Lá& cấu tạo giải phẫu

3.9K 0 0

*Lá cây là 1 cơ quan sinh dưỡng của cây mọc có hạn trên thân cây, có cấu tạo đối xứng qua 1 mặt phẳng và đảm nhận chức năng sinh dưỡng rất quan trọng như sự quang hợp, hô hấp và thoát hơi nc

*Các phần của lá:

+Phần chính: phiến lá(phần rộng, mỏng và thường có màu xnah, đính vào thân ở các mấu thân ), cuống lá(là phần dày, và hẹp), bẹ lá(phần rộng ôm lấy thân)

+Phần phụ:-Lá kèm(những bp nhỏ, mỏng, mọc ở phía gốc cuống lá, mọc bên cạnh, có thể lớn or nhỏ hơn lá, mọc nhanh)-Lưỡi nhỏ(là những bp mỏng và nhỏ mọc ở chỗ nối liền phiến lá và bẹ lá) -Bẹ chìa(là phần mạng mỏng ôm lấy thân cây ở phía trên chỗ cuongs đính vào thân )

*Các dạng gân lá:+ Gân hình long chim(gân phân nhanh kiểu lông chim, các gân phụ rẽ ra từ gân cihnhs ở phía mép phiến lá, với độ dài bằng nhau) +Gân chân vịt(phân nhánh tỏa ra kiểu chân vit, tỏa từ 1 điểm chung ở gốc lá or gần gốc lá) +Gân song song(các gân chính kéo dài từ gốc đến ngọn phiến lá, song song với nhau)

*Các kiểu lá:

+Lá đơn (lá có cuống lá chỉ mang 1 phiến lá)& lá kép(lá có cuống lá phân nhánh, mỗi nhánh mang 1 phiến lá nhỏ)

+hình dạng phiến lá:hình dải, mũi mác,chữ nhật, bầu dục, trứng, tròn, tam giác, lưỡi liềm,thìa,nêm.

+hình dạng gốc lá: hình tim, hình thận, hình mũi tên, hình mũi mác, hình khiên, lá lệch

+hình dạng ngọn lá: ngọn lá nhọn, tù, có gai nhọn to, mũi nhọn, nón cụt, rộng đầu, có khía

+hình dạng mép phiến lá: nguyên, quăn, lượn song, khía rang cưa, rang cửa nhỏ, to, khía tai bèo,

+kiểu cắt ở mép lá: rạch, thùy(cắt sâu ko tới ¼ phiến lá), chẻ(cắt sâu tới ¼ phiến lá), xẻ(sâu đến gân chính)

*Cách sắp xếp lá trên cành:+Mọc đối +Mọc vòng + Mọc  sole + Mọc đối chữ thập +..

*Cấu tạo giải phẫu lá lớp Ngọc Lan: các gân lá có hình long chim

+Phiến lá: -Biểu bì trên(cấu tạo bởi 1 lớp tb sống, ko có lỗ khí, ko có diệp lục, vách ngoài hóa cutin thành 1 lớp dày or mỏng) –Biểu bì dưới(có lỗ khí, trên 1 cm^2 có 300 lỗ khí, để giảm bớt thoát hơi nc) –Thịt lá (là lớp mô mềm nằm giữa 2 lớp biểu bì, cấu tạo đồng thể or di thể)

-Gân giữa có khi lồi lên ở cả 2 mặt or chỉ lồi ở mặt dưới còn mặt trên phẳng, ngoài cùng là 2 lớp biểu bì trên&dưới cấu tạo bởi các tb kéo dài theo chiều dọc gân giữa, dưới biểu bì thường có 1 lớp mô dày cáu tạo bởi tb có vách dày = cellulose làm nv nâng đỡ, phía trong là mô mềm ruột, xung quanh vòng bó libe gỗ đôi khi có 1 lớp nội bì

+Cuống lá có cấu tạo đối xứng qua 1 mặt phẳng, gồm: -Biểu bì(cấu tạo bởi những tb chữ nhật theo chiều dài của cuống lá) –Mô dày(đặt ở dưới những chỗ lồi lên của biểu bì, làm nv nâng đỡ)-Mô mềm vỏ-Các bó libe gỗ(xếp theo 1 cung or 1 vòng tròn, bó to phía dưới, bó nhỏ phía trên)

+Bẹ lá gồm nhiều biểu bì ở cả 2 mặt , giữa là mô mềm diệp lục đựng các bó libe gõ xếp theo hình cung

*Cấu tạo giải phẫu lá cây lớp hành: