Previous Page of 2Next Page

GIAO AN CHIEU TOI

spinner.gif

<p data-p-id="8059f3160a6ed09d4e9b78cf96d69d73">Tuần: Tiết: Đọc văn: CHIỀU TỐI (Mộ - Trích "Nhật kí trong tù") (1 tiết) - Hồ Chí Minh - (Ngày soạn Ngày dạy: ) A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Hướng dẫn học sinh: 1. KT: - Cảm nhận được bức trạnh thiên nhiên và bức tranh cuộc sống thanh bình yên ả lúc chiều muộn. Từ đó thấy được vẻ đẹp của tâm hồn HCM: trong bất cứ tình huống nào cũng hướng về sự sống, ánh sáng và tương lai, chủ nghĩa lạc quan gắn liền với lòng nhân ái - Cảm nhận được bút pháp tả cảnh ngụ tình vừa cổ điển vừa hiện đại của bài thơ. 2. KN: - Biết đọc hiểu 1 văn bản đặt trong chỉnh thể toàn tập thơ. 3. TĐ: - Yêu mến, trân trọng sự nghiệp văn học của NAQ - HCM B. CHUẨN BỊ: - GV: +SGK, SGV. - HS: + SGK +Giáo án. + Bài soạn. + Sưu tập một số dạng đề liên quan đến bài học. C. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC GIỜ HỌC. I. Ổn định tổ chức lớp. II. Nội dung bài mới. Hoạt động của GV - HS Hoạt động 1: Tìm hiểu phần I: hoàn cảnh sáng tác và bố cục bài thơ. - Hs đọc tiểu dẫn. ? bài thơ ra đời trong h/c' nào ? ? Chia bố cục cho bài thơ? Hoạt động 2: Tìm hiểu văn bản. - Gọi 1 HS đọc bài. ? Bức tranh thiên nhên ở đây được miêu tả như thế nào? Có những h/a' nào được đón nhận? ? H/a' cánh chim cũng là chất liệu quen thuộc của thi ca. Tìm những câu thơ có h/a' này? ? Đọc lại câu 2, so sánh nguyên tác với bản dịch? ? Vậy h/a' chòm mây gợi gì? ? Hai câu sau có sự vận động rõ rệt về hình tượng thơ, về tư tưởng và nghệ thuật. Hãy làm sáng tỏ điều đó? ? Vì sao em biết có sự vận động từ chiều tối đến tối hẳn? ? Bình chữ "hồng"trong bài. ? Em có N/x gì về sự vận động này trong tư tưởng và thế giới nghệ thuật thơ của t/g? Hoạt động 4: Tổng kết bài ? Khái quát những nội dung chính của bài thơ. Nội dung cần đạt I. Hoàn cảnh sáng tác và bố cục bài thơ. - H/cảnh: +lấy cảm hứng từ 1 cuộc chuyển lao từ Tĩnh Tây đi Thiên Bảo. + T/gian: chiều đang chuyển dần sang tối. NKTT có nhiều bài thơ viết về t/gian. Đây là bài thơ tuyệt bút về chủ đề đó. (Đọc Chiều tối, chúng ta không những thấy được cảm nhận của Bác mà còn hiểu được dòng tâm trạng của thi nhân trong bước lưu chuyển của t/gian, trong nhịp sống của c/đời). - Bố cục: + 2 câu đầu: Bức tranh thiên nhiên + 2 câu sau: bức tranh cuộc sống. → Sự vận động của tư tưởng và nghệ thuật thơ. II. Đọc - hiểu văn bản. 1. Hai câu đầu. - Bức tranh thiên nhiên: Cảnh rừng vào chiều tối, a/sáng ban ngày đang lụi dần đến khi tắt hẳn. + H/a' cánh chim: * Dấu hiệu t/gian: chiều muộn. * Gợi cảm giác về 1 chốn nghỉ ngơi, ddaonf tụ, ấm cúng. → Cảm giác cô đơn, nhớ quê. * Chim mỏi: Cánh chim mang tâm trạng, đó là tâm trạng người tù gán cho cảnh vật một cách tự nhiên. → Bút pháp gợi. Liên hệ: Chim bay về núi tối rồi (ca dao) Chim hôm thoi thót về rừng (Truyện Kều) Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi

Previous Page of 2Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended