HP đồng nhân (152)

(HP đồng nhân ) HP chi bạch kim cùng tử la lan - Nãi Viên Viên

(HP đồng nhân ) HP chi bạch kim cùng tử la lan - Nãi Viên Viên

hanhanguyet
3 parts / 621 pages, updated Jul 09, 2014
Tấn giang VIP2014. 7. 8 kết thúc Văn vẻ tích phân: 36,859,888 Ma pháp – Cường cường – 1×1 – ... read more
456 reads votes 7 comments 3
Ngươi là linh hồn của ta - Bạc Hà Thỏ Tử

Ngươi là linh hồn của ta - Bạc Hà Thỏ Tử

hanhanguyet
2 parts / 352 pages, updated Jun 21, 2014Completed
Tấn giang 2014-05-10 kết thúc Văn vẻ tích phân: 25,665,452 Xuyên qua - Ma pháp – VolS... read more
466 reads votes 4 comments 1
(HP Đồng nhân) Lương sư ích hữu - Đằng La Luyến Nguyệt

(HP Đồng nhân) Lương sư ích hữu - Đằng La Luyến Nguyệt

hanhanguyet
4 parts / 542 pages, updated Jun 15, 2014
Tấn giang VIP2014. 5. 31 hoàn chính văn Văn vẻ tích phân: 36,222,272 Ma p... read more
1,193 reads votes 21 comments 1
( HP đồng nhân ) Bổ sắc tàn tượng - Cận Sắc Nhược Lam

( HP đồng nhân ) Bổ sắc tàn tượng - Cận Sắc Nhược Lam

hanhanguyet
43 pages, updated May 11, 2014
552 reads votes 1 comments 0
(HP đồng nhân) Làm thế nào để bình tĩnh khi gặp người yêu cũ - Vụ Thập

(HP đồng nhân) Làm thế nào để bình tĩnh khi gặp người yêu cũ - Vụ Thập

hanhanguyet
214 pages, updated May 03, 2014
631 reads votes 5 comments 0
( HP đồng nhân ) Draco's Task - Vị Tri

( HP đồng nhân ) Draco's Task - Vị Tri

hanhanguyet
58 pages, updated Apr 12, 2014PG-13
315 reads votes 2 comments 0
(HP đồng nghiệp ) đệ tam thế chi Schulz - Dolor

(HP đồng nghiệp ) đệ tam thế chi Schulz - Dolor

hanhanguyet
2 parts / 357 pages, updated Mar 21, 2014Completed
Tấn giang 2014. 03. 08 kết thúc Văn vẻ tích phân: 17,413,880 Xuyên qua – Ma pháp – NP – Thỏa mái – ... read more
939 reads votes 7 comments 0
(HP đồng nhân) Hy vọng thánh ca - Nam Qua Lão Yêu

(HP đồng nhân) Hy vọng thánh ca - Nam Qua Lão Yêu

hanhanguyet
2 parts / 301 pages, updated Mar 19, 2014Completed
Tấn giang VIP2014. 03. 16 chính văn kết thúc Văn vẻ tích phân: 45,252,644 Xuyên qua – Ma pháp – N... read more
751 reads votes 6 comments 0
[HP] cứu vớt đại binh Voldemort

[HP] cứu vớt đại binh Voldemort

hanhanguyet
2 parts / 440 pages, updated Feb 09, 2014PG-13
736 reads votes 0 comments 0
HP Cherish(DH)

HP Cherish(DH)

hanhanguyet
54 pages, updated Feb 09, 2014
316 reads votes 0 comments 0
[HP] thủy vu ý ngoại

[HP] thủy vu ý ngoại

hanhanguyet
237 pages, updated Feb 09, 2014PG-13
605 reads votes 0 comments 0
[HP] Trường mộng thiên niên

[HP] Trường mộng thiên niên

hanhanguyet
3 parts / 596 pages, updated Feb 09, 2014PG-13
852 reads votes 0 comments 0
[HP]SoulMate

[HP]SoulMate

hanhanguyet
2 parts / 361 pages, updated Feb 08, 2014
867 reads votes 0 comments 2
[HP-VolHarSev] Trọng tân khai thủy đương ma vương

[HP-VolHarSev] Trọng tân khai thủy đương ma vương

hanhanguyet
239 pages, updated Feb 08, 2014
654 reads votes 3 comments 3
[GodxSal] Trở về thế giới phép thuật

[GodxSal] Trở về thế giới phép thuật

hanhanguyet
3 parts / 557 pages, updated Feb 09, 2014PG-13
438 reads votes 2 comments 1
[HP] Tự do ý chí

[HP] Tự do ý chí

hanhanguyet
123 pages, updated Feb 09, 2014
354 reads votes 0 comments 1
Thâm dạ - Miêu Tiểu Bích

Thâm dạ - Miêu Tiểu Bích

hanhanguyet
2 parts / 285 pages, updated Feb 09, 2014
603 reads votes 1 comments 0
Chúa Tể Hắc Ám, cầu buông tha - Ái Tại Tức Duyên Tiền

Chúa Tể Hắc Ám, cầu buông tha - Ái Tại Tức Duyên Tiền

hanhanguyet
2 parts / 302 pages, updated Feb 07, 2014
Tấn giang VIP2014-01-26 kết thúc Văn vẻ tích phân: 21,748,178... read more
848 reads votes 8 comments 2
(HP đồng nhân) Giáo sư, hình như nước sơn của ngài bị bóc ra rồi

(HP đồng nhân) Giáo sư, hình như nước sơn của ngài bị bóc ra rồi

hanhanguyet
201 pages, updated Jan 20, 2014PG-13Completed
Tấn giang VIP2014. 01. 13 kết thúc Văn vẻ tích phân: 17,165,952 Đồn... read more
318 reads votes 0 comments 0
[HP] Boy from nowhere - Mộc Chi Bản Viện

[HP] Boy from nowhere - Mộc Chi Bản Viện

hanhanguyet
23 pages, updated Jan 22, 2014PG-13Completed
Tấn giang 2014. 01. 07 kết thúc Văn án: Còn nhớ rõ JK la lâm giảng cứu thế chủ đồng chí tham gia tam cường tranh bá một năm... read more
268 reads votes 0 comments 0