Previous Page of 18Next Page

marketing căn bản

spinner.gif

ĐỀ CƯƠNG MARKETING

Câu 1: Nhận thức về Marketing? Phân biệt giữa Marketing truyền thống và Marketing hiện đại?

Câu 2: Giải thích sự khác nhau giữa nhu cầu tự nhiên, nhu cầu cụ thể, nhu cầu có khả năng thanh toán? Sự phân biệt có ý nghĩa gì đối với doanh nghiệp khi tham gia thị trường?

Câu 3:Các quan điểm định hướng kinh doanh của doanh nghiệp? Sự giống và khác nhau giữa các quan điểm đó?

Câu 4. Môi trường Marketing là gì? Những yếu tố cơ bản của môi trường Marketing vi mô?

Câu 5. Môi trường Marketing là gì? Những yếu tố cơ bản của môi trường Marketing vĩ mô?

Câu 6. Thị trường người tiêu dùng và mô hình hành vi người tiêu dùng?

Câu 7. Nhũng yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến hành vi mua hàng của người tiêu dùng?

Câu 19. Trình bày và giải thích những yếu tố cơ bản bên ngoài doanh nghiệp ảnh hưởng đến quyết định gía cả hàng hóa?

Câu 20. Trình bày các phương pháp định giá trong doanh nghiệp?

Câu 21. Trình bày những nét cơ bản về các kiểu chiến lược gía trong doanh nghiệp?

Câu 22. Thế nào là kênh phân phối? Vai trò và chức năng của kênh phân phối?

Câu 23. Phân tích sự khác nhau giữa kênh phân phối truyền thống và kênh phân phối theo chiều dọc?

Câu 24. Những căn cứ cơ bản để lựa chọn kênh phân phối trong doanh nghiệp?

Câu 25. Tại sao khi tham gia thị trường các doanh nghiệp cần thiết phải xây dựng chiến lược truyền thông Marketing? Những công cụ chính của chiến lược truyền thông Marketing?

Câu 26. Trình bày về công cụ quảng cáo trong xúc tiến hỗn hợp?

Câu 27. Trình bày về công cụ tuyên truyền và PR trong xúc tiến hỗn hợp?

Câu 28. Thế nào là xúc tiến bán hàng?

Câu 29. Thế nào là bán hàng trực tiếp?

Câu 30. Các phương pháp xác định ngân sách cho chiến lược truyền thông Marketing?

ĐỀ CƯƠNG MARKETING

Câu 1: Nhận thức về Marketing? Phân biệt giữa Marketing truyền thống và Marketing hiện đại?

Trả lời:

* Khái niệm về marketing :

- Marketing theo nghĩa rộng:

Marketing là hoạt động có phạm vi rất rộng, do vậy cần một định nghĩa rộng. Bản chất của Marketing là giao dịch, trao đổi nhằm mục đích thoả mãn nhu cầu và mong muốn của con người. Do đó, hoạt động Marketing xuất hiện bất kỳ nơi nào khi một đơn vị xã hội (cá nhân hay tổ chức)cố gắng trao đổi cái gì đó có giá trị với một đơn vị xã hội khác. Từ đó, chúng ta có thể đưa ra các định nghĩa Marketing theo nghĩa rộng sau đây:

+ Marketing là các hoạt động được thiết kế để tạo ra và thúc đẩy bất kỳ sự trao đổi nào nhằm thoả mãn những nhu cầu và mong muốn của con người. Như vậy, hoạt động Marketing xảy ra trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, đối với các doanh nghiệp, các tổ chức phi lợi nhuận cũng như cơ quan Đảng, Nhà nước. Chủ thể Marketing có thể là một cá nhân, một doanh nghiệp, một đảng chính trị, một tổ chức phi lợi nhuận, và cả một chính phủ.

Đối tượng được Marketing, được gọi là sản phẩm có thể là:

1. Một hàng hóa: ô tô Toyota Innova, sơ mi Việt Tiến…

2. Một dịch vụ: Mega Vnn, chuyển phát nhanh DHL, ngành học PR…

3. Một ý tưởng: phòng chống HIV, sinh đẻ có kế hoạch

Previous Page of 18Next Page

Comments & Reviews (15)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended