Previous Page of 2Next Page

câu bị động dạng câu hỏi

spinner.gif

BÀI 2

Như vậy là đến đây các em đã nắm cách thức làm câu bị động dạng thông thường rồi , bây giờ chúng ta tiếp tục học cách làm câu hỏi nhé. Đồi với câu hỏi các em cần phân ra làm 2 loại : loại câu hỏi yes/no và loại câu hỏi có chữ hỏi (còn gọi là WH question)

1) ĐỐI VỚI CÂU HỎI YES / NO:

 

Câu hỏi yes / no là câu hỏi có động từ đặt biệt hoặc trợ động từ do,does,did đầu câu

Bước 1 :

 

Đổi sang câu thường

 

Bước 2:

 

Đổi sang bị động ( lúc này nó đã trở thành câu thường, cách đổi như đã học.)

 

Bước 3:

 

Đổi trở lại thành câu hỏi yes / no

 

Em nào quên cách đổi sang câu hỏi yes / no (câu nghi vấn) thì VÀO ĐÂY xem nhé ở đây các em phải làm quen với cụm từ "đổi sang câu thường" ( vì thầy sẽ dùng nó trong nhiều cấu trúc văn phạm khác nữa) . Cách đổi sang câu thường như sau :

 

Nếu các em biết cách đổi sang câu nghi vấn thì cũng sẽ biết cách đổi sang câu thường: làm ngược lại các bước của câu nghi vấn, cụ thể như sau:

- Nếu có do, does , did đầu câu thì bỏ - chia động từ lại cho đúng thì (dựa vào do,does, did )

 

- Nếu có động từ đặc biệt đầu câu thì chuyển ra sau chủ từ.

Ví dụ minh họa 1: ( trợ động từ đầu câu)

 

Did Mary take it ?

 

Bước 1 :

 

Đổi sang câu thường : bỏ did, chia động từ take thành quá khứ vì did là dấu hiệu của quá khứ

 

=> Mary took it.

 

Bước 2 :

 

Đổi sang bị động : làm các bước như bài 1

 

=> It was taken by Mary

 

Bước 3:

Đổi trở lại câu hỏi nghi vấn

 

=> Was it taken by Mary?

 

Các em cũng có thể làm theo cách thế to be vào do,does, did như "mẹo" ở bài 1

Ví dụ minh họa 2: ( động từ đặc biệt đầu câu)

Is Mary going to take it ?

 

Bước 1 :

 

Đổi sang câu thường : chuyển động từ đặc biệt (is) ra sau chủ từ :

 

=> Mary is going to take it.

 

Bước 2 :

 

Đổi sang bị động : làm các bước như bài 1

 

=> It is going to be taken by Mary

 

Bước 3:

Đổi trở lại câu hỏi nghi vấn ( đem is ra đầu )

 

=> Is it going to be taken by Mary ?

 

2) ĐỐI VỚI CÂU HỎI CÓ CHỮ HỎI:

Cách làm cũng chia ra các bước như dạng trên, nhưng khác biệt nằm ở bước 2 và 3

 

Bước 1 : Đổi sang câu thường

Bước này phức tạp hơn dạng 1, để làm được bước này các em phải biết chia nó làm 3 loại

- Loại chữ hỏi WH làm chủ từ : ( sau nó không có trợ động từ do,does,did mà có động từ + túc từ)

 

What made you sad? (điều gì làm bạn buồn ?)

Who has met you ? (ai đã gặp bạn ? )

Loại này khi đổi sang câu thường vẫn giữ nguyên hình thức mà không có bất cứ sự thay đổi nào

 

- Loại chữ hỏi WH làm túc từ: ( sau nó có trợ động từ do, does, did hoặc động từ đặc biệt + chủ từ )

 

What do you want ?

Who will you meet ?

Khi đổi sang câu thường sẽ chuyển WH ra sau động từ

 

- Loại chữ hỏi WH là trạng từ : là các chữ : when, where, how , why

 

When did you make it ?

Giữ nguyên chữ hỏi , đổi giống như dạng câu hỏi yes/no

Bước 2 :

 

Đổi sang bị động : làm các bước như bài 1

Bước 3:

Đổi trở lại câu hỏi có chữ hỏi ( đem WH ra đầu câu)

 

Ví dụ minh họa:1 ( WH là túc từ, có trợ động từ)

 

What did Mary take ?

 

Bước 1 :

 

Đổi sang câu thường : Có trợ động từ did => What là túc từ :bỏ did, chia động từ take thành quá khứ vì did là dấu hiệu của quá khứ, đem what ra sau động từ :

 

=> Mary took what.

 

Bước 2 :

 

Đổi sang bị động : làm các bước như bài 1

 

=> What was taken by Mary

 

Bước 3:

Đổi trở lại câu hỏi nghi vấn : (vì lúc này what là chủ từ rồi nên không có gì thay đổi nữa )

 

=> What was taken by Mary ?

Ví dụ minh họa:2 ( WH là túc từ, có động từ đặc biệt)

Previous Page of 2Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended