Previous Page of 11Next Page

thienlongbatbo

spinner.gif

Chung Linh thấy thế đánh hung hãn liền né sang một bên tránh khỏi thì năm  

ngón tay lão cao nghều lại tạt qua bên má nàng, còn cách chừng năm tấc mà  

đã cảm thấy một luồng gió cực mạnh, nàng giật mình kinh hãi la lên:  

- Tư Không bang chúa! Ngươi có bảo lão dừng tay không? Này này ta bảo  

thật nếu ngươi cứ để hắn làm già thì đừng trách ta là không biết điều đó.  

Sau này ba má quở trách ta, ngươi cũng chẳng đẹp mặt gì đâu!  

Trong khi nàng nói thì lão cao nghều đưa năm đầu ngón tay ra chụp xuống,  

nàng đều tránh khỏi, chỉ khe chừng sợi tóc.  

Tư Không Huyền cả tiếng quát:  

- Sao không chụp lấy nó?  

Lão cao nghều dùng tay trái liên tiếp đánh tạt ngang còn tay phải luôn luôn  

xoay vòng tròn chụp xuống rồi nắm được tay phải Chung Linh. Nàng kêu  

lên một tiếng kinh hồn "ối chao!", đau đến nỗi mặt hoa tái mét. Trong cơn  

nguy cấp, nàng vẫy tay trái một cái, chợt lao cao nghều rú lên một tiếng rồi  

buông nàng ra, ngồi phịch xuống đất. Con Kim linh đã xông ra đớp trúng  

mu bàn tay lão một miếng xong lại nhảy về nằm trong bàn tay Chung Linh.  

Một gã đứng tuổi đứng bên cạnh Tư Không Huyền thấy thế vội vàng bước  

tới đưa tay ra nâng lão cao nghều dậy thì khắp mình lão run bần bật, mu  

bàn tay lão có vết tím bầm, như sơn quệt vào mỗi lúc một loang to ra.  

Chung Linh chắm môi thổi lên một tiếng, con Kim linh lại nhảy ra, lướt tới  

trớc mặt gã đại hán đang túm lấy Đoàn Dự. Gã đưa tay lên toan bắt lấy,  

con Kim linh liền đớp ngay sườn bàn tay gã. Võ công gã này còn kém lão  

cao nghều, không chịu đựng nổi, thân thể co quắp, rên rỉ luôn miệng.  

Chung Linh liền nắm tay Đoàn Dự kéo đi và khẽ bảo:  

- Nguy đến nơi rồi, chúng mình phải chạy cho mau!  

Những tên đứng xung quanh Tư Không Huyền đều là những tay võ nghệ  

cao cường. Bọn này sinh nhai bằng nghề hái thuốc, chế thuốc: bất luận rắn  

rết gì, nọc độc thế nào chúng đều hiểu rõ tính chất. Tuy nhiên con Kim linh  

này chạy nhanh như chớp, nọc độc của nó cực kỳ nguy hiểm, bọn này  

không ai biết tý gì cả. Chả thế mà Tư Không Huyền cũng phải giật mình  

kêu lên:  

- Phải chăng đây là giống "Vũ huyệt tứ linh"? Chúng bay đâu! Mau ra bắt  

con nhãi ranh này chớ để cho nó chạy thoát.  

Bốn gã đại hán vội nhảy xổ ra, chia hai bên sấn vào. Chung Linh miệng vừa  

huýt sáo vừa rút con Thanh linh ở trong lưng ra quăng xuống cản hai gã tới  

gần. Còn con Kim linh đớp xong gã nọ rồi nhảy sang đớp gã kia. Chỉ trong  

chớp mắt nó đã đớp hết cả bốn: mỗi gã một miếng. Gã nào gã nấy ngã lăn  

ra giãy giụa dưới đất cả một lượt.  

Đồng đảng Thần Nông bang tuy thấy những con rắn nhỏ rất đáng khiếp sợ  

nhưng trớc mặt bang chúa không tên nào giám lùi bước, rồi đến bảy tám  

tên nhất tề rượt theo.  

Chung Linh gọi to lên rằng:  

- Đứa nào muốn sống thì đừng lại gần! Ta mà cho con Kim linh ra đớp thì  

không còn thuốc nào chữa được đâu.  

Mấy tên này đều cầm khí giới: kẻ đao, người kiếm để đón đỡ con Kim linh.  

Nhưng con rắn nhỏ này mau lẹ như thần, bất chấp tất cả gươm đao, ám khí  

ở thế gian. Đao kiếm cứ việc mà đâm, mà chém nó vẫn xông ào, lăn xả vào  

mà chẳng ai chém trúng. Vèo một cái nó đã đớp trúng cả bảy, tám kẻ địch  

ngã lăn kềnh.  

Tư Không Huyền vén áo lấy một bình thuốc nớc, đổ ra lòng bàn tay, thoa  

từ mu bàn tay đến cẳng tay, đoạn nhảy ba bước đến trước mặt Chung Linh  

cùng Đoàn Dự, cất tiếng khàn khàn quát:  

- Đứng lại!  

Con Kim linh từ trong lòng bàn tay Chung Linh nhảy vọt lên đỗ trên sống  

mũi Tư Không Huyền. Tư Không Huyền chĩa thẳng bàn tay giơ lên, trong  

lòng vẫn lo thầm: "không hiểu thứ thuốc mình bí mật chế ra chống rắn độc

Previous Page of 11Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended