phi trạch kế hoạch - Thanh xuyên, không gian

Mimy93
3 parts / 675 pages, updated Jul 10, 2014Completed
Không có một lưu ý xuyên thủng đại thanh hướng, Quan Nhĩ Giai Thanh Hoàn tỏ vẻ có chút điểm tiểu oán ... read more
1,394 reads votes 14 comments 2
Mật phi ở Thanh triều - Thanh xuyên, không gian

Mật phi ở Thanh triều - Thanh xuyên, không gian

Mimy93
3 parts / 720 pages, updated Jun 29, 2014Completed
Một khi xuyên qua, vẫn là ở thanh hướng, Vương Mật Hành tỏ vẻ chính mình vịt lê rất lớn. Cũng may phụ thân ... read more
2,113 reads votes 20 comments 4
Thanh xuyên chi chân yêu cả đời

Thanh xuyên chi chân yêu cả đời

shelly_shiny
2 parts / 398 pages, updated Apr 01, 2013
4,076 reads votes 9 comments 5
Thanh xuyên chi vật hi sinh nữ phụ

Thanh xuyên chi vật hi sinh nữ phụ

shelly_shiny
3 parts / 658 pages, updated May 08, 2013
3,771 reads votes 20 comments 6
Sống lại chi vật hi sinh cửu phúc tấn

Sống lại chi vật hi sinh cửu phúc tấn

shelly_shiny
4 parts / 876 pages, updated Sep 22, 2013
3,196 reads votes 14 comments 0
Không Là Điệu Thấp, Là Lạnh Nhạt (Thanh Xuyên) - Full

Không Là Điệu Thấp, Là Lạnh Nhạt (Thanh Xuyên) - Full

dnth2004
3 parts / 437 pages, updated Dec 11, 2012Completed
Nội dung giới thiệu vắn tắt: Bài này nữ chủ, bề ngoài dịu dàng khả nhân, nội... read more
2,296 reads votes 5 comments 0
Xuyên qua không gian chi Trương thị - Hiên Viên Thất Sát

Xuyên qua không gian chi Trương thị - Hiên Viên Thất Sát

Poisonic
5 parts / 777 pages, updated Dec 13, 2013GCompleted
Thể loại: Truyện convert cho nữ, Thanh xuyên, Tùy thân không gian, Nữ cường, Tứ gia đảng
4,134 reads votes 16 comments 5
thanh mộng vòng dao trì ( hiếu hiền hoàng hậu đồng nghiệp)

thanh mộng vòng dao trì ( hiếu hiền hoàng hậu đồng nghiệp)

hanachan89
6 parts / 1,313 pages, updated Dec 20, 2013
1,633 reads votes 13 comments 2
Trọng sinh chi Khang Hi Vinh phi (không gian, thanh xuyên)_unfull

Trọng sinh chi Khang Hi Vinh phi (không gian, thanh xuyên)_unfull

winter_ivy
3 parts / 707 pages, updated Mar 03, 2013PG-13Pictures
Vinh phi, Mã Giai thị, viên ngoại lang Cái Sơn nữ, đãi năm trong cung. Vinh phi là Khang Hi Đế sớm nhất phi tần một trong, ... read more
8,735 reads votes 22 comments 5
Xuyên qua Dận Chân phúc tấn - ngôn tình - chính văn hoàn (reconvert 01/05/2012)

Xuyên qua Dận Chân phúc tấn - ngôn tình - chính văn hoàn (reconvert 01/05/2012)

suki_love_tvxq5
7 parts / 1,927 pages, updated Sep 29, 2011PG-13Completed
9,485 reads votes 14 comments 1
sống lại chi thập phúc tấn- thanh xuyên-full

sống lại chi thập phúc tấn- thanh xuyên-full

hanachan89
16 parts / 2,923 pages, updated May 26, 2012
2,174 reads votes 0 comments 0
Thanh xuyên hằng ngày (thanh xuyên)

Thanh xuyên hằng ngày (thanh xuyên)

winter_ivy
8 parts / 2,621 pages, updated May 19, 2014Completed
Ăn... Ăn uống uống này sự. Dù sao thanh mặc đã muốn đều mặc thành cái sàng
4,884 reads votes 23 comments 2
phúc tấn hung mãnh

phúc tấn hung mãnh

shelly_shiny
10 parts / 2,117 pages, updated May 04, 2014PG-13
1,912 reads votes 0 comments 0
Thanh xuyên chi bà vú - Thanh xuyên

Thanh xuyên chi bà vú - Thanh xuyên

Mimy93
2 parts / 463 pages, updated Jun 16, 2014PG-13Completed
Ái Lan Châu nhìn kim hoàng sắc tã lót trung đứa nhỏ, trong lòng cũng là nghĩ: Dận Nhưng a Dận Nhưng, ta sẽ hảo hảo bồi dưỡng ngươi, ... read more
997 reads votes 4 comments 0
thanh nhàn

thanh nhàn

shelly_shiny
5 parts / 1,296 pages, updated Feb 05, 2013PG-13
4,701 reads votes 5 comments 2
Thanh xuyên chi Quách Lạc La thị

Thanh xuyên chi Quách Lạc La thị

shelly_shiny
2 parts / 283 pages, updated Nov 29, 2013
2,356 reads votes 7 comments 4
mang theo không gian trở thành tống khanh khách

mang theo không gian trở thành tống khanh khách

shelly_shiny
2 parts / 307 pages, updated Oct 10, 2012
2,632 reads votes 1 comments 0
Hoàn mỹ tứ phúc tấn (Thanh xuyên, tùy thân không gian)

Hoàn mỹ tứ phúc tấn (Thanh xuyên, tùy thân không gian)

winter_ivy
3 parts / 710 pages, updated Jun 11, 2012PicturesCompleted
Một cái hiện đại cô gái, xuyên thành Ô Lạt Na Lạp thị, trở thành cái kia lịch sử thượn... read more
4,843 reads votes 2 comments 0
Đại Thanh ngủ phi

Đại Thanh ngủ phi

violet_nh0xgl
3 parts / 402 pages, updated Jan 09, 2012
1,711 reads votes 0 comments 2
Ung Chính tiểu lão bà full

Ung Chính tiểu lão bà full

shelly_shiny
17 parts / 3,719 pages, updated Mar 02, 2014
16,250 reads votes 87 comments 11