HP đồng nhân (159)

HP tẩu hỏa nhập ma - Ngự Thai Sở

HP tẩu hỏa nhập ma - Ngự Thai Sở

hanhanguyet2012
4 parts / 798 pages, updated Oct 14, 2014
Tấn giang 2014-10-12 kết thúc Văn vẻ tích phân: 25,861,494 Ma pháp – Nguyên sang x Draco – 1×1 – HE Văn án Chậm... read more
192 reads votes 1 comments 0
Tuyển tập cặp nguyên sang trong HP đồng nhân

Tuyển tập cặp nguyên sang trong HP đồng nhân

hanhanguyet2012
2 parts / 150 pages, updated Sep 02, 2014
567 reads votes 0 comments 0
Vườn hồng của Chúa Tể Hắc Ám

Vườn hồng của Chúa Tể Hắc Ám

hanhanguyet2012
234 pages, updated Sep 02, 2014PG-13
425 reads votes 0 comments 2
Chí cao, vô thượng, Chúa Tể Hắc Ám ! - Biến Hóa Hệ Đích Nguyệt Lượng

Chí cao, vô thượng, Chúa Tể Hắc Ám ! - Biến Hóa Hệ Đích Nguyệt Lượng

hanhanguyet2012
2 parts / 280 pages, updated Aug 31, 2014
Tấn giang cao tích phân 2014-08-23 chính văn kết thúc V... read more
372 reads votes 1 comments 3
( HP đồng nhân ) Tuyên thệ trung thành với Gellert - Thụ Vương Bệ Hạ

( HP đồng nhân ) Tuyên thệ trung thành với Gellert - Thụ Vương Bệ Hạ

hanhanguyet2012
2 parts / 345 pages, updated Aug 09, 2014PG-13
Tấn giang VIP2014-08-08 kết thúc Văn vẻ tích phân: 40,849,872 Đồng nhân – Ma pháp – Gell x Er... read more
653 reads votes 4 comments 2
(HP đồng nhân) HP chi sổ tay nuôi nấng giáo sư - Cố Phán Nhược Thiển

(HP đồng nhân) HP chi sổ tay nuôi nấng giáo sư - Cố Phán Nhược Thiển

hanhanguyet2012
245 pages, updated Jul 23, 2014Completed
Tấn giang VIP2014-07-22 chính văn hoàn Văn vẻ tích phân: 23,506,356 Đồng nhân –... read more
425 reads votes 2 comments 0
[HP] Merlin's magic

[HP] Merlin's magic

hanhanguyet2012
2 parts / 282 pages, updated Jul 24, 2014PG-13
745 reads votes 6 comments 0
(HP đồng nhân ) HP chi bạch kim cùng tử la lan - Nãi Viên Viên

(HP đồng nhân ) HP chi bạch kim cùng tử la lan - Nãi Viên Viên

hanhanguyet2012
3 parts / 621 pages, updated Jul 09, 2014
Tấn giang VIP2014. 7. 8 kết thúc Văn vẻ tích phân: 36,859,888 Ma pháp – Cường cường – 1×1 – ... read more
907 reads votes 15 comments 3
Ngươi là linh hồn của ta - Bạc Hà Thỏ Tử

Ngươi là linh hồn của ta - Bạc Hà Thỏ Tử

hanhanguyet2012
2 parts / 352 pages, updated Jun 21, 2014Completed
Tấn giang 2014-05-10 kết thúc Văn vẻ tích phân: 25,665,452 Xuyên qua - Ma pháp – VolS... read more
703 reads votes 5 comments 1
(HP Đồng nhân) Lương sư ích hữu - Đằng La Luyến Nguyệt

(HP Đồng nhân) Lương sư ích hữu - Đằng La Luyến Nguyệt

hanhanguyet2012
4 parts / 542 pages, updated Jun 15, 2014
Tấn giang VIP2014. 5. 31 hoàn chính văn Văn vẻ tích phân: 36,222,272 Ma p... read more
1,772 reads votes 24 comments 1
( HP đồng nhân ) Bổ sắc tàn tượng - Cận Sắc Nhược Lam

( HP đồng nhân ) Bổ sắc tàn tượng - Cận Sắc Nhược Lam

hanhanguyet2012
43 pages, updated May 11, 2014
749 reads votes 1 comments 0
(HP đồng nhân) Làm thế nào để bình tĩnh khi gặp người yêu cũ - Vụ Thập

(HP đồng nhân) Làm thế nào để bình tĩnh khi gặp người yêu cũ - Vụ Thập

hanhanguyet2012
214 pages, updated May 03, 2014
843 reads votes 5 comments 0
( HP đồng nhân ) Draco's Task - Vị Tri

( HP đồng nhân ) Draco's Task - Vị Tri

hanhanguyet2012
58 pages, updated Apr 12, 2014PG-13
413 reads votes 2 comments 0
(HP đồng nghiệp ) đệ tam thế chi Schulz - Dolor

(HP đồng nghiệp ) đệ tam thế chi Schulz - Dolor

hanhanguyet2012
2 parts / 357 pages, updated Mar 21, 2014Completed
Tấn giang 2014. 03. 08 kết thúc Văn vẻ tích phân: 17,413,880 Xuyên qua – Ma pháp – NP – Thỏa mái – ... read more
1,160 reads votes 9 comments 0
(HP đồng nhân) Hy vọng thánh ca - Nam Qua Lão Yêu

(HP đồng nhân) Hy vọng thánh ca - Nam Qua Lão Yêu

hanhanguyet2012
2 parts / 301 pages, updated Mar 19, 2014Completed
Tấn giang VIP2014. 03. 16 chính văn kết thúc Văn vẻ tích phân: 45,252,644 Xuyên qua – Ma pháp – N... read more
968 reads votes 9 comments 0
[HP] cứu vớt đại binh Voldemort

[HP] cứu vớt đại binh Voldemort

hanhanguyet2012
2 parts / 440 pages, updated Feb 09, 2014PG-13
938 reads votes 0 comments 0
HP Cherish(DH)

HP Cherish(DH)

hanhanguyet2012
54 pages, updated Feb 09, 2014
391 reads votes 0 comments 0
[HP] thủy vu ý ngoại

[HP] thủy vu ý ngoại

hanhanguyet2012
237 pages, updated Feb 09, 2014PG-13
753 reads votes 0 comments 0
[HP] Trường mộng thiên niên

[HP] Trường mộng thiên niên

hanhanguyet2012
3 parts / 596 pages, updated Feb 09, 2014PG-13
1,154 reads votes 0 comments 1
[HP]SoulMate

[HP]SoulMate

hanhanguyet2012
2 parts / 361 pages, updated Feb 08, 2014
1,165 reads votes 2 comments 2