Previous Page of 75Next Page

CO SO VAN HOA VIET NAM

spinner.gif

                                   CO SO VAN HOA VIET NAM

Tìm hiểu phẩm chất tinh thần của người Việt cổ là tìm hiểu năng lực sang tạo văn hóa - một khía cạnh quan trọng để khẩn định con người Việt

Giáo sư Hà Văn Tấn là người đầu tiên có những công trình nghiên cứu về bản sắc văn hóa của người Việt cổ thời Dông sơn; gần đây nhờ những khám phá mới về văn hóa tiền Đông sơn, các Nhà khoa học có thể lùi xa hơn nữa về mặt lịch sử - chẳng hạn, PGS.TS Diệp Đình Hoa đã nói đến "Cá nhân của giai đoạn Đồng Đậu trong nền văn minh Đông sơn" là một ví dụ.

Đồng Đậu ở vào khoản nữa sau thiên kỷ thứ II trước công nguyên, thuộc trung kỳ thời đại đồng thau. Đây là thời kỳ người Việt cổ đầu khai thác đồng bằng Bắc bộ; có sự hóa hợp nhiều nhóm dân cư (đồng bằng- miền núi- miền biển) chung sức khắc phục khó khăn của thiên nhiên ( sình lầy, thú dữ, lũ lụt, hạn hán...) để có chân dứng trên một vùng đất mới, chuyễn sang canh tác ruộng nước, hình thành văn hóa sớm làng...

Lớp dân cư Việt cổ thời Đồng Đậu đã bắt đầu định hình cá tính văn hóa, để lại những dấu ấn khá đặc sắc, cơ sở ban đầu của phẩm chất con người Việ Nam, văn hóa Việ Nam, cụ thể là:

            Cá tính mở và đa chiều - Kết quả của hòa nhập giữa cư dân Đồng Đậu với đân cư Hạ Long, Hoa Lộc (biển) - văn hóa Mai Pha, Hà Giang (núi) khi cùng tiến váo khai thác đồng bằng bắc bộ.

            Cá tính tự tổ chức- Tự tổ chức cuộc sống ở địa bàn sinh thái mới, điều kiện canh tác mới, hình thành văn hóa- xã hội mới (trồng lúa nước - văn hóa sớm làng).

            Cá tính thống nhất đại đoàn kết đa dân tộc- kết quả của quá trình hòa nhập của nhiều nền văn hóa khảo cổ, dần qui tựu về một mối, hình thánh nhóm dân tộc của cả nhóm Việt cổ- người Lạc Việt (huyền thọa Âu Cơ - Lạc Long Quân là sự thăng hoa trong ký ức của cộng đồng về sụ hòa nhập qui tụ này)

            Dùng nghề nông để dựng nước.

Từ miền núi tràn xuống đồng bằng, con người Đồng Đậu đã chọn nghề nông- nông nghiệp lúa nước làm nền tảng kết hợp với chăn nuôi và những nghề cá để tổ chức đời sống và phát triển xã hội, từng bước manh nha những yếu tố của Nhà nước sơ khai ( Đồng Đậu nằm ở một trong 15 bộ của thời kỳ Hùng Vương, thuộc bộ gốc Văn Lang, có vai trò trung tâm kinh đô xưa.

Đến đây, đã có thể hình dung ra con người Việt Nam cổ xưa về nguồn gốc, về phẩm chất tinh thần với những minh chứng lịch sử xác thực. Đó để là cơ sở khoa học để kết luận rằng: con người Việt Nam là chủ thể chân chính của nền văn hóa Việt Nam từ cội nguồn dựng nước cho tới nay. Tuy lịch sử dân tộc xải ra bao nhiêu biến cố nhân cách con người đã có nhiều biến đổi qua thời gian, song tinh hoa của nó vẫn đuocj lưu truyền, phát triển và hiện diện trong đời sống tinh thầncuar con người Việt Nam thế hệ chúng ta.

3. Những nhận thức khác nhau về con người Việ Nam.

Ý kiến của học giả đào duy anh trong Việt Nam văn hóa sử cương (NXB TPHCM và Khoa Sử TP HCM, 1992, tr,24) đánh giá về con người Việt Nam cho rằng: "Về tính chất tinh thần thì người việt nam đại khái thông minh, nhưng xưa nay thật ít người có trí tuệ lỗi lạc phi thường. Sức ký ức thì phát đạt lắm mà giào trí nghệ thuật hơn tính khoa học, giàu trực giác hơn lý luận. Phần nhiều người có tính ham học. Song thích văn chương phù hoa hơn thực học, thích thành sáo hơn và hình thức hơn là tư tưởng hoạt động. Não tưởng tượng thường bị não thực tiễn hòa hoãn bớt nên dân tộc Việt Nam ít người mộng tưởng mà phán đoán thường có vễ thiết thực lắm. Sức  làm việc khó nhọc, nhất là người miền bắc thì ít có dân tộc nào bì kịp, cảm giác hơi chậm chạp song giỏi chịu đau khổ và hay chịu nhẫn nhục. Tính khí cũng hơi nông nổi, không bền chí, hay khoe khoang trang hoàng bề ngoài; ưa hư danh và thích chơi cờ bạc. Thường thích nhúc nhát và chuộng hòa bình, song ngộ sự thì cũng biết hy sinh vì đại nghĩa. Não sang tác thì ít, mà bắt chước, thích ứng và dung hòa thì tài. Người Việt Nam lại rất trọng lễ giaosong vẫn có não tinh vặt hay bài bác chế nhạo".

Previous Page of 75Next Page

Comments & Reviews (9)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended