Nu Ton (132)

Xuyên qua chi hàng phu ký - Bán Tụ Yêu Yêu - NP

Xuyên qua chi hàng phu ký - Bán Tụ Yêu Yêu - NP

Mimy93
2 parts / 378 pages, updated May 10, 2014Completed
Nam nhiều nữ thiếu, một nhà nhất thê. Nam Đường tân đế sơ đăng đại điển, Nhu cầu cấp bách đám hỏi đến ... read more
448 reads votes 2 comments 0
Lão bà -- hậu cung chật ních! - Lam Phi Cúc (NP)

Lão bà -- hậu cung chật ních! - Lam Phi Cúc (NP)

khuynhdiem
6 parts / 1,686 pages, updated Jun 26, 2013
11,202 reads votes 59 comments 21
Thú phu -- nương tử thỉnh ôn nhu - Tam Tam Bất Thị Lục (NP)

Thú phu -- nương tử thỉnh ôn nhu - Tam Tam Bất Thị Lục (NP)

khuynhdiem
2 parts / 489 pages, updated Apr 12, 2013
4,191 reads votes 13 comments 6
Thân cận kí, cửu phu gả đến ( Xuyên không - NP )

Thân cận kí, cửu phu gả đến ( Xuyên không - NP )

HanHaWon
3 parts / 688 pages, updated Oct 01, 2013PG-13Completed
"Bạch Lan Cửu Chương phụng Thánh Thượng thủ dụ, hôm nay tước ngươi Vương gia phong ... read more
1,698 reads votes 5 comments 14
Thú phu nạp thị - Quỷ họa khinh ngữ

Thú phu nạp thị - Quỷ họa khinh ngữ

ZwisconsinZ
4 parts / 1,271 pages, updated May 30, 2012
"Gì? Ngươi là ta thị phu? Vẫn là đánh có chút hôn ước cái loại này?" Thế giới này thực thần kỳ, kh... read more
2,116 reads votes 7 comments 3
Bĩ nữ vô địch: Nương tử, nhĩ hảo phá hư! - Ngư Ngư U U (NP)

Bĩ nữ vô địch: Nương tử, nhĩ hảo phá hư! - Ngư Ngư U U (NP)

khuynhdiem
3 parts / 750 pages, updated Jun 23, 2013
4,364 reads votes 13 comments 5
Đa phu đa phúc - Viễn Đồ (xuyên không - np)

Đa phu đa phúc - Viễn Đồ (xuyên không - np)

Tsubaki
5 parts / 1,362 pages, updated Mar 22, 2014Completed
Nửa đêm đi long giường quần thần hiện trường bắt kẻ thông dâm, "Trẫm cùng lạc ái khanh là thuần t... read more
1,426 reads votes 1 comments 5
Thất phu trình tường - Np, nữ tôn

Thất phu trình tường - Np, nữ tôn

Mimy93
3 parts / 928 pages, updated Mar 21, 2014
851 reads votes 10 comments 1
Hoa hoa công chúa diễn mỹ nam - Tiêu Thủy ( Xuyên Nữ tôn - NP )

Hoa hoa công chúa diễn mỹ nam - Tiêu Thủy ( Xuyên Nữ tôn - NP )

HanHaWon
102 pages, updated Jan 18, 2014PG-13Completed
Đại lão công đến, ngoạn cái thân ái! Nhị lão công đến, ngủ một giấc thấy! Tam lão... read more
641 reads votes 1 comments 0
Khí phi vốn cuồng vọng - Hoặc Loạn Giang Sơn - Hoàn

Khí phi vốn cuồng vọng - Hoặc Loạn Giang Sơn - Hoàn

lazy_bird
2 parts / 359 pages, updated Jun 05, 2013PG-13Completed
Xuyên không - NP
2,009 reads votes 4 comments 0
Dị thế cưới gả đường - Xuyên không, NP - Hoàn

Dị thế cưới gả đường - Xuyên không, NP - Hoàn

lil_ruby
2 parts / 400 pages, updated Dec 10, 2013Completed
Tên khác: Cộng thê thủ tục Thế giới này nam nhiều nữ thiếu, Thế giới này ... read more
1,243 reads votes 2 comments 1
Kim phu ngân phụ - Trương Liêm (xuyên không - np)

Kim phu ngân phụ - Trương Liêm (xuyên không - np)

Tsubaki
3 parts / 817 pages, updated Apr 22, 2012PG-13Completed
Converter: Hyukie35 Nguồn: http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=73905 đánh đàn? sẽ không, đàm... read more
1,279 reads votes 2 comments 7
hậu cung thiếu mĩ nam (xq-np-end)

hậu cung thiếu mĩ nam (xq-np-end)

hanhjt
2 parts / 423 pages, updated Dec 15, 2011
Giới thiệu vắn tắt Một khi xuyên qua, nàng thành tội ác tày trời, có quyền thế hảo sắc công chúa? Nàng phúc hắc, nàng thích phẫn trư ... read more
4,959 reads votes 10 comments 38
Nam thiếp người người đều hảo suất ( Xuyên Nữ tôn - NP )

Nam thiếp người người đều hảo suất ( Xuyên Nữ tôn - NP )

HanHaWon
2 parts / 349 pages, updated Nov 10, 2013PG-13Completed
Nữ tôn + huyền huyễn + võng du +NP+ chợt cười + phản mặ... read more
1,928 reads votes 7 comments 4
Lục phu giai yêu - Khuynh Vân Chi Luyến

Lục phu giai yêu - Khuynh Vân Chi Luyến

cokute10x
2 parts / 316 pages, updated Sep 12, 2013
741 reads votes 0 comments 0
Mỹ nam! Săn bắn ~ing ( Xuyên Nữ tôn - NP )

Mỹ nam! Săn bắn ~ing ( Xuyên Nữ tôn - NP )

HanHaWon
216 pages, updated Oct 19, 2013PG-13Completed
Sẽ không đem, cư nhiên để cho ta xuyên qua , Hơn nữa nơi này là nữ tôn nam ti, Mạc danh kỳ diệu xuyên qua ... read more
754 reads votes 1 comments 2
Phu muốn chuyên sủng: hoa tâm tà hoàng hãy đợi đấy - Tam Thiên Giới Thất Dạ (NP)

Phu muốn chuyên sủng: hoa tâm tà hoàng hãy đợi đấy - Tam Thiên Giới Thất Dạ (NP)

Poisonic
2 parts / 117 pages, updated Oct 15, 2013GCompleted
Thể loại: Truyện convert cho nữ, Trọng sinh, Cổ đại, NP, Sạch, Sủng
2,753 reads votes 7 comments 0
Câu hồn đoạt phách (5P, Cao H, inc)

Câu hồn đoạt phách (5P, Cao H, inc)

yomi_hiruma
126 pages, updated Oct 05, 2013R
3,118 reads votes 3 comments 1
Câu hồn đoạt phách - Thư Cộng Thong Dong (NP, H)

Câu hồn đoạt phách - Thư Cộng Thong Dong (NP, H)

Poisonic
2 parts / 123 pages, updated Oct 06, 2013PG-13Completed
Thể loại: Truyện convert cho nữ, Cổ đại, Nam nhiều nữ thiếu, Sủng, NP, Cao H+++
5,244 reads votes 1 comments 2
Thiên hạ nam nhân xấu xí ta đến thu ( Xuyên/Phản xuyên - NP - Nữ tôn )

Thiên hạ nam nhân xấu xí ta đến thu ( Xuyên/Phản xuyên - NP - Nữ tôn )

HanHaWon
3 parts / 498 pages, updated Oct 03, 2013PG-13Completed
Thiên hạ không hay ho người, ta Thước Kỳ Lạp sổ thứ hai, không ai dám sổ thứ nhất, ... read more
1,566 reads votes 7 comments 5