Previous Page of 5Next Page

Câu hỏi thi tổng quan Du Lịch

spinner.gif

<p data-p-id="f49b9e4acaaa1397b6b78eafaca3a723">BÀI GIẢNG & CÂU HỎI ÔN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TỔNG QUAN DU LỊCH Các câu hỏi: 1.Sản phẩm du lịch là gì? Nêu các đặc trưng của sản phẩm du lịch? 2. Trình bày đặc điểm của lao động trong du lịch? Nắm vững đặc điểm của lao động trong du lịch có ý nghĩa gì đối với các tổ chức kinh doanh du lịch? 3. Thời vụ du lịch là gì? Các đặc điểm của thời vụ du lịch? 4. Câu 4: Trình bày khái niệm khách du lịch, khách du lịch quốc tế, khách du lịch nội địa. Phân biệt khách du lịch quốc tế với những người không phải là khách du lịch quốc tế? 5 . Tài nguyên du lịch 6 . Điểm du lịch, Khu du lịch, tuyến du lịch 7. Lữ hành 8 . Một số tổ chức du lịch trên thế giới, khu vực và quốc gia. 9 . Các mức chất lượng dịch vụ du lịch 10 . Chất lượng dịch vụ du lịch 11 . Các đặc trưng của chất lượng dịch vụ du lịch. 12 . Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ du lịch 13 .Nhu Cầu du lịch 14 . Phân loại nhu cầu du lịch BÀI GIẢI Câu 1: Sản phẩm du lịch là gì? Nêu các đặc trưng của sản phẩm du lịch? Sản phẩm du lịch là những cái nhằm đáp ứng nhu cầu và mong muốn của khách du lịch, nó bao gồm các dịch vụ du lịch, các hàng hóa và tiện nghi cho du khách, được tạo nên bởi yếu tố tự nhiên, cơ sở vật chất kỹ thuật và lao động tại một vùng, một cơ sở nào đó. - Sản phẩm du lịch là tập hợp các dịch vụ cần thiết để thõa mãn nhu cầu của khách du lịch du lịch trong chuyến đi du lịch. Sản phẩm du lịch bao gồm 2 thành phần quan trọng: tài nguyên du lịch, các dịch vụ và hàng hóa du lịch. - Khái niệm sản phẩm du lịch phải được hiểu theo nghĩa sản phẩm hoàn chỉnh, chứ không phải là sản phẩm riêng lẻ. - Việc nhận thức đúng khái niệm về sản phẩm du lịch là cần thiết để nâng cao tính hợp tác của các đơn vị, cá nhân tham gia cung cấp sản phẩm du lịch nhằm đem lại sự hài lòng nhất cho khách du lịch. *Đặc trưng của sản phẩm du lịch - Sản phẩm du lịch có tính tổng hợp Tính tổng hợp của sản phẩm du lịch được biểu hiện ở chỗ nó kết hợp các loại dịch vụ do nhiều đơn vụ cá nhân thuộc các ngành khách nhau cung cấp nhằm thõa mãn các nhu cầu của khách du lịch. Nó vừa bao gồm sản phẩm vật chất tinh thần, vừa bao gồm sản phẩm phi lao động và cả các tài nguyên tự nhiên. Hơn nữa, sản phẩm du lịch gồm nhiều yếu tố không thể tách rời. Có nhiều đơn vị tham gia cung ứng sản phẩm du lịch, thậm chí đối với một sản phẩm riêng lẻ cũng có nhiều bộ phận tham gia phục vụ. Đặc điểm này đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận tham gia phục vụ khách để tạo ra một sản phẩm du lịch có chất lượng tốt, đem lại sự hài lòng cho khách hàng. - Sản phẩm du lịch chủ yếu tồn tại ở dạng vô hình. Ngoại trừ một số dịch vụ riêng lẻ có tính hữu hình như: các hàng hóa bán lẻ, các đồ uống...Hầu hết các dịch vụ du lịch như dịch vụ lưu trú, ăn uống, tham quan,...đều tồn tại ở dạng vô hình, khách du lịch chỉ cảm nhận được chúng chứ không nhìn thấy việc chúng mang lại cảm giác phấn chấn, dễ chịu hay khó chịu, không cầm nắm được các dịch vụ đó như các hàng hóa khác, không mang được chúng về nhà sau khi mua. - Phần lớn sản phẩm du lịch tự tiêu hao, không thể để tồn kho Hầu hết các sản phẩm du lịch chưa bán được hôm nay không thể để bán vào dịp khác trong tương lai ( phòng ngủ khách sạn, chỗ ngồi nhà hàng, chỗ ngồi trên các phương tiện vận chuyển...) - Quá trình sản xuất và tiêu dùng sản phẩm du lịch diễn ra đồng thời. Khác với các sản phẩm thông thường khác, việc sản xuất hầu hết các

Previous Page of 5Next Page

Comments & Reviews (11)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended