HP đồng nhân (146)

(HP đồng nghiệp ) đệ tam thế chi Schulz - Dolor

(HP đồng nghiệp ) đệ tam thế chi Schulz - Dolor

hanhanguyet
2 parts / 357 pages, updated Mar 21, 2014Completed
Tấn giang 2014. 03. 08 kết thúc Văn vẻ tích phân: 17,413,880 Xuyên qua – Ma pháp – NP – Thỏa mái – ... read more
543 reads votes 3 comments 0
(HP đồng nhân) Hy vọng thánh ca - Nam Qua Lão Yêu

(HP đồng nhân) Hy vọng thánh ca - Nam Qua Lão Yêu

hanhanguyet
2 parts / 301 pages, updated Mar 19, 2014Completed
Tấn giang VIP2014. 03. 16 chính văn kết thúc Văn vẻ tích phân: 45,252,644 Xuyên qua – Ma pháp – N... read more
490 reads votes 4 comments 0
[HP] cứu vớt đại binh Voldemort

[HP] cứu vớt đại binh Voldemort

hanhanguyet
2 parts / 440 pages, updated Feb 09, 2014PG-13
512 reads votes 0 comments 0
HP Cherish(DH)

HP Cherish(DH)

hanhanguyet
54 pages, updated Feb 09, 2014
219 reads votes 0 comments 0
[HP] thủy vu ý ngoại

[HP] thủy vu ý ngoại

hanhanguyet
237 pages, updated Feb 09, 2014PG-13
407 reads votes 0 comments 0
[HP] Trường mộng thiên niên

[HP] Trường mộng thiên niên

hanhanguyet
3 parts / 596 pages, updated Feb 09, 2014PG-13
518 reads votes 0 comments 0
[HP]SoulMate

[HP]SoulMate

hanhanguyet
2 parts / 361 pages, updated Feb 08, 2014
587 reads votes 0 comments 2
[HP-VolHarSev] Trọng tân khai thủy đương ma vương

[HP-VolHarSev] Trọng tân khai thủy đương ma vương

hanhanguyet
239 pages, updated Feb 08, 2014
378 reads votes 2 comments 3
[GodxSal] Trở về thế giới phép thuật

[GodxSal] Trở về thế giới phép thuật

hanhanguyet
3 parts / 557 pages, updated Feb 09, 2014PG-13
266 reads votes 0 comments 0
[HP] Tự do ý chí

[HP] Tự do ý chí

hanhanguyet
123 pages, updated Feb 09, 2014
222 reads votes 0 comments 0
Thâm dạ - Miêu Tiểu Bích

Thâm dạ - Miêu Tiểu Bích

hanhanguyet
2 parts / 285 pages, updated Feb 09, 2014
414 reads votes 0 comments 0
Chúa Tể Hắc Ám, cầu buông tha - Ái Tại Tức Duyên Tiền

Chúa Tể Hắc Ám, cầu buông tha - Ái Tại Tức Duyên Tiền

hanhanguyet
2 parts / 302 pages, updated Feb 07, 2014
Tấn giang VIP2014-01-26 kết thúc Văn vẻ tích phân: 21,748,178... read more
559 reads votes 5 comments 2
(HP đồng nhân) Giáo sư, hình như nước sơn của ngài bị bóc ra rồi

(HP đồng nhân) Giáo sư, hình như nước sơn của ngài bị bóc ra rồi

hanhanguyet
201 pages, updated Jan 20, 2014PG-13Completed
Tấn giang VIP2014. 01. 13 kết thúc Văn vẻ tích phân: 17,165,952 Đồn... read more
228 reads votes 0 comments 0
[HP] Boy from nowhere - Mộc Chi Bản Viện

[HP] Boy from nowhere - Mộc Chi Bản Viện

hanhanguyet
23 pages, updated Jan 22, 2014PG-13Completed
Tấn giang 2014. 01. 07 kết thúc Văn án: Còn nhớ rõ JK la lâm giảng cứu thế chủ đồng chí tham gia tam cường tranh bá một năm... read more
182 reads votes 0 comments 0
(HP đồng nhân )HP hiệu trưởng cũng đến trường - Cận Huyền Cơ

(HP đồng nhân )HP hiệu trưởng cũng đến trường - Cận Huyền Cơ

hanhanguyet
37 pages, updated Jan 22, 2014Completed
Tấn giang 2014. 01. 21 kết thúc Văn án: Vĩ đại Gryffindor ... read more
196 reads votes 0 comments 0
(HP đồng nhân )HP chi bất khả kháng lực - J112233

(HP đồng nhân )HP chi bất khả kháng lực - J112233

hanhanguyet
127 pages, updated Dec 27, 2013
Tấn giang 2013-12-26 kết thúc Văn vẻ tích phân: 10,014,941 Chiến hậu tiểu phẩm. HD văn. Draco mang cầu chạy sau, thiếu tổng là muốn còn. HE bảo chứng. Cảnh cáo: không có y theo nguyên tác; sinh tử;OOC, thận nhập
446 reads votes 2 comments 1
(HP + Vô hạn đồng nhân) Khi ta gặp được ngươi II - Mạch Tử Đóa

(HP + Vô hạn đồng nhân) Khi ta gặp được ngươi II - Mạch Tử Đóa

hanhanguyet
219 pages, updated Dec 25, 2013
513 reads votes 0 comments 0
[HP + Chúa tể những chiếc nhẫn] Bản bản chiến ký

[HP + Chúa tể những chiếc nhẫn] Bản bản chiến ký

hanhanguyet
196 pages, updated Dec 19, 2013PG-13
328 reads votes 1 comments 3
HP chi ký ức mê cung ( Sal x Sev )

HP chi ký ức mê cung ( Sal x Sev )

hanhanguyet
2 parts / 417 pages, updated Dec 19, 2013
544 reads votes 1 comments 0
( HP đồng nhân ) Bắt cóc Severus - Lộ Ngưng Yên Phi Dương

( HP đồng nhân ) Bắt cóc Severus - Lộ Ngưng Yên Phi Dương

hanhanguyet
2 parts / 387 pages, updated Dec 17, 2013
Tấn giang VIP2013-12-14 chính văn kết thúc Văn vẻ tích phân: 22,072,860 Xuyên qua – Ma ph... read more
753 reads votes 1 comments 0