bách hợp (64)

[BH] Thiếu Chủ Xuyên Không Ký [Edit]

[BH] Thiếu Chủ Xuyên Không Ký [Edit]

miango
16 parts / 28 pages, updated Apr 11, 2014PG-13Completed
1,303 reads votes 20 comments 0
[BH] Ngự Tỷ Giang Hồ [Edit]

[BH] Ngự Tỷ Giang Hồ [Edit]

miango
51 parts / 314 pages, updated Apr 12, 2014PG-13
51,646 reads votes 211 comments 1
[BH] Đại Cung [Edit]

[BH] Đại Cung [Edit]

miango
43 parts / 339 pages, updated Apr 14, 2014PG-13
33,940 reads votes 159 comments 12
[BH] Phi tử của Hoàng Thượng cưới vợ [Edit]

[BH] Phi tử của Hoàng Thượng cưới vợ [Edit]

miango
19 parts / 121 pages, updated Mar 27, 2014G
4,195 reads votes 37 comments 1
[BH] Hiền Thê Lương Phụ [Edit]

[BH] Hiền Thê Lương Phụ [Edit]

miango
55 parts / 353 pages, updated Apr 13, 2014G
29,016 reads votes 131 comments 18
[BH] Trói Buộc Tình Yêu [Edit]

[BH] Trói Buộc Tình Yêu [Edit]

miango
38 parts / 95 pages, updated Mar 05, 2014PG-13
5,089 reads votes 19 comments 1
[BH] Hoa Mưu [Edit]

[BH] Hoa Mưu [Edit]

miango
54 parts / 146 pages, updated Mar 08, 2014PG-13
11,651 reads votes 46 comments 0
[BH] Tử Vu Tạc Thiên [Edit]

[BH] Tử Vu Tạc Thiên [Edit]

miango
51 parts / 125 pages, updated Apr 08, 2014PG-13Completed
10,585 reads votes 34 comments 5
[BH] Điên Cuồng Lão Sư [Edit]

[BH] Điên Cuồng Lão Sư [Edit]

miango
63 parts / 243 pages, updated Mar 04, 2014PG-13
11,710 reads votes 80 comments 3
[BH] Nghe xem! Là thời gian đang hát [Edit]

[BH] Nghe xem! Là thời gian đang hát [Edit]

miango
78 parts / 248 pages, updated Mar 14, 2014PG-13
17,190 reads votes 169 comments 8
[BH] [Đồng Nghiệp Văn] Câu Dẫn Sư Tỷ Của Ta [Edit]

[BH] [Đồng Nghiệp Văn] Câu Dẫn Sư Tỷ Của Ta [Edit]

miango
51 parts / 83 pages, updated Apr 13, 2014PG-13
5,485 reads votes 10 comments 1
Vợ của ta là quận chúa

Vợ của ta là quận chúa

ap0calyps9
14 parts / 516 pages, updated Aug 29, 2013Completed
Văn án Một người là nữ giả nam trang lang trung (thầy thuốc) phiêu bạt giang hồ. Một người là thiên kim quận chúa khuynh quốc khuy... read more
2,177 reads votes 4 comments 2
[BH] Cách Cách Lai Liễu - 格格来了

[BH] Cách Cách Lai Liễu - 格格来了

miango
12 parts / 354 pages, updated Sep 17, 2013PG-13Completed
6,006 reads votes 57 comments 0
[BH] Vì em mà sống [Edit]

[BH] Vì em mà sống [Edit]

miango
36 parts / 67 pages, updated Mar 31, 2014G
8,579 reads votes 28 comments 6
[BH] Nguyện Giả Thượng Câu [Edit]

[BH] Nguyện Giả Thượng Câu [Edit]

miango
137 parts / 387 pages, updated Dec 04, 2013PG-13Completed
78,765 reads votes 467 comments 0
Ban Mã Tuyến

Ban Mã Tuyến

970301_ss
67 pages, updated Aug 09, 2013Completed
289 reads votes 1 comments 0
[BH] Tình Yêu Gian Nan Của Nữ Tài Xế Cùng Nữ Lão Bản [Edit]

[BH] Tình Yêu Gian Nan Của Nữ Tài Xế Cùng Nữ Lão Bản [Edit]

miango
25 parts / 72 pages, updated Mar 31, 2014PGPrivate
4,600 reads votes 47 comments 2
[Bách hợp] Sát thủ ngự tỷ là của ta_ Hina Dinh_chương 50

[Bách hợp] Sát thủ ngự tỷ là của ta_ Hina Dinh_chương 50

HinagikuDinh
40 parts / 145 pages, updated Jan 04, 2014PG-13
Tác giả: Hinagiku Đinh Thể loại: Bách hợp, hắc đạo, nữ phẫn nam, hiện đại.... Tiến độ: hành ... read more
39,659 reads votes 184 comments 77
Nương Tử Đại Nhân, Ta Yêu Ngươi

Nương Tử Đại Nhân, Ta Yêu Ngươi

Qtfreet
5 parts / 84 pages, updated Aug 27, 2013GCompleted
2,107 reads votes 5 comments 0
[Bách Hợp] Thích ta hả?! Kiếp sau đi_Hina vs Thantai

[Bách Hợp] Thích ta hả?! Kiếp sau đi_Hina vs Thantai

HinagikuDinh
25 parts / 74 pages, updated Feb 28, 2014PG
Tác giả: Hina Dinh vs Thantaiaimo Thể loại: hắc đạo, Nữ Nữ, oan gia ngõ hẹp..... Nhân vật: Lãnh B... read more
44,485 reads votes 361 comments 109