Previous Page of 112Next Page

pantasya stories part 4

spinner.gif

Si Hannah...Ang Ampon

Ni: Solarboy

[Paalala: Ang sumusunod ay isang kathang-isip lamang mula sa muling pagbalik ng aking pag-iisip ;). Kung meron mang pagkakahambing sa tunay na buhay ay hindi kasalanan ng may likha at pawang nagkataon lamang. Kung ang pagbabasa ng ganitong lalathain ay bawal sa lupang pinapatungan ninyo pinapayuhan ko kayong huwag nang ipagpatuloy ang pagbasa. Kung kayo ay menor-de-edad binabalaan ko kayo sa dalawang kahinanatnan sa pagbasa sa ganitong klaseng babasahin: kayo ay mabulag o di kaya'y maging manyak kayo na katulad ng may akda ;)]

I

Nang lumipat ako sa kompanyang ito ay naging malapit ako sa isang staff. Sa loob ng ilang buwang pagsasama ay parang magkapatid na turingan naming dalawa. Kahit na mataas ang posisyon ko sa kanya hindi ito naging sagabal sa aming relasyon. Halos gabi-gabi ay magkasama kami sa inuman o ano mang gimikan.

Ilang buwan pa ay nag-asawa si Daniel, ang aking kaibigan, at ako pa ginawang best man sa kanilang kasal. Napakamalan nga ako na nakabatang kapatid niya. Ulilang lubos na si Daniel at kakaunti lang ang dumalo sa kanyang kapamilya. Kahit na may asawa na siya ay hindi pa rin umiba ang aming pagsasamahan. Naintidihan naman ito ng kanyang maybahay. Kung minsan nga sa kanila pa ako nagpalipas ng gabi lalo na kung lasing na ako at di payagang magmaneho pauwi.

Nang magsilang ang kanilang panganay ay ginawa akong ninong ng mga ito. Naging parang anak ko na rin ang turing sa bata lalo na palagi ko itong makikita. Di na karaniwan na kasama ko ang bata sa lakaran lalo na kung busy sa trabaho ang mga magulang. Naging malapit sa akin ang bata at tinuring na akong pangalawang magulang nito.

Si Hannah ay isang napakagandang bata. Tinawag niya akong Tito Gleen at naging mabuti akong ninong sa bata hanggang ito'y tumuntung sa edad na labing-tatlo. Nasa 1st year high school na ito ng dumating ang isang trahedya. Kapwa namatay sa isang aksidente ang kaniyang mga magulang. Sapagkat wala namang malapit na kamag-anak ito ay kinupkup ko ang bata bilang sariling anak.

Pagkatapos ng libing at maayos ang mga papeles, lumipat si Hannah sa aking tirahan. Ang pag-ampon ko sa kanya ay di naman tinutulan ng mga kamag-anak nito. Alam nila na napamahal na rin ang bata sa akin, at ako'y binata, at kagustuhan na rin ni Hannah, kaya't napabilis ang pag-ayos ng adoption papers niya.

Medyo mahirap sa umpisa ang katayuan namin. Hinahanap niya ang pag-aruga ng kaniyang mga magulang, lalo na ng kaniyang ina. Sa lahat na ito ay akin pinangakuan na gawin ko ang lahat upang makamtan niya ang lahat na pagmamahal na binibigay, at ibibigay, ng kanyang mga magulang. Sa ganitong kalagayan ay mapayakap lamang sa akin ang bata.

Nakaugalian na yata ni Hannah na ang ina ang magpatulog sa kanya kaya't naging ritwal na rin namin na kalungin siya papunta sa kanyang silid gabi-gabi. Binabantayan ko siya hanggang makatulog at hagkan ang kanyang pisngi bago lumabas ng silid.

Isang taon ang lumipas at hindi umiba ang ritwal namin gabi-gabi. Nandoon pa rin ako sa tabi niya bago siya pumikit. Ang pagkakaiba lang bago matulog ay ginawaran niya ako ng yakap at halik sa pisngi sabay sabing "I love you, Ninong." Kahit na ampon ko na siya ay ninong pa rin ang tawag niya sa akin na hindi ko naman tinututulan.

Malaki na ang pinagbabago ni Hannah nang mulang lumipat sa akin. Naging matangkad ito at nagkahubog ang katawan. Ang magandang bata na kalaro ko noon ay parang isang ganap na na dalagita. At napakaganda pa rin nito. Minsan nga naisip ko na bilang na lang araw at iwanan ako ni Hannah kung mag-asawa na ito. Parang nanikip ang dibdib ko kung mapag-isipan ko ang ganyang bagay. Napamahal na sa akin ang bata at binuhos ko lahat na pagmamahal ko sa kanya.

Isang gabi, pagkatapos naming manood ng isang pelikula sa DVD ay kinalong ko siya papunta sa kanyang silid. Habang nilatag ko siya sa kanyang kama ay parang ahas na bumibigkis ang kanyang mga kamay sa leeg ko at ayaw pakawalan. Kaya't napahiga na rin ako sa kama habang humigpit pang lalo ang mga yapos niya. Napasubsub ang ulo ko sa leeg niya.

Doon ko napansin na nakaharap na ang aking mukha sa kanyang matayog na suso na kasisibol pa lang. Ilang saglit pa ay halos nakadikit na ang aking mukha sa isang suso at napansin ko na sa suot niyang manipis na sando ay kitang-kita ko ang maliit nitong utong. Biglang pumitik ang tarugo ko sa nakita. Matagal ng panahon mula nang nagkaroon ako ng relasyon sa isang babae kaya't di ko mapigilan na utugan sa nakahaing utong na halos abot dila na lang sa lapit.

Previous Page of 112Next Page

Comments & Reviews (3)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended