bách hợp (78)

[BH] Cậu là Thư Triển Nhan, tớ là Thường Hoan Hỉ - Tả Tả Khán [Edit]

[BH] Cậu là Thư Triển Nhan, tớ là Thường Hoan Hỉ - Tả Tả Khán [Edit]

miango
32 parts / 78 pages, updated Jul 10, 2014PG-13Completed
3,869 reads votes 188 comments 5
[BH] Ái luyến trạch cùng nhau - Huyền Vũ Chi Dạ [Edit]

[BH] Ái luyến trạch cùng nhau - Huyền Vũ Chi Dạ [Edit]

miango
21 parts / 35 pages, updated Jun 24, 2014PG-13Completed
4,869 reads votes 85 comments 0
[BH] Tỷ Muội Tình Dụ - Hắc Sắc Tiểu Đồi [Edit]

[BH] Tỷ Muội Tình Dụ - Hắc Sắc Tiểu Đồi [Edit]

miango
35 parts / 79 pages, updated Jun 20, 2014PG-13Completed
9,972 reads votes 401 comments 7
[BH] Lưu Manh Thỏ - Diệp Sáp [Edit]

[BH] Lưu Manh Thỏ - Diệp Sáp [Edit]

miango
13 parts / 45 pages, updated Apr 30, 2014G
4,990 reads votes 42 comments 5
[BHTT] [Edit] Trúng độc - Dây Cót Chanh [Chương 28]

[BHTT] [Edit] Trúng độc - Dây Cót Chanh [Chương 28]

yulsic_step
31 parts / 40 pages, updated Jul 27, 2014PG-13
Thượng Kiệt - vợ của anh ba. Dương Thành - em út trong nhà. Chuyện gì sẽ xảy ra khi em út lại phải lòng chị dâu? Đây là một bộ bách hợp rất hay nhưng lại ít ai biết. Hãy đón xem tình tiết câu chuyện rồi bạn sẽ cảm nhận được cái hay của nó!
40,778 reads votes 1,064 comments 158
[BH] H văn

[BH] H văn

miango
26 parts / 278 pages, updated Jul 11, 2014PG-13
35,104 reads votes 235 comments 18
[BH] Gia, cấp nàng cười một cái! - Hoa Ương [Edit]

[BH] Gia, cấp nàng cười một cái! - Hoa Ương [Edit]

miango
22 parts / 48 pages, updated Jun 24, 2014G
11,172 reads votes 179 comments 10
[BH] [Hệ liệt Tích Vũ]  Bảo Hộ Kiếp Này - Tử Tiện [Edit]

[BH] [Hệ liệt Tích Vũ] Bảo Hộ Kiếp Này - Tử Tiện [Edit]

miango
32 parts / 56 pages, updated Jul 23, 2014G
20,762 reads votes 740 comments 52
[Bách Hợp Tiểu Thuyết][Trung Thiên Văn] Ngự Tỷ Lão Sư

[Bách Hợp Tiểu Thuyết][Trung Thiên Văn] Ngự Tỷ Lão Sư

KaJoUi
23 parts / 52 pages, updated Dec 28, 2013PG-13
[Văn án] Trích: Một người là giảng viên đại học (lão sư), một người là đệ tử ... read more
9,155 reads votes 123 comments 1
Cuồn Cuộn Hồng Trần Chi Nguyên Nhân Bất Diệt

Cuồn Cuộn Hồng Trần Chi Nguyên Nhân Bất Diệt

Qtfreet
81 parts / 134 pages, updated Jul 24, 2013GCompleted
5,622 reads votes 85 comments 5
[BH] Hằng Đêm Sanh Ca - Ninh Viễn [Edit]

[BH] Hằng Đêm Sanh Ca - Ninh Viễn [Edit]

miango
43 parts / 155 pages, updated Jul 18, 2014PG-13
35,401 reads votes 263 comments 2
Ngươi là của ta

Ngươi là của ta

_Jess_
105 pages, updated Jan 12, 2013
690 reads votes 2 comments 0
Hiền thê lương phụ| Bách hợp|GL

Hiền thê lương phụ| Bách hợp|GL

blackute
3 parts / 587 pages, updated Jul 28, 2013
1,835 reads votes 2 comments 0
[BH] Tổng tài lão bà, chờ ta một chút ! - Phá Quân Tinh [Edit]

[BH] Tổng tài lão bà, chờ ta một chút ! - Phá Quân Tinh [Edit]

miango
51 parts / 141 pages, updated Apr 17, 2014PG-13
29,231 reads votes 370 comments 4
[BH] Thiếu Chủ Xuyên Không Ký - Xiaogu [Edit]

[BH] Thiếu Chủ Xuyên Không Ký - Xiaogu [Edit]

miango
16 parts / 28 pages, updated Apr 11, 2014PG-13Completed
5,612 reads votes 63 comments 0
[BH] Ngự Tỷ Giang Hồ - Trữ Viễn [Edit]

[BH] Ngự Tỷ Giang Hồ - Trữ Viễn [Edit]

miango
104 parts / 333 pages, updated Jul 12, 2014PG-13Completed
203,297 reads votes 1,687 comments 29
[BH] Đại Cung - Minh Dã [Edit]

[BH] Đại Cung - Minh Dã [Edit]

miango
112 parts / 365 pages, updated Jul 15, 2014PG-13
157,090 reads votes 1,093 comments 30
[BH] Phi tử của Hoàng Thượng cưới vợ - Hùng Lão Gia [Edit]

[BH] Phi tử của Hoàng Thượng cưới vợ - Hùng Lão Gia [Edit]

miango
70 parts / 120 pages, updated Jul 06, 2014G
22,977 reads votes 199 comments 14
[BH] Hiền Thê Lương Phụ [Edit]

[BH] Hiền Thê Lương Phụ [Edit] (No longer available)

miango
372 pages, updated May 04, 2014G
51,280 reads votes 197 comments 22
[BH] Trói Buộc Tình Yêu - Băng Ngôn [Edit]

[BH] Trói Buộc Tình Yêu - Băng Ngôn [Edit]

miango
38 parts / 95 pages, updated Mar 05, 2014PG-13
10,812 reads votes 34 comments 1