Previous Page of 30Next Page

nuoi cay mo

spinner.gif

1. Khái niệm như thế nào là nuôi cấy mô tế bào thực vật. Tại sao 

 Định nghĩa nuôi cấy mô tế bào thực vật: 

- Nuôi cấy mô, tế bào thực vật là phạm trù khái niệm chung cho tất cả các loại nuôi cấy nguyên liệu thực vật hoàn toàn sạch các vi sinh vật, trên môi trường dinh dưỡng nhân tạo, trong điều kiện vô trùng. 

- Nuôi cấy mô, tế bào thực vật còn gọi là là nuôi cấy thực vật invitro (trong ống nghiệm) để phân biệt với các quá trình nuôi cấy trong điều kiện tự nhiên ngoài đồng ruộng, gọi là nuôi cấy invivo. 

- Nuôi cấy mô tế bào thực vật bao gồm hàng loạt các kỹ thuật khác nhau có khả năng ứng dụng rộng rãi trong rất nhiều các lĩnh vực: 

 Các kỹ thuật của công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật và ứng dụng của chúng.

Kỹ thuật Ứng dụng 

Nuôi cấy hạt giống  

(Seed culuture)  Tăng khả năng nảy mầm của các hạt khó nảy mầm trong điều kiện bình thường 

 Thúc đẩy quá trình nảy mầm bằng cách bổ sung các chất điều tiết sinh trưởng 

 Tạo ra cây con dùng cho nuôi cấy meristem hoặc các bộ phận khác. 

Hoa cái  

(Bầu quả, noãn)  Thụ phấn trong ống nghiệm phục vụ lai xa 

 Tạo đơn bội 

 Tạo đa phôi 

Hoa đực 

(Bao phấn, hạt phấn)  Tạo mô sẹo và cây đơn bội 

 Tạo đột biến ở mức đơn bội 

 Tạo dòng đồng hợp tử 

Phôi hợp tử  Nuôi cấy cứu phôi khi lai xa 

 Nhân các dòng lai xa 

 Phá ngủ nghỉ của hạt 

Mô sẹo  Tạo phôi vô tính 

 Nuôi cấy tế bào đơn và tách tế bào trần 

 Tạo cây có biến dị soma 

Tế bào  Tạo đột biến ở mức độ tế bào 

 Tạo tế bào trần để lai vô tính 

 Biến nạp gen 

 Nuôi cấy tế bào đơn 

Đỉnh chồi 

(Đỉnh sinh trưởng)  Tạo và nhân nhanh các dòng đồng nhất về di truyền 

 Làm sạch virus 

 Nghiên cứu sinh lý phát triển 

Phân hóa phôi vô tính 

(Somatic embryogenesis)  Làm đường hướng tái sinh chủ yếu ứng dụng: 

- Nhân nhanh 

- Sản xuất nhân tạo 

 Cung cấp vật liệu để tạo các protoplast các khả năng sinh phôi 

 Cho phép cơ khí hóa quá trình nuôi cấy và ứng dụng bioreactor 

Đột biến soma  Phân lập các biến dị có ích ở kiểu hình lý tưởng song còn thiếu một số tính trạng mong muốn 

 Phân lập các biến dị có ích để sản xuất các hợp chất sơ cấp và thứ cấp 

 Phân lập các biến dị có ích với khả năng kháng bệnh, chống chịu stress tốt hơn 

 Tạo các biến dị di truyền không qua lai hữu tính ở những dòng ưu tú

2. Sự biểu hiện tính toàn năng của tế bào thực vật trong nuôi cấy invitro diễn ra như thế nào? 

 Khái niệm về tính toàn năng của tế bào thực vật:  

- Haberlandt (1902) lần đầu tiên quan niệm rằng mỗi tế bào bất kỳ của một cơ thể sinh vật đa bào đều có khả năng tiền tàng để phát triển thành một cá thể hoàn chỉnh 

- Theo quan điểm của sinh học hiện đại thì mỗi tế bào riêng rẽ đã phân hóa đều mang toàn bộ lượng thông tin di truyền cần thiết và đầy đủ của cả cơ thể sinh vật đó. Khi gặp điều kiện thích hợp, mỗi tế bào đều có thể phát triển thành một cá thể hoàn chỉnh. Đó là tính toàn năng của tế bào. 

 Sự biểu hiện tính toàn năng của tế bào trong nuôi cấy invitro 

- Quá trình từ nguồn vật liệu ban đầu là tế bào hoặc mô thực vật nuôi cấy phân hóa thành cây hoàn chỉnh được gọi là sự biểu hiện về tính toàn năng của tế bào thực vật. 

- Khả năng biểu hiện tính toàn năng của các tế bào, mô của cơ thể là khác nhau. 

- Tính toàn năng của tế bào trong nuôi cấy invitro biểu hiện qua ba giai đoạn: 

 Tế bào phản phân hóa với sự phát sinh tế bào khả biến 

 Sự định hướng phân hóa tế bào (hoặc tác dụng quyết định của tế bào).

Previous Page of 30Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended