Previous Page of 127Next Page

Ben nhau tron doi_Co Man

spinner.gif

ThÃ'ng tin ebook

Tên truyện : Bên Nhau Trá»n Äá»i

Tác giả : Cổ Mạn

Thể loại : Văn há»c nÆ°á»›c ngoà i

Nhà xuất bản : Văn Há»c

Sá»' trang : 260

Kích thước : 13 x 20,5 cm

Trá»ng lượng : 220 g

Sá»' quyển / 1 bá»™ : 1

Hình thức bìa : Bìa má»m

Giá bìa : 35.000 VNÄ

----------------------------------

Nguá»"n : http://vnthuquan.net

Chuyển sang ebook (TVE) : santseiya

Ngà y hoà n thà nh : 11/10/2007

Nơi hoà n thà nh : Hà Nội

http://www.thuvien-ebook.com

Mục Lục

ChÆ°Æ¡ng 1

ChÆ°Æ¡ng 2

ChÆ°Æ¡ng 3

ChÆ°Æ¡ng 4

ChÆ°Æ¡ng 5

ChÆ°Æ¡ng 6

ChÆ°Æ¡ng 7

ChÆ°Æ¡ng 8

ChÆ°Æ¡ng 9

ChÆ°Æ¡ng 10

ChÆ°Æ¡ng 11

ChÆ°Æ¡ng 12

Chuyện bên lá».

Chương 1 Tái ngộ

Bên nhau trá»n Ä'á»i là cuá»'n sách nằm trong trà o lÆ°u văn há»c mạng Ä'ang rất thịnh hà nh ở Trung Quá»'c những năm gần Ä'ây. Tác phẩm Ä'ăng liên tục trên mạng bắt Ä'ầu từ tháng 9 năm 2003 cho Ä'ến nay vẫn là tác phẩm Ä'ược bạn Ä'á»c trong và ngoà i mạng yêu thích bởi lá»'i viết dung dị và chan chứa yêu thÆ°Æ¡ng. Tình yêu là chủ Ä'á» muÃ'n thuở, có bao nhiêu chuyện tình trong cuá»™c Ä'á»i thì có bấy nhiêu diá»...n biến thăng trầm. nhÆ°ng hạnh phúc nhất vẫn là Ä'ược nắm tay nhau Ä'ến Ä'ầu bạc răng long. Äiá»u mà Bên nhau trá»n Ä'á»i muá»'n nói. Lần tái ngá»™ nà y Ä'úng bảy năm, và o má»™t ngà y cuá»'i tuần tại siêu thị Ä'Ã'ng nghẹt ngÆ°á»i mua sắm. Mặc Sênh má»™t mình Ä'ẩy xe hà ng, chật vật len lá»i giữa Ä'ám Ä'Ã'ng. Vừa từ nÆ°á»›c ngoà i trở vá», chị vẫn chÆ°a quen vá»›i cảnh chen chúc nhÆ° vậy. Tuy nhiên cảnh tượng Ä'Ã'ng Ä'úc á»"n à o ở Ä'ây bất giác khiến Mặc Sênh mỉm cÆ°á»i. Chị cảm thấy hình nhÆ° mình Ä'ang lắng nghe tiếng quê hÆ°Æ¡ng vá»›i tâm trạng nÃ'n nao của má»™t ngÆ°á»i xa xứ. Chị tá»± há»i khÃ'ng biết má»™t ngÆ°á»i vừa trở vá» nÆ°á»›c liệu có giá»'ng mình khÃ'ng? Hân hoan, há»"i há»™p. Bảy năm. Vậy mà Ä'ã bảy năm… thá»i gian vÃ'

Previous Page of 127Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended