Đam mỹ [ H ] ☻ (30)

Lưỡng trọng thiên

Lưỡng trọng thiên

NguynHngHnh0
74 pages, updated Apr 06, 2013G
248 reads votes 0 comments 0
ATNCN

ATNCN

lov3Hyuk
51 pages, updated Jan 24, 2014PG-13
661 reads votes 2 comments 0
TTVAMK

TTVAMK

lov3Hyuk
40 pages, updated Feb 14, 2014
841 reads votes 4 comments 0
TTNL

TTNL

lov3Hyuk
22 pages, updated Mar 02, 2014
522 reads votes 0 comments 0
MCQTGCTT

MCQTGCTT

lov3Hyuk
21 pages, updated Apr 06, 2014
1,286 reads votes 14 comments 1
MHTC

MHTC

lov3Hyuk
85 pages, updated Apr 25, 2014PG-13
568 reads votes 1 comments 0
MTDLVB

MTDLVB

lov3Hyuk
10 pages, updated May 06, 2014PG-13
506 reads votes 1 comments 0
YTĐTMMMC

YTĐTMMMC

lov3Hyuk
80 pages, updated May 12, 2014
1,559 reads votes 9 comments 0
CCTR

CCTR

lov3Hyuk
27 pages, updated May 12, 2014PG-13
1,027 reads votes 10 comments 3
TSCBV

TSCBV

lov3Hyuk
250 pages, updated Jun 10, 2014PG-13
635 reads votes 6 comments 0
thủy tiết bất thông

thủy tiết bất thông

miti_love_cute
60 pages, updated Jul 10, 2011PG-13
1,837 reads votes 1 comments 0
Lừa bảo tiêu đến ấm giường ( Dammie )

Lừa bảo tiêu đến ấm giường ( Dammie )

LingPinky
19 pages, updated Jun 09, 2014PG-13
246 reads votes 1 comments 0
[Đam mỹ] [Junyo.ver] Khi cà chớn gặp cà chua ♥

[Đam mỹ] [Junyo.ver] Khi cà chớn gặp cà chua ♥

junyobi
32 parts / 93 pages, updated Jun 19, 2013
Au: 2 con Vk mang họ Yong (Yong Lu vs Yong Ry :3) Rating: K+ Note 1: Vì k có sự cho phép của tác ... read more
21,377 reads votes 282 comments 115
HNTĐ HH

HNTĐ HH (No longer available)

sherrypham
135 pages, updated Jul 19, 2013PG-13
174 reads votes 1 comments 1
''Thú'' Y (bác sĩ ác như thú )

''Thú'' Y (bác sĩ ác như thú )

macnhu
60 pages, updated Jun 04, 2013PG-13
3,597 reads votes 21 comments 5
Nhất chỉ hưu thư ( SM, siêu ngược, cổ trang )

Nhất chỉ hưu thư ( SM, siêu ngược, cổ trang )

shark123
2 parts / 571 pages, updated Jun 19, 2012PG-13Completed
Truyện này ta hok dám đọc, nàng nào can đảm đọc xong spoil dùm ta được hok ? TT.TT ps : chống... read more
4,538 reads votes 5 comments 2
Tuyển tập Kongkong101010

Tuyển tập Kongkong101010

shark123
3 parts / 444 pages, updated Jun 19, 2012PG-13Completed
PS : H văn, H điên cuồng =.="
12,550 reads votes 11 comments 0
Xuyên việt chi YD chưởng môn ( hoàn )

Xuyên việt chi YD chưởng môn ( hoàn )

shark123
260 pages, updated Jan 30, 2012PG-13
2,262 reads votes 2 comments 1
Tuyệt đối nô lệ (S thụ M công)

Tuyệt đối nô lệ (S thụ M công)

meomy10
94 pages, updated May 16, 2012PG-13
4,423 reads votes 1 comments 0
Kế phụ [H nặng, bản hoàn]

Kế phụ [H nặng, bản hoàn]

phudung
215 pages, updated Aug 26, 2011PG-13
Ta thề, mỗi lần post truyện này lên lòng ta đều rất quấn quít, có cảm giác mình thật là xấu xa. :P *cười đen tối* cảm giác mình ... read more
39,549 reads votes 37 comments 21