binabasa pa ^^, (1)

Reyna ng Kamalasan .ƒĢ. (Published)

Reyna ng Kamalasan .ƒĢ. (Published)

forgottenglimmer
79 parts / 205 pages, updated Apr 25, 2014PG-13PicturesCompleted
Siya si Zylie. Hindi siya clumsy, galit lang siguro sa kanya ang sahig, bully lang talaga ang mga mesa’t upuan sa kanya. At yung mga pader? Humaha... read more
23,680,537 reads votes 260,002 comments 49,820