Previous Page of 5Next Page

nien bieu LSVN ne

spinner.gif

Thoi ky bat dau dung nuoc 

Su kien Thoi gian  

Vua Hung dung nuoc  

 

Nuoc Van Lang  

 

Van hoa Phung Nguyen  

nua dau Thien nien ky 2 TCN  

Van hoa �ong �au  

nua sau Thien nien ky 2 TCN  

Van hoa Go Mun  

cuoi Thien nien ky 2 TCN - dau Thien nien ky 1 TCN  

Van hoa �ong Son (Trong dong Ngoc Lu)  

Thien nien ky 1 TCN  

Van hoa Sa Huynh cua nguoi Cham o Mien Trung  

500 TCN - The ky 2  

An Duong Vuong, quoc hieu au Lac; khang chien chong Tan  

nua sau the ky thu 3 TCN  

That bai cua An Duong Vuong truoc xam luoc cua Trieu �a  

179 TCN  

Thoi ky phong kien phuong Bac do ho, (179TCN � 938) 

Su kien Thoi gian  

Thuoc Trieu  

179 TCN - 111 TCN  

Thuoc Tay Han  

111 TCN - 25  

Van hoa oc Eo (Vuong quoc Phu Nam) o Nam Bo  

1 - 630  

Thuoc �ong Han  

Khoi nghia Hai Ba Trung  

Nuoc Lam ap cua nguoi Cham hinh thanh  

25 - 226  

40 - 43  

192  

Thuoc �ong Ngo (thoi Tam Quoc)  

Khoi nghia Ba Trieu  

226 - 280  

248  

Thuoc Tan  

280 - 420  

Thuoc Luu Tong (Nam Bac trieu Trung Hoa)  

420 - 479  

Thuoc Te (Nam Bac trieu Trung Hoa)  

479 - 502  

Thuoc Luong (Nam Bac trieu Trung Hoa)  

502 - 541  

Nha Tien Ly, quoc hieu Van Xuan  

542 - 603  

Thuoc Tuy  

Nuoc Lam ap bi nha Tuy tieu diet  

603 - 617  

605  

Thuoc �uong  

Khoi nghia Mai Thuc Loan  

Khoi nghia Phung Hung  

Nuoc Chiem Thanh cua nguoi Cham doc lap khoi nha �uong  

618 - 906  

722  

766 - 791  

803  

Ho Khuc gianh quyen tu chu  

905 - 930  

Duong �inh Nghe tiep tuc su nghiep cua ba doi ho Khuc  

931 - 937  

Ngo Quyen va chien thang Bach �ang lan thu nhat (chong quan Nam Han)  

938

Chu thich: Cac quoc gia co cua nguoi Cham thoi ky nay chua duoc coi la lich su cua Viet Nam, nhung cung can ke den vi la lich su cua cac quoc gia nay nam hoan toan tren lanh tho Viet Nam ngay nay va nguoi Cham la mot trong nhung dan toc cua Viet Nam ngay nay.

 

Chu thich: Cac quoc gia co cua nguoi Cham thoi ky nay chua duoc coi la lich su cua Viet Nam, nhung cung can ke den vi la lich su cua cac quoc gia nay nam hoan toan tren lanh tho Viet Nam ngay nay va nguoi Cham la mot trong nhung dan toc cua Viet Nam ngay nay.

 

[sua] Thoi ky doc lap, (938 � 1883) 

Su kien Thoi gian  

Nha Ngo, kinh do Co Loa  

Loan 12 su quan  

939 - 967  

966 -968  

Nha �inh, quoc hieu �ai Co Viet, kinh do Hoa Lu  

968 - 980  

Nha Tien Le  

Le Hoan chong quan Tong lan thu nhat, chien thang Bach �ang lan thu hai  

980 - 1009  

981  

Nha Ly, quoc hieu �ai Viet, kinh do Thang Long  

Ly Thanh Tong danh Chiem Thanh, Che Cu dang Quang Binh, bac Quang Tri  

Mo Quoc Tu Giam, mo khoa thi nho hoc dau tien  

Khang chien chong quan Tong lan thu hai  

Ly Thuong Kiet tien danh Ung Chau  

Chien thang phong tuyen Nhu Nguyet (song Cau)  

Ban tuyen ngon doc lap dau tien cua Viet Nam: bai tho than Nam quoc son ha  

Nha Tong chinh thuc cong nhan Viet Nam la mot nuoc doc lap (goi la An Nam quoc)  

1010 - 1225  

1069  

1070, 1075  

1075 - 1077  

1075  

1077  

1077  

1164  

Nha Tran, quoc hieu �ai Viet, kinh do Thang Long  

Khang chien chong Nguyen Mong lan thu nhat  

Chien thang �ong Bo �au  

Tran Quoc Tuan viet bai Hich tuong si  

Hoi nghi Dien Hong  

Khang chien chong Nguyen Mong lan thu hai  

Tran Quoc Tuan danh bai quan Nguyen cua Thoat Hoan tai Van Kiep  

Khang chien chong Nguyen Mong lan thu ba  

Chien thang Bach �ang lan thu ba  

Che Man dang Nam Quang Tri, Thuan Hoa, Quang Nam de cuoi Cong chua Huyen Tran  

Che Bong Nga danh �ai Viet, thu hoi dat Chiem Thanh, chiem Thang Long, buoc vua Tran tron khoi kinh thanh.  

Tran Khat Chan danh bai va giet Che Bong Nga  

1226 - 1400

1257 - 1258  

1258  

truoc1285  

1284  

1284 - 1285  

1285  

1287 - 1288  

1288  

1305  

1361 -1390  

1390  

Nha Ho, quoc hieu �ai Ngu, kinh do Tay �o  

Khang chien chong quan Minh  

1400 - 1407  

1406 - 1407  

Thuoc Minh  

Khoi nghia Tran Ngoi  

Khoi nghia Tran Quy Khoang  

Khoi nghia Pham Ngoc  

Khoi nghia Le Nga  

Khoi nghia Lam Son cua Le Loi  

Chien thang Tot �ong, Chuc �ong  

Chien thang Chi Lang, Xuong Giang  

Ban tuyen ngon doc lap thu hai cua Viet Nam: Binh Ngo dai cao cua Nguy?n Trai  

1407 - 1427  

1407 - 1409  

1409 - 1413  

1415 - 1420  

1419 - 1420  

1418 - 1427  

1426  

1247  

1248  

Nha Hau Le (thoi Le So), quoc hieu �ai Viet, kinh do �ong Kinh (Ha Noi)  

Ban hanh chinh sach quan dien  

Le Thanh Tong tieu diet nuoc Chiem Thanh, mo rong lanh tho toi tinh Binh �inh ngay nay  

Ban hanh chinh sach loc dien  

Ngo Sy Lien hoan thanh bo �ai Viet su ky toan thu

Previous Page of 5Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended