ên thủ đô trùng với tên quốc gia

spinner.gif

tui biết được tên thủ đô trùng với tên quốc gia

1. Thủ đô Singapore - đảo quốc Singapore

2. Thủ đô Djibouti - nước cộng hòa Djibouti (một quốc gia ở phía đông Châu Phi)

3. Thủ đô Mexico - Hợp chủng quốc Mexico (Bắc Mỹ)

4. Thủ đô Monaco - công quốc Monaco

5. Panama - Cộng hòa Panama ở cực nam Trung Mỹ

6. San Marino - Cộng hòa Đại bình yên San Marino - một trong những nước nhỏ nhất trên thế giới tại châu Âu, nằm hoàn toàn trong lãnh thổ nước Ý.

7. Có thể kể thêm thủ đô Brasília của Brasil

8.Thủ đô Algeria_ Algier

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended