Xem trước of 58Tiếp theo >

cau hoi TN

spinner.gif

 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

 

 

 

1.         Thân phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc. ông sinh năm nào?

 

a.             1860

 

b.            1862

 

c.             1863

 

d.            1883

 

2.         Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan. Bà sinh năm nào?

 

a.             1865

 

b.            1866

 

c.             1868

 

d.            1870

 

3.         Nguyễn Sinh Cung (Hồ Chí Minh) đến Huế lần thứ nhất vào năm nào ?

 

a.             1895

 

b.            1896

 

c.             1898

 

d.            1901

 

4.         Đến Huế lần thứ nhất, Hồ Chí Minh ở đó thời gian bao lâu?

 

a.             5 năm

 

b.            6 năm

 

c.             7 năm

 

d.            10 năm

 

5.         Nguyễn Tất Thành đến Huế lần thứ 2 năm nào?

 

a.             1904

 

b.            1905

 

c.             1906

 

d.            1908

 

6.         Người thầy giáo đầu tiên của Nguyễn Tất Thành là ai?

 

a.             Vương Thúc Quí

 

b.            Nguyễn Sinh Sắc

 

c.             Trần Thân

 

7.         Nguyễn Tất Thành vào học trường Pháp-Việt Đông Ba vào năm nào?


Xem trước of 58Tiếp theo >

Bình luận & Đánh giá

library_icon_grey.png Thêm share_icon_grey.png Chia sẻ

Đang đọc

Đề nghị