Previous Page of 142Next Page

FİTOPATOLOJİ

spinner.gif


FİTOPATOLOJİ

İçindekiler


Bitkilerde Hastalık Kavramı ve Hastalık Oluşumunu Etkileyen Faktörler
GİRİŞ
Kültüre alınmış veya yabani formda olan bitkiler topraktan gereksinim duydukları miktarda besin ve suyu, güneşten

yeterli ışığı sağladıkları ve sıcaklık koşulları uygun olduğu zaman gelişir ve çoğalırlar. Tıpkı insan ve

hayvanlar gibi bitkiler de değişik nedenlerden hastalanabilmektedirler. Hastalanan bitkilerin belli bir

rahatsızlık duyup duymadığı ve acı hissedip hissetmediği bilinmemektedir. Çünkü bitkiler konuşamaz ve bizimle

iletişim kuramazlar. Hastalanan bitkilerin gelişmesi sağlıklı bitkilere kıyasla zayıftır ve verimi düşüktür.

Hastalığın şiddetli olduğu durumlarda bitkiler ölmektedir. İşte bitkilerdeki hastalık nedenleri ve tedavi yolları

ile ilgilenen bilim dalı "Fitopatoloji"dir. Bu ünite kapsamında fitopatolojinin konularının neler olduğunu,

bitkilerde hastalanma olayının nasıl gerçekleştiğini ve bunu etkileyen faktörlerin neler olduğunu inceleyeceğiz.

FİTOPATOLOJİNİN TANIMI VE KONUSU
Botanik: Bitki bilimi.
Fitopatoloji XVII. yüzyılda Botaniğin bir kolu olarak "Patoloji" adıyla Avrupa'da ortaya çıkmış, sonradan

"Fitopatoloji" şekline dönüşmüştür. Fitopatoloji pat0|0ji: Hastalık bilimi (Phytopathology), bitki hastalıkları

bilimi olup Phytos=bitki, Pathology=hastalık bilimi kelimelerinden oluşmaktadır. Fitopatoloji yalnız büyümekte ve

gelişmekte olan bitkilerin sağlığının bozulması ile değil, aynı zamanda bitkilerin ve bunların ürünlerinin

saklanması, ambalajlanması ya da ulaşımı sırasında gösterdikleri bozuklukları da inceler.
Çok geniş kapsamlı bir bilim dalı olan Fitopatoloji; mikoloji, bakteriyoloji, viroloji, herboloji, botanik,

bitki anatomisi ve fizyolojisi, genetik, biyokimya, bahçe ve tarla bitkileri yetiştiriciliği, toprak bilimi, bitki

besleme, meteoroloji, moleküler biyoloji, genetik mühendisliği, tarımsal mekanizasyon ve daha birçok bilim dalının

temel bilgilerini kombine ederek kullanan bir bilim dalıdır.
• Bitkilerde hastalığa neden olan canlı ve cansız etkenlerin neler olduğunu,
• Hastalık etmenlerinin bitkilerde meydana getirdiği belirtileri,
• Bunların bitkide hastalık oluşturma mekanizmalarını,
• Hastalıktan korunma ile ilgili metotlar ve üründeki zararı azaltma konuları üzerindeki çalışmaları içerir.
Bitki hastalıkları konusunda bizlerin bilgisinin artmasını sağlayan bu bilim dalı aynı zamanda bitki

hastalıklarından korunma ile ilgili materyal, ekipman ve metot gelişimi konusundaki çalışmaları da içermektedir.

Bitki hastalıklarından korunul

madiği ve bunlar kontrol edilmediği zaman ürün miktar ve kalitesinde azalma meydana gelmekte ve dolayısıyla ürün

fiyatlarında da artış sözkonusu olmaktadır, Bunun yanı sıra bazı bitki hastalıkları hassas olan bitki türlerinin

yok olmasına neden olarak çevremizdeki peyzajı olumsuz yönde etkileyebilmektedir, Bitki hastalıklarından

korunulduğu takdirde ürün kalitesi ve verim artmaktadır, Bugün dünya nüfusunun büyük bir kısmı yetersiz

beslenmekte ve açlık sınırında yaşamaktadır, Artan dünya nüfusu ve azalan kaynaklar dikkate alındığında ürün

kaybını azaltmak, ürün kalitesini arttırmak ve çevremizi korumak açısından fitopatolojinin önemi artmaktadır,
Bitkilerde hastalığa neden olan etkenler insan ve hayvanlardaki hastalık nedenlerine oldukça benzerdir, Bu

etkenler virüs, viroid, bakteri, molliküt (fitoplazma, spiroplazma), protozoa, fungus gibi mikroorganizmalar ile

parazitik bitkiler ve besin maddesi, ışık, nem, sıcaklık azlığı veya çokluğu, toprakta veya havada toksik

kimyasalların

Previous Page of 142Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended