HP đồng nhân (161)

HP tẩu hỏa nhập ma - Ngự Thai Sở

HP tẩu hỏa nhập ma - Ngự Thai Sở

hanxiayue2012
4 parts / 957 pages, updated Oct 14, 2014
Tấn giang 2014-10-12 kết thúc Văn vẻ tích phân: 25,861,494 Ma pháp – Nguyên sang x Draco – 1×1 – HE Văn án Chậm... read more
746 reads votes 3 comments 0
(HP đồng nhân) Giáo sư ném tấm chắn - Lăng Kỳ Du

(HP đồng nhân) Giáo sư ném tấm chắn - Lăng Kỳ Du

hanxiayue2012
2 parts / 610 pages, updated Oct 23, 2014
Tấn giang VIP2014. 10. 20 kết thúc Văn vẻ tích phân: 22,296,106 HP đồng nhân ... read more
954 reads votes 2 comments 4
(HP đồng nhân) Ảo giác - Y Lai Văn

(HP đồng nhân) Ảo giác - Y Lai Văn

hanxiayue2012
8 parts / 1,872 pages, updated Feb 15, 2015
Tấn giang 2014. 11. 10VIP kết thúc Văn vẻ tích phân: 93,055,816 SevHar – Ma pháp – 1×1 – HE 【 văn án 】 Tại Snape ch... read more
4,741 reads votes 46 comments 6
(HP đồng nhân )The Turtle Dove~ Culver

(HP đồng nhân )The Turtle Dove~ Culver

hanxiayue2012
4 parts / 728 pages, updated Jan 19, 2015
Tấn giang 2015. 1. 8 kết thúc Văn vẻ tích phân: 44,344,300Xuyên qua – Ma pháp -VolSev – 1×1 – HE Văn án Ngoài ý muốn trở lại... read more
3,739 reads votes 37 comments 8
(HP Đồng nhân) Ta là mèo nhà Malfoy - Phế Thoại Tam Thiên

(HP Đồng nhân) Ta là mèo nhà Malfoy - Phế Thoại Tam Thiên

hanxiayue2012
2 parts / 458 pages, updated Feb 12, 2015
Tấn giang VIP2014-12-27 kết thúc Văn vẻ tích phân: 42,114,088 HP đồng nhân – Ma p... read more
3,256 reads votes 20 comments 11
Tuyển tập cặp nguyên sang trong HP đồng nhân

Tuyển tập cặp nguyên sang trong HP đồng nhân

hanxiayue2012
2 parts / 180 pages, updated Sep 02, 2014
1,031 reads votes 3 comments 0
Vườn hồng của Chúa Tể Hắc Ám

Vườn hồng của Chúa Tể Hắc Ám

hanxiayue2012
280 pages, updated Sep 02, 2014
698 reads votes 1 comments 3
Chí cao, vô thượng, Chúa Tể Hắc Ám ! - Biến Hóa Hệ Đích Nguyệt Lượng

Chí cao, vô thượng, Chúa Tể Hắc Ám ! - Biến Hóa Hệ Đích Nguyệt Lượng

hanxiayue2012
2 parts / 336 pages, updated Aug 31, 2014
Tấn giang cao tích phân 2014-08-23 chính văn kết thúc V... read more
852 reads votes 2 comments 3
( HP đồng nhân ) Tuyên thệ trung thành với Gellert - Thụ Vương Bệ Hạ

( HP đồng nhân ) Tuyên thệ trung thành với Gellert - Thụ Vương Bệ Hạ

hanxiayue2012
2 parts / 414 pages, updated Aug 09, 2014
Tấn giang VIP2014-08-08 kết thúc Văn vẻ tích phân: 40,849,872 Đồng nhân – Ma pháp – Gell x Er... read more
1,146 reads votes 7 comments 2
(HP đồng nhân) HP chi sổ tay nuôi nấng giáo sư - Cố Phán Nhược Thiển

(HP đồng nhân) HP chi sổ tay nuôi nấng giáo sư - Cố Phán Nhược Thiển

hanxiayue2012
293 pages, updated Jul 23, 2014Completed
Tấn giang VIP2014-07-22 chính văn hoàn Văn vẻ tích phân: 23,506,356 Đồng nhân –... read more
747 reads votes 2 comments 0
[HP] Merlin's magic

[HP] Merlin's magic

hanxiayue2012
2 parts / 338 pages, updated Jul 24, 2014
1,378 reads votes 6 comments 0
(HP đồng nhân ) HP chi bạch kim cùng tử la lan - Nãi Viên Viên

(HP đồng nhân ) HP chi bạch kim cùng tử la lan - Nãi Viên Viên

hanxiayue2012
3 parts / 745 pages, updated Jul 09, 2014
Tấn giang VIP2014. 7. 8 kết thúc Văn vẻ tích phân: 36,859,888 Ma pháp – Cường cường – 1×1 – ... read more
2,248 reads votes 25 comments 6
Ngươi là linh hồn của ta - Bạc Hà Thỏ Tử

Ngươi là linh hồn của ta - Bạc Hà Thỏ Tử

hanxiayue2012
2 parts / 423 pages, updated Jun 21, 2014Completed
Tấn giang 2014-05-10 kết thúc Văn vẻ tích phân: 25,665,452 Xuyên qua - Ma pháp – VolS... read more
1,612 reads votes 7 comments 1
(HP Đồng nhân) Lương sư ích hữu - Đằng La Luyến Nguyệt

(HP Đồng nhân) Lương sư ích hữu - Đằng La Luyến Nguyệt

hanxiayue2012
4 parts / 650 pages, updated Jun 15, 2014
Tấn giang VIP2014. 5. 31 hoàn chính văn Văn vẻ tích phân: 36,222,272 Ma p... read more
3,026 reads votes 29 comments 3
( HP đồng nhân ) Bổ sắc tàn tượng - Cận Sắc Nhược Lam

( HP đồng nhân ) Bổ sắc tàn tượng - Cận Sắc Nhược Lam

hanxiayue2012
51 pages, updated May 11, 2014
1,204 reads votes 3 comments 0
(HP đồng nhân) Làm thế nào để bình tĩnh khi gặp người yêu cũ - Vụ Thập

(HP đồng nhân) Làm thế nào để bình tĩnh khi gặp người yêu cũ - Vụ Thập

hanxiayue2012
257 pages, updated May 03, 2014
1,293 reads votes 7 comments 0
( HP đồng nhân ) Draco's Task - Vị Tri

( HP đồng nhân ) Draco's Task - Vị Tri

hanxiayue2012
70 pages, updated Apr 12, 2014
577 reads votes 3 comments 0
(HP đồng nghiệp ) đệ tam thế chi Schulz - Dolor

(HP đồng nghiệp ) đệ tam thế chi Schulz - Dolor

hanxiayue2012
2 parts / 429 pages, updated Mar 21, 2014Completed
Tấn giang 2014. 03. 08 kết thúc Văn vẻ tích phân: 17,413,880 Xuyên qua – Ma pháp – NP – Thỏa mái – ... read more
2,116 reads votes 15 comments 0
(HP đồng nhân) Hy vọng thánh ca - Nam Qua Lão Yêu

(HP đồng nhân) Hy vọng thánh ca - Nam Qua Lão Yêu

hanxiayue2012
2 parts / 362 pages, updated Mar 19, 2014Completed
Tấn giang VIP2014. 03. 16 chính văn kết thúc Văn vẻ tích phân: 45,252,644 Xuyên qua – Ma pháp – N... read more
2,078 reads votes 15 comments 1
[HP] cứu vớt đại binh Voldemort

[HP] cứu vớt đại binh Voldemort

hanxiayue2012
2 parts / 527 pages, updated Feb 09, 2014
1,383 reads votes 1 comments 0