Previous Page of 3Next Page

trac nghiem quan tri hoc

spinner.gif

ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM 

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐỀ THI HẾT MÔN QUẢN TRỊ HỌC - LẦN THỨ I 

-------oOo------

- Dùng cho lớp ĐH Chính quy 20A1 Ngày thi: 13/07/2006 

- Thời gian làm bài: 105 phút (không kể thời gian đọc hay phát đề). 

- Được sử dụng tài liệu (thí sinh nhớ ghi rõ trên bài làm đề A hay B). 

- Phải nộp lại đề thi (không được làm bài hay ghi chú bất cứ gì trên đề thi) 

ĐỀ THI: 

Câu I (3 điểm): Trắc nghiệm. Hãy chọn đáp án đúng nhất cho các câu sau:  

1. Phát biểu nào sau đây đúng: 

A. Khi nói về kết quả của một quá trình quản trị thì cũng có nghĩa là nói về hiệu quả của quá trình đó.  

B. Hiệu quả của một quá trình quản trị chỉ đầy đủ ý nghĩa khi nó hàm ý so sánh kết quả với chi phí bỏ ra trong quá trình quản trị đó. 

C. Kết quả, hay còn gọi là hiệu quả, của một quá trình quản trị là đầu ra của quá trình đó, theo nghĩa chưa đề cập gì đến chi phí bỏ ra trong quá trình đó.  

D. Khi kết quả của một quá trình quản trị rất cao, thì hiển nhiên hiệu quả của quá trình đó cũng rất cao. 

2. Phát biểu nào sau đây không chính xác khi nói về kỹ năng của người quản trị:  

A. Kỹ năng kỹ thuật là những khả năng cần thiết để thực hiện một công việc cụ thể; nói cách khác, là trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhà quản trị. 

B. Kỹ năng nhân sự là khả năng cùng làm việc, động viên, điều khiển con người và tập thể trong tổ chức, dù đó là thuộc cấp, đồng nghiệp ngang hàng, hay cấp trên. 

C. Kỹ năng tư duy là khả năng hiểu rõ mức độ phức tạp của môi trường, và biết cách giảm thiểu sự phức tạp đó xuống một mức độ có thể đối phó được. 

D. Đã là người quản trị, ở bất cứ vị trí nào, loại hình tổ chức hay doanh nghiệp nào, thì tất yếu phải có cả ba kỹ năng kỹ thuật, nhân sự và tư duy như nhau. 

3. Phát biểu sau đây về mô hình tổ chức là sai: 

A. Một Cty được sắp xếp gồm 4 phòng Tài vụ, Hành chánh-nhân sự, Kế hoạch-kinh doanh; Kỹ thuật, ta gọi đó là tổ chức theo chức năng 

B. Một Cty có Tổng Giám đốc Cty và các Giám đốc phụ trách riêng từng loại sản phẩm của công ty, ta gọi đó là tổ chức theo sản phẩm 

C. Một Cty có Tổng Giám đốc công ty và 03 Giám đốc phụ trách: bán hàng cho các đại lý, xuất khẩu hàng ra các nước, và bán hàng cho tiêu dùng lẻ trong nước, thì ta gọi đó là tổ chức theo khách hàng 

D. Một Cty có các mạng lưới đại lý ở các tỉnh, thành phố khắp nước thì ta gọi đó là tổ chức theo địa bàn hoạt động 

4. Không nên hiểu Văn hóa của tổ chức: 

A. Là một nhận thức chỉ tồn tại trong một tập thể chứ không phải trong một cá nhân 

B. Chỉ là một từ ngữ mô tả C. Là một tổ chức có văn hóa 

D. Có liên quan đến cách nhận thức của các thành viên đối với tổ chức dù yêu hay ghét nó

5. Phong cách lãnh đạo độc đoán không mang đặc điểm sau đây: 

A. Không tính đến ý kiến tập thể mà chỉ dựa vào năng lực, kinh nghiệm cá nhân để ra quyết định 

B. Chỉ phù hợp với những tập thể thiếu kỷ luật, không tự giác, công việc trì trệ,... cần chấn chỉnh nhanh 

C. Không phát huy tính chủ động sáng tạo của quần chúng D. Khá thu hút người khác tham gia ý kiến

6. Có thể nói "hoạt động quản trị là hoạt động có từ khi xuất hiện loài người trên trái đất, nhưng lý thuyết quản trị lại là sản phẩm của xã hội hiện đại". Câu này có thể được hiểu như sau:  

A. Không cần có lý thuyết quản trị, người ta vẫn có thể quản trị được 

B. Lý thuyết quản trị ra đời là một tất yếu đối với xã hội loài người vốn từ lâu đã có hoạt động quản trị 

C. Lý thuyết quản trị chẳng qua là một sự sao chép những hoạt động quản trị vốn có trong xã hội loài người

Previous Page of 3Next Page

Comments & Reviews (1)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended