Previous Page of 12Next Page

tu tuong hcm.1

spinner.gif

Cau 1: tu tuong HCM la gi? Tu tuong do duoc hinh thanh trong dieu kien nao? Noi dung cot loi cua ttHCM?

Tu tuong HCM la mot he thong quan diem toan dien va sau sac ve nhung van de co ban cua qua trinh cach mang VN tu cach mang dan toc dan chu nhan dan den cach mang XHCN la ket qua su van dung sang tao va phat trien CN mac Le nin vao dieu kien cu the cua nuoc ta dong thoi la su ket tinh tinh hoa dan toc va tri tue thoi dai nham giai phong dan toc, giai phong giai cap, giai phong con nguoi. Dieu kien hinh thanh tt HCM: XHVN cuoi the ky XIX dau the ky XX. XHVN truoc khi phap xam luoc la XH phong kien doc lap nen nong nghiep lac hau tri tre. Chinh quyen nha Nguyen da thi hanh chinh sach doi noi doi ngoai bao thu lac hau k mo ra kha nang cho VN co hoi tiep xuc va bat nhip voi su phat trien cua the gioi vi vay da k phat huy duoc nhung the manh cua dan toc va dat nuoc, k tao ra duoc nhung tiem luc vat chat va tinh than du du suc bao ve to quoc chong lai am muu xam luoc cua chu nghia thuc dan phuong tay khi thuc dan phap xam luoc viet nam 1858 va hiep dinh Patonot 1884 duoc ky ket XHVN buoc sang giai doan moi va tro thanh XH nua phong kien nua thuoc dia. Trong long XH thuoc dia mau thuan moi bao chum nen mau thuan cu, no khong thu tieu mau thuan cu ma la co so de duy tri mau thuan cu lam cho XHVN cang them den toi. Cac phong trao khang chien vu trang chong phap ram ro, lan rong ra ca nuoc. Lanh dao ho la cac sy phu van than mang y thuc he phong kien , dieu do cho thay su bat luc cua he tu tuong phong kien truoc nhiem vu lich su cua dan toc. Dau the ky XX boi canh cua XHVN dat dan toc chong ca trieu lan Tay. Cac cuoc khoi nghia cua Nong dan va phong trao yeu nuoc o thoi nay du duoi ngon co nao cung bi that bai hoac bi dim trong be mau. XHVN khung hoang ve duong noi cuu nuoc Nguyen Tat thanh sinh ra trong boi canh nuoc mat nha tan va lon len trong phong trao cuu nuoc cua dan toc nguoi da som tim ra nguyen nhan that bai cua cac phong trao giasi phng dan toc la: cac phong trao giai phong dan toc deu k gan lien voi tien bo XH. Nguyen Ai Quoc da nay y dinh ra di tim duong cuu nuoc. Con duong da dua Nguyen Ai Quoc den voi ttHCM: doc lap dan toc gan lien voi CNXH, giai phong dan phai di theo con duong moi. Su xuat hien tu tuong HCM la mot yeu to dap ung nhu cau lich su cua cah mang VN. Que huong va gia dinh: HCM sinh ra trong 1 gia dinh nho hoc, co ne nep gia phong mau muc, giu dao hieu va co truyen thong hieu hoc, yeu thuong dum boc. Cu Nguyen Sinh Sac co tu tuong yeu nuoc, thuong dan, cuoc doi cu pho bang co anh huong sau sac den viec hinh thanh nhan cach tt HCM sau nay. Que huong Nghe Tinh huyen lam Dan Lang Kim Kim Lien co truyen thong cach mang dam net giau truyen thong yeu nuoc chong giac ngoai xam. Que huong cua nguoi co nhieu anh hung noi tieng nhu Mai Thuc Loan, Nguyen Diem, Dang Dung, Phan Dinh Phung, Phan Boi Chau... da tham mau cua cac anh hung liet sy chong Phap nhu: Vuong Thuc Mau, Nguyen Sinh Quyen. Ban than anh trai, chi gai cua Bac cung tham gia chien dau dung cam khi con hoc o Hue Nguyen Tat thanh da chung kien bon thuc dan Phap dan ap dong bao minh dieu do da thoi thuc nguoi quyet tam ra di tim duong cuu nuoc cuu dan. Boi canh thoi dai: CNTB tu giai doan tu do canh tranh sang giai doan TB doc quyen, CNDQ xac lap duoc su thong tri tren pham vi toan the gioi cach mang thang 10 Nga thanh cong dan toi su ra doi cua nha nuoc cong- nong dau tien tren the gioi, mo dau cho thoi dai moi thoi dai qua do tu CNTB len CNXH tren pham vi toan the gioi . Dau tranh giai phong dan toc la cuoc dau tranh chung cua cac dan toc thuoc da chong CNDQ, CN thuc dan gan lien voi cuoc dau tranh cua giai cap vo san quoc te noi dung cot loi cua ttHCM la nhung van de co lien quan den qua trinh phat trien tu cach mang dan toc dan chu nhan dan tien len cach mang XHCN. La noi dung tu duy va nhat quan hanh dong cua HCM. Tthuc te da chung minh trong nhieu nam qua Viet Nam di theo con duong doc lap dan toc gan lien voi CNXH va gianh duoc nhung thang loi mang tinh thoi dai mot trong nnhung nang luc noi sinh cua CMVN chinh la dinh huong ttHCM do la yeu to quoc yeu nhan dan yeu CNXH. Chinh nhung van de do tao len nhung van de cua CMVN.

Cau2:trinh bay co so va wa trinh hinh thanh tu tuong ho chi minh?

Chu nghia mac lenin la nhan to anh huong va tac dong wyet

Previous Page of 12Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended