Previous Page of 6Next Page

WALANG SUGAT (ni Severino Reyes)

spinner.gif

Unang Yugto

 Tagpo 1.a:  Sa loob ng isang bahay

*kantas*

Julia: Iligpit na ninyo ang mga bastidor at kayo’y umalis na.

 

Tagpo 2.a

Teňong: Julia, patingin nga ng binuburdahan mo

Julia: *ilalayo ang panyo kay Teňong. Pipilitin ni Teňong na makita ang panyo pero pilit itong inilalayo ni Julia*

Huwag na, Teňong. Huwag mo munang tingnan, masama ang pagkakakayari. Saka na lang, kapag maganda na. Saibang araw, ipapakita ko sa iyo.

Teňong: Posible ba na ang mga daliring ito, na hagod kandila, na parang nilalik na maputing garing, aymay yayariin na hindi maganda? Hala na, titingan ko lamang saglit…

Julia: Wag mo na akong tuyain, pangit nga ang mga daliri ko!

Teňong: Ay!

Julia: Anong lalim ng buntong-hininga. Lalo ko pang pagagalitin…

Teňong:  Julia, Julia ko… Hindi na ko nagagalit, patawarin mo ako…

Julia: Masakit sa akin, magalit ka at hindi, laging bagay!

Teňong: Lumalaganap sa dibdib ko ang masaganang tuwa, na ito ay nakita ko na minarapat mongilimbag sa panyong ito ang pangalan ko!

Julia: Hindi ah! Nagkakamali ka… Hindi para sa iyo ang panyong iyan.

Teňong: Kasinungalingan! At kanino namang pangalan ito… A, Antonio, N, Narciso at F, ay Flores!

Julia: Hindi mo pangalan iyan. A-, sa amang iyan! Iya’y iaalay ko sa kaniya ngayong kaarawan ng Pasko.

Teňong: Hindi pala akin ah! Kung sa amang o sa demonyo ma’y bakit ang letra’y A, N at F?

Julia: Oo nga, ah, eh, pagka’t ang A ay amang, ang N ay natin, at ang F ay frayle. Amang natin frayle.

Teňong: Amang natin frayle? Niloloko mo ba ko? Laking kaalipustahan! Huwag mo kong aglahiin tungkolsa mga taong iya’t madaling magpapanting ang tainga ko!

Julia (to self): Aba, at nakaganti na ako!

Teňong: Julia, magsabi ka nga ng totoo! Para sa Kura nga ba? Kapag di ko sinilaban ay sinungaling ako…*kantas*

 

Tagpo 3.a

Juana:  Julia, Julia, nakita mo ba ang baro kong makato?

Lucas: Mamang Teňong, Mamang Teňong!

Teňong: O Lucas, napaano ka?

Lucas: Dinakip po ang tatang mo ng boluntaryong Sta. Maria!

Teňong: (gulat) Diyata’t dinakip si Tatang?

Lucas: Opo! Sa Bulacan daw po dadalhin…

Teňong: Tiya, ako po’y paparoon muna’t susundan si Tatang…

Juana: Hintay ka sandali’t kami ay sasama. Julia, magtapis ka…

Teňong: O mundong sinungaling! Sa bawat sandaling ligaya na kinamtan sa dibdib ay tinutugunankapagdaka ng matinding dusa! O mundong mandaraya! Ang tuwang idinudulot mo sa amin ay maitutuladsa bango’t halimuyak ng bulaklak, na sa sandaling oras ay kusang lumilipas.---bababa ang tabing.

 

Tagpo 4.a = Musika

 

Tagpo 5.a (Bilangguan sa Bulakan, patyo ng Gobyerno, maraming mga bilanggong nakatali sa mga rehas.)

Kura 1.0: Ah, si Kapitan Luis! Ito tagaroon sa amin; masamang tao ito…Kung hindi man mason, marahilfilibustero, sapagka’t kung siya sumulat …maraming K(a), cabayo K(a).

Marcelo: Hindi po ako kabayo, among!

Kura 1.0: Hindi ko sinasabing kabayo ikaw, kundi, kung isulat niya ang kabayo may K, na lahat ng Cpinapalitan ng K. Masamang tao iyan, mabuti mamatay siya.

Kura 2.0: Marcelo, si Kapitan Piton, si Kapitan Miguel, at ang Juez de Paz, ay daragdagan ng rasyon.

Marcelo: Hindi sila makakain eh!

Kura 1.0: Hindi pagkain ang itinutukoy ko sa rasyon! Hindi! Ano sa akin kundi sila kumain? Mabuti nga’t mamatay silang lahat. Ang rasyon na sinasabi ko sa yo ay ang palo, maraming palo ang kailangan. (Suggestion: sana habang ginagawa ‘to pinapakita na si Inggo na inaapi)

Marcelo: Ah.. Opo, among, hirap na po ang mga katawan nila at nakaaawa po namang mangagsidaing; isang linggo na pong paluan ito, at isang linggo na po silang walang tulog!

Kura 2.0: Loko ito! Anong awa-awa? Nayon walan awa-awa, duro que duro-awa-awa? Ilang kabanang rasyon? Ang rasyon ng palo, ha.

Marcelo: Dati po’y tatlong kaban…ngayon po’y lima ng kaban, at makalima po sa isang araw.Samakatwid ay limang beses 25, at makalimang 125, ay Huston 625 (binibilang sa daliri). Kakaunti pa! (bibigyan ni Kura 2.0 si Marcelo ng kuwalta at tabako).

Kura 1.0: Kahapon ilan ang namatay?

Marcelo: Walo po sana, subalit nang mag-uumaga po ay pito lamang.

Kura 1.0: Aba e, bakit ganoon? (gulat).

Marcelo: Si Kapitang Inggo ay pinagsaulan ng hininga.

Previous Page of 6Next Page

Comments & Reviews (76)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended