Previous Page of 2Next Page

phan biet giua tai san va nguon von

spinner.gif


Cũng theo tiêu đề và một chút ít hiểu biết về kinh tế thị trường và con đường làm giàu.Mình xin có vài ý kiến mong các bạn cùng nhận xét.
1- Để làm giàu thì có rất nhiều cách và quan trọng hơn là con người phải tận dụng được những cơ hội đã đến với mình.
2- Để làm giàu thì các bạn phải có một căn bản về kinh tế học và xã hội sống
3- Để làm giàu thì mỗi chúng ta phải biết sử dụng lao động thật giỏi và điều hành về nó thật khoa học.
4- Để làm giàu thì bạn phải có một ý trí và một niềm đam mê công việc của mình
5- Phải tận dụng tất cả các yếu tố trên thì mới có thể nghĩ đến mình sẽ giàu
=> Khi các bạn giàu rồi thì chúng ta mới có những ý tưởng tiếp theo như là thành lập hội giống như hội doanh nghiệp trẻ HN hay những hội doanh nghiệp khác,khi đó chúng ta mới giúp ích được cộng đồng.
=> Mình chỉ thắc mắc một điều là các bạn đã hiểu định nghĩa " Giàu" nó là cái gì chưa? Nếu hiểu được nó rồi thì các bạn sẽ biết mình đã nói đúng hay nói sai.

Sưu tầm trên mạng share lại cho bà con ^^
Nói cho dể hiểu là: Tài sản là nhưng thứ mình đang sở hữu VD trong túi đang có 1tr. Nguồn vốn là nguồn
hình thành lên tài sản, nó trả lời cho câu hỏi là tài sản trên ở đâu ra VD 1tr ở trong túi là do gia đình mới
gửi lên.
/////////////////////////////////////////////////////
tài sản bao gồm tiền, các khoản phải thu, hàng tồn kho, tài sản lưu động khác; tài sản cố định và đầu tư dài hạn. Trong đó có cả tài sản cố định thuê tài chính nữa. còn nguồn vốn bao gồm các khoản nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu(nguồn vốn , các loại quỹ) và tổng tài sản phải bằng tổng nguồn vốn
//////////////////////////////////////////////
- Để dễ hiểu thì như mọi người cũng nói rồi, TS đượp phản ánh ở nhóm TK 1,2 , NV là nhóm 3,4 trên bảng CĐKT. Ví dụ thì cũng tương tự như ví dụ của chị Biển.
- Còn để hiểu văn vẻ hơn một chút, bạn tham khảo CM chung. Nó cũng ngắn mình trích luôn:
"Tình hình tài chính
18. Các yếu tố có liên quan trực tiếp tới việc xác định và đánh giá tình hình tài chính là Tài sản, Nợ phải trả và Vốn chủ sở hữu.
Những yếu tố này được định nghĩa như sau:
a/ Tài sản: Là nguồn lực do doanh nghiệp kiểm soát và có thể thu được lợi ích kinh tế trong tương lai.
b/ Nợ phải trả: Là nghĩa vụ hiện tại của doanh nghiệp phát sinh từ các giao dịch và sự kiện đã qua mà doanh nghiệp phải thanh toán từ các nguồn lực của mình.
c/ Vốn chủ sở hữu: Là giá trị vốn của doanh nghiệp, được tính bằng số chênh lệch giữa giá trị Tài sản của doanh nghiệp trừ (-) Nợ phải trả.
19. Khi xác định các khoản mục trong các yếu tố của báo cáo tài chính phải chú ý đến hình thức sở hữu và nội dung kinh tế của chúng. Trong một số trường hợp, tài sản không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp nhưng căn cứ vào nội dung kinh tế
của tài sản thì được phản ảnh trong các yếu tố của báo cáo tài chính. Ví dụ, trường hợp thuê tài chính, hình thức và nội dung kinh tế là việc doanh nghiệp đi thuê thu được lợi ích kinh tế từ việc sử dụng tài sản thuê đối với phần lớn thời gian sử dụng hữu
ích của tài sản, đổi lại doanh nghiệp đi thuê có nghĩa vụ phải trả một khoản tiền xấp xỉ với giá trị hợp lý của tài sản và các chi phí tài chính có liên quan. Nghiệp vụ thuê tài chính làm phát sinh khoản mục "Tài sản" và khoản mục "Nợ phải trả" trong Bảng cân

Previous Page of 2Next Page

Comments & Reviews (1)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended