Previous Page of 2Next Page

VB hành chính và soạn thảo công văn

spinner.gif

Bài 12:VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VÀ SOẠN THẢO CÔNG VĂN

Câu 2:TB các pp soạn thảo văn bản và các yêu cầu 1 văn bản hành chính

*PP soạn thảo

-phương pháp viết tay:với văn bản quy phạm pháp luật có nội dung phức tạp

-pp đọc thẳng:người thảo pải có trình độ cao,người đánh máy(thư ký)phải đáp ưng nhanh,ghi tốc ký,ghi âm rồi đánh máy sau

-soạn thảo trực tiếp trên máy vi tính

*yêu cầu chung đối với 1 văn bản hành chính

-nội dung:pải đúng đắn về mặt chính trị,pải chính xác tuyệt đối về mặt pháp lý,ngắn gọn,rõ ràng,chính xác và sự kiện nêu ra pải đầy đủ

-yêu cầu về hình thức:đúng thể thức vb do NN quy định,bố cục chặt chẽ,cân đối,sao,in sạch sẽ,rõ ràng,không lỗi,tẩy xóa

-yêu cầu về thời gian:pải kịp thời để phát huy được giá trị trong thực tiễn,nếu muộn sẽ mất tác dụng

Câu 2:TB các hình thức văn bản hành chính,các văn bản hành chính khác

3.1.Các hình thức vb hành chính

a.VB thông báo

-thông cáo:là vb cơ quan lãnh đạo cao nhất

-thông báo:vb of 1 tổ chức,cơ quan thông tin cho cấp dưới(ngang hàng)về tình hình hđ,về các quyết định

-đề án:là hình thức vb trình bày 1 cách hệ thống ý kiến về 1 việc cần làm,được nêu ra để thảo luận,thông qua xét duyệt

-tờ trình:nd chủ yếu là đề xuất với cấp trên phê duyệt 1 chủ trương,1 phương án,chế độ…

-phương án:về dự kiến về trình tự TH công việc

-báo cáo:là vb dùng để gửi cho cấp trên để xem xem xét ý kiến hoặc 1 số vấn đề hoặc để sơ kết,tổng kết

Bố cục of 1 bản báo cáo gồm:

-giới thiệu nét tiêu biểu về tình hình,đặc điểm…

-những thành tích đã đạt được

-những bài học kinh nghiệm

-những vấn đề tồn tại cần giải quyết

-đề nghị,kiến nghị

-kết luận:đánh giá chung kết quả thực hiện chương trình công tác/thời gian nhất định

b)Quy trình soạn thảo 1 báo cáo

*chuẩn bị:xác định yêu cầu,nộ dung cần để xác định loại báo cáo sau đó thu thập tư liệu cần chú ý

-đầy đủ,phong phú và có cơ sở để xác định,đối chiếu kiểm tra độ chính xác of sự việc

-nguồn tin pải chính thức,ổn định và vững chắc

-pải có trọng tâm trọng điểm

-những thông tin tránh chủ quan,thái độ 1 chiều

-đối với các nhận định,đánh giá khái quát pải nghien cứu ý kiến lãnh đạo,các bộ phận công tác đã được thảo luận

-số liệu tổng hợp pải dựa chính thức vào số liệu of  cơ quan thống kê và các nguồn tin khác để so sanh

*gđoạn viết và thông qua đề cương

Khi viết pải có chọn lọc tin tức,số liệu chính xác nhất,loại bỏ số liệu chủ yếu,sau đó thông qua người có trách nhiệm

*Viết bản thảo và sửa chữa bản thảo

-là quá trình chọn ý chọn từ diễn đạt thành lời văn dựa trên cơ sở đề cương,luôn bám sát yêu cầu chủ đề of báo cáo để nêu bật các vấn đề trọng tâm,tránh tản mạn

-xác định ai là tác giả of báo cáo và báo cáo với ai để nhận định được chỗ đứng khi nhận định,đánh giá,nêu vấn đề

-pải đi thẳng vào vấn đề.khi viết xong đọc lại,sửa lại,nếu cần xin ý kiến trước khi thông qua cấp có thẩm quyền

3.2. Các văn bản hành chính khác

-công văn hành chính:phần đầu,nội dung,kết luận

-chương trình:hoạt động theo 1 trình tự nhất định

-kế hoạch công tác:dự kiến 1 chương trình công việc

-biên bản:diễn biến,kết quả cuộc họp có chủ tọa,thư ký

Previous Page of 2Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended