Previous Page of 5Next Page

bo cong an

spinner.gif

Hệ thống Tổ chức 

Hệ thống tổ chức được tổ chức thành 4 cấp, bao gồm:

Bộ Công an;  

Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;  

Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;  

Công an xã, phường, thị trấn. [1]  

Cơ cấu tổ chức của Bộ 

Lãnh đạo Bộ 

Bộ trưởng 

Đại tướng Lê Hồng Anh, Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương [2].  

Thứ trưởng 

Nguyễn Khánh Toàn,TS, Thứ trưởng Thường trực, Thượng tướng, Đại biểu Quốc hội, Ủy viên BCHTƯ Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương[3];  

Lê Thế Tiệm, TS,Thượng tướng; Ủy viên BCHTƯ Đảng Cộng sản Việt Nam; Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương[4];  

Nguyễn Văn Hưởng, Thượng tướng, Ủy viên BCHTƯ Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương[5];  

Đặng Văn Hiếu, Trung tướng, Ủy viên BCHTƯ Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương[6];  

Trần Đại Quang, GS, TS, Trung tướng, Ủy viên BCHTƯ Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương[7];  

Bùi Văn Nam, Trung tướng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. [8].  

Lê Quý Vương, Trung tướng, Tiến sỹ, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương.[9];  

Phạm Minh Chính, PGS.TS, Trung tướng, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương;  

Tô Lâm,PGS TS, Trung tướng, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương;  

Phạm Quý Ngọ, Trung tướng, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương. [10]  

Đơn vị trực thuộc Bộ trưởng (Khối V) 

Văn phòng Bộ (V11) - Chánh Văn phòng: Thiếu tướng Nguyễn Danh Cộng [11]  

Vụ Hợp tác Quốc tế (V12) - Vụ trưởng: Thiếu tướng Trần Gia Cường [12]  

Viện Chiến lược và Khoa học Công an (V21) - Viện trưởng: Thiếu tướng Trương Như Vương [13]  

Vụ Pháp chế (V19) - Vụ trưởng: Thiếu tướng GS.TS. Nguyễn Ngọc Anh [14]  

Cục Tài chính (V22) - Cục trưởng: Đại tá Nguyễn Tiến Bền  

Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (V28) - Cục trưởng: Thiếu tướng Nguyễn Đình Thuận[cần dẫn nguồn]  

Thanh tra Bộ Công an (V24) - Chánh Thanh tra: Thiếu tướng Nguyến Thế Báu [15]  

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương (V31)[cần dẫn nguồn]  

Tổng Cục An ninh I (An ninh Đối ngoại) 

Tổng Cục trưởng: Trung tướng Tô Lâm (được bổ nhiệm lên thứ trưởng ngày 13/08/2010) [16]  

Phó Tổng Cục trưởng:  

Trung tướng Hoàng Đức Chính  

Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành  

Thiếu tướng Bùi Quảng Bạ  

Thiếu tướng Huỳnh Hữu Chiến  

Thiếu tướng Trịnh Văn Khải  

Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh  

Đơn vị trực thuộc 

Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A72): Cục trưởng:Thiếu tướng Vũ Thanh Bình[cần dẫn nguồn]  

Cục Kỹ thuật nghiệp vụ II (A71) Cục trưởng: Thiếu tướng Lương Hữu Quang [17].  

Cục Kỹ thuật nghiệp vụ I (A70)  

Cục Bảo vệ chính trị I (A35)  

Cục Bảo vệ chính trị II (A36)  

Cục Bảo vệ chính trị III (A37)  

Cục Bảo vệ chính trị IV (A38)  

Cục Bảo vệ chính trị V (A39)  

Cục Bảo vệ chính trị VII (A68); Cục trưởng: Đại tá Đào Văn Vinh  

Cục Chính trị - Hậu cần (A1.12)  

Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Nhân quyền[cần dẫn nguồn]  

Tổng Cục An ninh II (An ninh Nội địa) 

Tổng Cục trưởng: Thiếu tướng: PGS. TS. AHLLVTND. Phạm Dũng  

Phó Tổng Cục trưởng:  

Trung tướng Vũ Hải Triều  

Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh  

Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng  

Trung tướng Trịnh Lương Hy  

Trung tướng Nông Văn Lưu  

Thiếu tướng Nguyễn Văn Kiểm  

Trung tướng Hoàng Kông Tư  

Thiếu tướng Võ Hoài Việt  

Thiếu tướng Trình Văn Thống  

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hà

Previous Page of 5Next Page

Comments & Reviews (1)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended