Previous Page of 2Next Page

Tulang Duplo

spinner.gif

Tulang Duplo Script

Piyesa ng tulang duplo

 

Denisse Adrianne Gomez.

 

Panimula:

Kayo ay makinig ako'y magkukwento,
Nitong nalimutang sinaunang duplo;
Sa tuwing may patay sa Rayap kong baryo

Nagkakagulo ang lahat ng tao.

Bibigkas ng tulang pawang lamang-isip,
Ang manganonood ay bumubungisngis;
Dahil sa salitang nilagyan ng bagwis
Pati namataya'y hindi makaidlip.

 

Hari at mga kalahok:

Ama namin.. (Magdadalasal para sa namatayan)

 

Hari: 

“Numeracion”

 

Kalahok:

“Tribulacion.”

 

Hari: 

Mga kababayan, mga kapatid

Isang pagbati lang ang ihahatid sa inyo

Bago magsimula ang laro duplo

Belyako’t belyaka, ay saki’y makinig

Munting reyna’y galit at naghihinagpis

 

Isang araw ang reyna ay nagsasampay

Umalis at kinuha ang iba pa

Ngunit nang siya’y bumalik

Minamahal na damit ay tila nawawala

 

Tagapaghatol: 

Ang sinunumang taong may kasalanan

Ay dapat maparuhasan, kaparuhasang hindi niya malilimutan

Siya ay nagtaksil sa reynang mapagmahal

Siya ay dapat mabulok sa bilangguan

Ang mapatunayang nangkasala, pupulitin sa kangkunggan.

Kamatayan ang sa kanyang nag-aabang.

 

 

Berdugo: 

Parusa’y igawad sa pilyo’t pangahas

Mahal na hari, may hawak na batas

Berdugo’y nandito, para tumupad

Sapagsasagawa ng utos liwasad

 

Hari: 

Kayo’y tumingin sa kaliwa’t sa kanan

Belyakang pang-tatlo’y inyong pagmasdan

Siya’y mukhang galante at innocente

Pero may nagsabi na siya’y na siya ang kumuha ng damit

Ng reynang aking iniibig

 

Belyako1:

Mawalang galang lang po, mahal na hari,

Maraming namamatay sa maling akala

Sa isinagawang hatol, ako’y tumutugis

Tignan mabuti itong dalaga

Sa taglay na kagandahan siya’y kriminal?

 

Hari:

Kundi siya ang kumuha ng damit, Kung di ay sino?

Umamin na at matakot nawari’y

itong pagtatalo ng pagkukunwari

 

Belyako1:

Maniwala kayo o ginoo,

Aking nagpagalamang belyakang nasa

pang-pangalawang upuan ang siyang may kasalanan

Dapat siyang paruhasan!

 

Belyako2:

Mawalang galang na po mahal na hari,

Ang belyakong iyan ay walang karapatan

Paliitin at husgahan ang aking mahal

Hindi malinaw at hindi tapos

Hatalang siya’y nagsisinungaling, hindi niyo ba napapansin?

 

Belyaka2:

Hayaan mo na aking irog, hindi ako tututol

Tatanggapin ko ang kanilang hatol

Basta’t ipangako na hindi sasaktan ang aking mahal

 

Hari:

Kung ganon paruhasan ang may sala.

 

Belyako2:

Sandali lang mahal na hari, wag kayong padalos-dalos

Meron akong nalaman na dapat ninyong pakinggan

Belyakang pangatlo, kasama ng reyna na nagsasampay

At ng siya tumayo, pati damit ay naglaho.

 

Belyaka3:

Matagal na kong katiwala ng reyna

At kahit kailang di ko ninais na pagnakawan siya ng labis

 

Belyako2:

Ahh, kaya pala iyong sinasamantala ang tiwala ng reyna.

Maganda ang hangarin mo sa mga dilag,

pero nakagagawa ka ng masama sa mga bulag.

 

Belyako3:

Teka, pasintabi lang mahal na hari, masyado niyo na ata kaming sinasaktan

Mga pangngatwiran niya’y walang katotohanan

Ang reyna’y nandoon ng siya’y magpa-alam

Umalis, lumayong nakatingin.

At ang damit nasa palad pa rin, ng reynang iyong giliw.

Hoy mag-isip ka nga, aminin ang katotohanan

Ikaw ang may kasalanan na nararapat paruhasan

Ako’y may ebidensya sa belyang pang-una

 

 

Belyaka1: 

Kasinungaing ang iyong tinuran

Previous Page of 2Next Page

Comments & Reviews (69)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended