Previous Page of 15Next Page

Tu luyen bua than tap 2

spinner.gif

7./ NÚM NÁ BỜ RƯM  

8./ NA Á MO RI  

9./ NA XA PA  

10./ NÁ KÀ XA DÁ MẮC MẮC  

11./ NỨT KHÉT BĂNG KÀ RA MÍ  

12./ Ề HẾ MẮP CẶP BANH ÂM FÙ RA MẮC MẮC  

13./ Ề HẾ SA MA THÍ Á  

14./ Ề HẾ A CÚ SA GIÁ MẮC MẮC  

15./ Ề HẾ Ế Á TẾ GIÁ MẮC MẮC  

16./ Ề HẾ PHEO QUĂN TẾT NĂN KÊ RÊ THA  

17./ Ề HẾ PÚT THÔ BÚC LÁ MANH TUA MẮC MẮC  

18./ PÚT THÔ KHAI NĂN SĂN TUA MẮC MẮC  

19./ Ề HẾ MÊ BRÂY CÔ MA DĂN MẶC MẶC  

20./ Ề HẾ PÚT THÔ ĐÙM BRÂY CÔ MA DĂN MẶC MẶC  

21./ THÓC THIA QUĂN SĂN SÓC CĂN  

22./ ẮC CA RA ĐUM TĂN SĂN LĂN Á THÍ Á THÁ MÍ  

23./ A HĂN BĂN SẾ TA SA LA DĂN SA MAO  

24./ Á MÊ MÍ CĂN ÔNG PHÚC CHẮC Ề HẾ  

25./ Ề HẾ CA RA MÂY TỐ TA TÊ TIN DĂN ÔNG PHÚC CHẮC Ề  

HẾ  

26./ Ề HẾ NA RA MO MẮC MẮC  

27./ Ề HẾ MẮC QUẴN SUNG Ắ QUẴN SUNG Ú QUẴN SUNG  

28./ Ề HẾ MÍ TẾ CHỀ TẾ BẾ TẾ CĂN  

29./ ÔNG CÀ RA MÍ NÍC KHÉT BĂN CÀ RA MÍ MẮC QUĂN TÂY 

30./ CÀ RA KHA KHA KHẮ KHẮ  

31./ PÚT THÔ MẮC HĂN SĂN TUA MẮC MẮC  

32./ KHẮ KHẮ KHA KHA CÀ RA  

33./ Ề HẾ Ắ SA NGĂN MẮC MẮC  

34./ Ề HẾ NẮC MÔ PÚT THÊ DẮC  

35./ PÚT THÔ BÔN RÁP BRÂY MẮC MẮC  

36./ OM MẮC ĐẶC CĂN ĐẶC CĂN ĐÁT THÔ MÔN SÔN CĂN  

QUĂN CĂN MẮC MẮC THÍ Ắ.  

Sư huynh Huệ Căn quí mến.  

Thật bất ngờ lại được gặp đồng đạo ở trên diễn đàn này. Xin chân  

thành cảm ơn Huệ Căn rất nhiều.  

Đọc pháp danh 36 vị Lục Tổ của huynh post lên đây tại hạ giật  

mình và thấy ngay rằng đây mới là danh sách đúng đắn nhất. Có lẽ  

danh sách của tại hạ đã bị tam sao thất bản rồi Bởi vì như tại hạ  

nói, sau khi copy cuốn sách có các pháp danh của 36 vị Lục Tổ  

này, tại hạ thấy có nhiều vị có vẻ gượng ép quá mà không dám mở  

miệng ra nói với ai đươc. Vậy từ đây mong huynh giúp đỡ chư  

huynh tỉ muội trên diễn đàn này nhé.  

 

thân ái.  

Hùng Sơn  

 

 

Các chư huynh tỉ muội quí mến  

 

Vậy hôm này chúng mình lại bắt đầu tu luyện nhé .  

Thưòng thì "logo" của các vị này được các đệ tử để trên bàn thờ .  

Nhưng thường che dấu vì không muốn cho người ngoài biết mình ở  

trong môn phái này .  

Tuy nhiên cũng có nhiều đệ tử quan niệm rằng :"Hình ảnh của các  

ngài" cần phải được chưng lên bàn thờ Tổ một cách rõ ràng . Bởi  

vậy họ cho vào khuôn hình và đặt 5 vị Tổ vào vị trí trang trọng  

nhất sau các hình tượng Phật . Do đó đối với tại hạ thì thế nào  

cũng tốt cả . Không có gì phiền hà . Tuy nhiên khi viết những "Chữ  

Bùa TỔ" này ra rồi mà vứt tùm lum một cách thiếu tôn kính thì có  

gì xẩy ra ráng chịu đó nhé ! Không ai cứu được đâu  

 

Thường thường các đệ tử mới tu luyện rất khoái tỏ ra cho mọi  

người biết là ta đây có phép thần thông . Cũng vì vậy mà đã xẩy ra  

không biết bao nhiêu chuyện nực cười về cái vụ đấu phép giữa các  

đệ tử của các môn phái khác nhau. Sự thực thì những chuyện  

"ngựa con háu đá" này chúng ta cũng có thể thông cảm được. Bùa Thần có 7 giai đọan:  

 

1, Giữ Bùa. 2, Hâm Nóng Bùa. 3, Ướp Lạnh Bùa. 4, Hội Bùa.  

5, Nương Bùa Qua Sông. 6, Phá Bùa. 7, Bùa Là Ta , Ta Là Bùa.  

 

Có nhiều người gọi là 7 cấp bực hay 7 bước gì cũng thế : Bước đầu  

tiên là "Giữ Bùa " đó là phần chúng ta tập tễnh bước vô luyện tập.  

Đây cũng là phần thử lửa để xem ai có cái "nhẫn" mà tu tập hay  

không. Bước đầu này dù luyện cho xong cũng chưa thể có những  

thần lực ghê gớm gì hết. Vậy mà người tu luyện đúng cách cũng  

cần phải một thời gian khá lâu mới luyện xong cho chữ bùa bay  

bổng và xoay tròn trên không trung như ý muốn của mình.  

Khi chữ Bùa Thần đã bay bổng trên không theo ý muốn của mình  

được rồi. Bùa Thần bắt đầu xoay tròn. Lúc này chúng ta không còn

Previous Page of 15Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended