Previous Page of 128Next Page

Ben nhau tron doi_Co Man

spinner.gif

ThÃ'ng tin ebook

Tên truyện : Bên Nhau Trá»￾n Ä￾á»￾i

Tác giả : Cổ Mạn

Thể loại : Văn há»￾c nÆ°á»›c ngoà i

Nhà xuất bản : Văn Há»￾c

Sá»' trang : 260

Kích thước : 13 x 20,5 cm

Trá»￾ng lượng : 220 g

Sá»' quyển / 1 bá»™ : 1

Hình thức bìa : Bìa má»￾m

Giá bìa : 35.000 VNÄ￾

----------------------------------

Nguá»"n : http://vnthuquan.net

Chuyển sang ebook (TVE) : santseiya

Ngà y hoà n thà nh : 11/10/2007

Nơi hoà n thà nh : Hà Nội

http://www.thuvien-ebook.com

Mục Lục

ChÆ°Æ¡ng 1

ChÆ°Æ¡ng 2

ChÆ°Æ¡ng 3

ChÆ°Æ¡ng 4

ChÆ°Æ¡ng 5

ChÆ°Æ¡ng 6

ChÆ°Æ¡ng 7

ChÆ°Æ¡ng 8

ChÆ°Æ¡ng 9

ChÆ°Æ¡ng 10

ChÆ°Æ¡ng 11

ChÆ°Æ¡ng 12

Chuyện bên lá»￾.

Chương 1 Tái ngộ

Bên nhau trá»￾n Ä'á»￾i là cuá»'n sách nằm trong trà o lÆ°u văn há»￾c mạng Ä'ang rất thịnh hà nh ở Trung Quá»'c những năm gần Ä'ây. Tác phẩm Ä'ăng liên tục trên mạng bắt Ä'ầu từ tháng 9 năm 2003 cho Ä'ến nay vẫn là tác phẩm Ä'ược bạn Ä'á»￾c trong và ngoà i mạng yêu thích bởi lá»'i viết dung dị và chan chứa yêu thÆ°Æ¡ng. Tình yêu là chủ Ä'á»￾ muÃ'n thuở, có bao nhiêu chuyện tình trong cuá»™c Ä'á»￾i thì có bấy nhiêu diá»...n biến thăng trầm. nhÆ°ng hạnh phúc nhất vẫn là Ä'ược nắm tay nhau Ä'ến Ä'ầu bạc răng long. Ä￾iá»￾u mà Bên nhau trá»￾n Ä'á»￾i muá»'n nói. Lần tái ngá»™ nà y Ä'úng bảy năm, và o má»™t ngà y cuá»'i tuần tại siêu thị Ä'Ã'ng nghẹt ngÆ°á»￾i mua sắm. Mặc Sênh má»™t mình Ä'ẩy xe hà ng, chật vật len lá»￾i giữa Ä'ám Ä'Ã'ng. Vừa từ nÆ°á»›c ngoà i trở vá»￾, chị vẫn chÆ°a quen vá»›i cảnh chen chúc nhÆ° vậy. Tuy nhiên cảnh tượng Ä'Ã'ng Ä'úc á»"n à o ở Ä'ây bất giác khiến Mặc Sênh mỉm cÆ°á»￾i. Chị cảm thấy hình nhÆ° mình Ä'ang lắng nghe tiếng quê hÆ°Æ¡ng vá»›i tâm trạng nÃ'n nao của má»™t ngÆ°á»￾i xa xứ. Chị tá»± há»￾i khÃ'ng biết má»™t ngÆ°á»￾i vừa trở vá»￾ nÆ°á»›c liệu có giá»'ng mình khÃ'ng? Hân hoan, há»"i há»™p. Bảy năm. Vậy mà Ä'ã bảy năm… thá»￾i gian vÃ' tình! Thật lạ lùng. Phải chăng thiên cÆ¡ run rủi Ä'ể mình vừa vá»￾ Ä'ã gặp lại anh? KhÃ'ng, Ä'úng là gặp há»￾. Triệu Mặc Sênh lặng ngÆ°á»￾i nhìn cặp trai gái Ä'ứng trÆ°á»›c quầy bán rau. Má»™t lần nữa chị cảm nhận sá»± lạ lùng của sá»' phận. Bảy năm trÆ°á»›c, chính há»￾ Ä'ã khiến chị quyết Ä'ịnh ra Ä'i. Bây giá»￾ há»￾ lại cùng nhau Ä'i mua sắm. Vậy là cuá»'i cùng há»￾ vẫn cùng nhau. May mà há»"i ấy chị ra Ä'i. Nếu khÃ'ng… Mặc Sênh khÃ'ng dám nghÄ© thêm… Hà DÄ© Thâm, Hà DÄ© Văn! Sao mình ngá»'c thế! Tại sao cứ má»™t má»±c cho rằng hai ngÆ°á»￾i Ä'ó tên giá»'ng nhau thì nhất Ä'ịnh là anh em? “Chúng tÃ'i khÃ'ng phải là anh em. TrÆ°á»›c Ä'ây hai gia Ä'ình là hà ng xóm của nhau, Ä'á»￾u há»￾ Hà cho nên cÅ©ng Ä'ặt tên cho các con giá»'ng nhau. Vá»￾ sau cha mẹ DÄ© Thâm Ä'á»™t ngá»™t qua Ä'á»￾i, cha mẹ tÃ'i nhận nuÃ'i DÄ© Thâmâ€￾ “Chị tưởng chị mạnh hÆ¡n tình cảm hai mÆ°Æ¡i năm giữa tÃ'i và DÄ© Thâm hay sao?â€￾ “HÃ'm

Previous Page of 128Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended