Đam mỹ [ H ] ☻ (32)

Danmei- Luyến Tình 2

Danmei- Luyến Tình 2 (No longer available)

_HelioTrope_
134 pages, updated May 11, 2013
5,044 reads votes 24 comments 3
Danmei- Luyến tình 1

Danmei- Luyến tình 1 (No longer available)

_HelioTrope_
168 pages, updated May 11, 2013
6,935 reads votes 27 comments 0
Lưỡng trọng thiên

Lưỡng trọng thiên

NguynHngHnh0
88 pages, updated Apr 06, 2013
721 reads votes 1 comments 1
ATNCN

ATNCN (No longer available)

_lov3Hyuk
62 pages, updated Jan 24, 2014
Ái Thượng Nhất Cá Nhân
916 reads votes 3 comments 0
TTVAMK

TTVAMK (No longer available)

_lov3Hyuk
48 pages, updated Feb 14, 2014Completed
Tổng tài và Anh mở khóa
1,128 reads votes 4 comments 0
TTNL

TTNL (No longer available)

_lov3Hyuk
26 pages, updated Mar 02, 2014Completed
Thu Tâm Ngọc Lạc
721 reads votes 0 comments 0
MCQTGCTT

MCQTGCTT (No longer available)

_lov3Hyuk
25 pages, updated Apr 06, 2014Completed
Mau cởi quần tôi giúp cậu thoa thuốc
2,163 reads votes 21 comments 1
MHTC

MHTC (No longer available)

_lov3Hyuk
101 pages, updated Apr 25, 2014Completed
Mộng Hồi Tàn Cận
875 reads votes 3 comments 0
MTDLVB

MTDLVB (No longer available)

_lov3Hyuk
12 pages, updated May 06, 2014Completed
MIÊU TRẢO DỮ LANG VĨ BA
818 reads votes 2 comments 0
YTĐTMMMC

YTĐTMMMC (No longer available)

_lov3Hyuk
96 pages, updated May 12, 2014Completed
Yêu Thượng Đối Thủ Một Mất Một Còn
2,880 reads votes 14 comments 0
CCTR

CCTR (No longer available)

_lov3Hyuk
32 pages, updated May 12, 2014Completed
CHUYỆN CÁI TỜ RYM …
1,486 reads votes 12 comments 4
TSCBV

TSCBV (No longer available)

_lov3Hyuk
300 pages, updated Jun 10, 2014Completed
Trọng sinh chi Bùi Vũ
1,018 reads votes 7 comments 0
thủy tiết bất thông

thủy tiết bất thông

miti_love_cute
72 pages, updated Jul 10, 2011
2,600 reads votes 8 comments 0
Lừa bảo tiêu đến ấm giường ( Dammie )

Lừa bảo tiêu đến ấm giường ( Dammie )

LingPinky
23 pages, updated Jun 09, 2014
3,122 reads votes 31 comments 0
[Đam mỹ] [Junyo.ver] Khi cà chớn gặp cà chua ♥

[Đam mỹ] [Junyo.ver] Khi cà chớn gặp cà chua ♥

junyobi
32 parts / 112 pages, updated Jun 19, 2013
Au: 2 con Vk mang họ Yong (Yong Lu vs Yong Ry :3) Rating: K+ Note 1: Vì k có sự cho phép của tác ... read more
39,680 reads votes 566 comments 118
HNTĐ HH

HNTĐ HH (No longer available)

sherrypham
162 pages, updated Jul 19, 2013
174 reads votes 1 comments 1
''Thú'' Y (bác sĩ ác như thú )

''Thú'' Y (bác sĩ ác như thú )

macnhu
72 pages, updated Jun 04, 2013
7,008 reads votes 50 comments 7
Nhất chỉ hưu thư ( SM, siêu ngược, cổ trang )

Nhất chỉ hưu thư ( SM, siêu ngược, cổ trang )

shark123
2 parts / 686 pages, updated Jun 19, 2012Completed
Truyện này ta hok dám đọc, nàng nào can đảm đọc xong spoil dùm ta được hok ? TT.TT ps : chống... read more
7,937 reads votes 10 comments 3
Tuyển tập Kongkong101010

Tuyển tập Kongkong101010

shark123
3 parts / 533 pages, updated Jun 19, 2012Completed
PS : H văn, H điên cuồng =.="
18,784 reads votes 26 comments 1
Xuyên việt chi YD chưởng môn ( hoàn )

Xuyên việt chi YD chưởng môn ( hoàn )

shark123
312 pages, updated Jan 30, 2012
3,306 reads votes 7 comments 1