Previous Page of 11Next Page

Trac nghiem mon linh kien dien tu

spinner.gif

MÔN: CẤU KIỆN ĐIỆN TỬ 

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CẤU KIỆN ĐIỆN TỬ 

Câu hỏi loại 1: 

1/ Theo lý thuyết dải năng lượng của vật chất thì độ rộng vùng cấm EG của chất bán 

dẫn có giá trị: 

a EG = 0eV 

b EG > 6eV 

c EG = 0eV ÷ 6eV 

d EG = 0eV ÷ 2eV

2/ Các tính chất vật lý điện cơ bản của chất điện môi là: hằng số điện môi ε, độ tổn 

hao điện môi (Pa), 

độ bền về điện Eđ.t., nhiệt độ chịu đựng và điện trở cách điện. 

a Đúng. 

b Sai. 

 

3/ Dựa theo lịch sử phát triển của công nghệ điện tử thì cấu kiện điện tử được chia 

làm 5 loại là cấu kiện điện tử 

chân không, cấu kiện điện tử bán dẫn, cấu kiện vi mạch, cấu kiện điện tử nanô. 

a Sai 

b Đúng

4/ Hệ số nhiệt của điện trở suất α biểu thị: 

A Sự thay đổi của điện trở suất khi nhiệt độ thay đổi 1độ C . 

B Sự thay đổi của điện trở khi nhiệt độ thay đổi 1độ C 

C Sự tăng của điện trở suất khi nhiệt độ thay đổi 1 độ C . 

D Sự thay đổi của điện trở suất khi nhiệt độ thay đổi một khoảng là ∆t.

5/ Tính dẫn điện của chất bán dẫn tạp loại N do: 

a Các i-on âm quyết định. 

b Hạt dẫn điện tử và hạt dẫn lỗ trống quyết định. 

c Hạt dẫn lỗ trống quyết định. 

d Hạt dẫn điện tử quyết đinh.

6/ Tính dẫn điện của chất bán dẫn tạp loại P do: 

A Các i-on âm quyết định. 

B Hạt dẫn điện tử quyết định 

C Hạt dẫn điện tử và hạt dẫn lỗ trống quyết định 

D Hạt dẫn lỗ trống quyết định 

 

7/ Các tính chất đặc trưng cho vật liệu từ là độ từ thẩm tương đối (µr), điện trở suất 

(ρ), hệ số nhiệt của điện trở suất (α). 

a Đúng 

b Sai

8/ Tại nhiệt độ phòng, một miếng tinh thể silic nguyên chất hoạt động giống như 

a Chất cách điện 

b Một đoạn dây đồng. 

c Chất dẫn điện 

d Một nguồn điện

9/ Dòng điện trong chất điện môi gồm có 2 thành phần là 

a Dòng điện phân cực và dòng điện rò 

b Dòng điện phân cực và dòng điện trôi. 

c Dòng điện khuếch tán và dòng điện trôi 

d Dòng điện khuếch tán và dòng điện phân cực.

10/ Vật liệu bán dẫn quang là hợp chất đặc biệt có liên kết hai, ba hoặc bốn thành 

phần của các nguyên tố thuộc 

a Nhóm 4 và nhóm 5 

b Nhóm 2 và nhóm 4 

c nhóm 3 và nhóm 6 

d Nhóm 3 và nhóm 5.

Câu hỏi loại 2:

11/ Dòng điện trong chất bán dẫn gồm có: 

a Ba thành phần là dòng điện rò, dòng điện phân cực, dòng điện khuếch tán 

b Hai thành phần là dòng điện khuếch tán và dòng điện chuyển dịch (dòng phân 

cực). 

c Bốn thành phần là dòng điện rò, dòng điện khuếch tán, dòng điện phân cực và 

dòng điện trôi 

d Hai thành phần là dòng điện khuếch tán và dòng điện trôi

12/ Ferit từ mềm là vật liệu từ được dùng rộng rãi nhất ở tần số cao do có: 

a Điện dẫn suất cao, độ từ thẩm ban đầu cao, giá trị cảm ứng từ bão hòa thích 

hợp 

b Điện dẫn suất thấp, độ từ thẩm ban đầu cao, giá trị cảm ứng từ bão hòa thích 

hợp 

c Điện dẫn suất cao, độ từ thẩm ban đầu thấp, giá trị cảm ứng từ bão hòa thấp 

d Điện dẫn suất cao, độ từ thẩm ban đầu cao, giá trị cảm ứng từ bão hòa thấp

13/ Ký hiệu dưới đây là của cấu kiện điện tử nào? 

(chịu k copy hình vào đc) 

A Tụ điện 

B Không phải ký hiệu của cấu kiện điện tử 

C Bộ dao động thạch anh 

D Điốt bán dẫn

14/ Chất điện môi thụ động thường được dùng làm 

a Lõi cuộn dây và biến áp 

b Tụ điện và chất cách điện. 

c Điện trở 

d Điện trở và tụ điện

Câu hỏi loại 3: 

Một miếng bán dẫn silic được pha thêm photpho nồng độ 1,5.10^15.cm^(−3) Hãy tính nồng độ hạt dẫn trong miếng bán dẫn tại nhiệt độ 300 độ K . (cho biết ni = 1,5.10^10 cm^(−3) )

Previous Page of 11Next Page

Comments & Reviews (1)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended