Previous Page of 4Next Page

Kế hoạch năm học (dùng cho trường tiểu học)

spinner.gif

Phòng GD & ĐT [địa danh] 

Trường TH [địa danh] CộNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN 

Năm học 2010 - 2011

 

Căn cứ vào hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 của Phòng GD - ĐT [địa danh] 

Căn cứ vào dự thảo kế hoạch năm học 2010 - 2011 của trường TH [địa danh]. 

Căn cứ vào kết quả đạt được trong năm học 2009 - 2010 và tình hình thực tế của Trường TH [địa danh]. 

Bộ phận chuyên môn của Trường đề ra kế hoạch 2010 - 2011 như sau:

A. Đặc điểm tình hình: 

- Tổng số phòng học: 9 và 1 phòng dự bị. 

- Số lớp và số học sinh: 

Khối lớp 1 2 3 4 5 Tổng số 

Số lớp 4 5 3 3 4 19 

Số HS  

- Tổng số giáo viên hiện có: 19/ 19 lớp. Giáo viên chuyên nhạc xuống làm giáo viên chủ nhiệm. 

- Chất lượng HS: 

+ Cuối năm học 2009 - 2010 có tất cả 11 em rèn luyện thêm trong hè, nhà trường đã tổ chức ôn luyện và cho thi lại. Kết quả có 6 em được xét duyệt lên lớp, 10 em lưu bang. trong thời gian ôn tập và kiểm tra lại, các em chưa được sự quan tâm từ phía gia đình nên các em ra lớp chưa đủ và vắng mặt trong các lần kiểm tra, mặt dù đã được vận động từ phía GVCN. Số học sinh thi lại được lên lớp vẫn còn đọc yếu viết chậm hơn các bạn, nhất là ở môn Tiếng Việt. Số học sinh tuyển mới lớp một có khoảng 6.5% chưa qua lớp mẫu giáo, là học sinh khác chuyển đến, gia đình chưa quan tâm, nơi ở chưa ổn định. Một số trong các em có khả năng tiếp thu kém. Giáo viên lớp một rất vất vả trong việc hướng dẫn các em. 

- Chất lượng khảo sát học sinh đầu năm 2010 - 2011, tổng số , vắng 

Khối TSHS TSHS dự KS Môn Xếp loại 

Giỏi Khá TB Yếu 

1 Tiếng Việt  

Toán  

2 Tiếng Việt  

Toán  

3 Tiếng Việt  

Toán  

4 Tiếng Việt  

Toán  

5 Tiếng Việt  

Toán  

Cộng Tiếng Việt  

Toán

Điều kiện phục vụ giảng dạy và học tập: 

- Sách giáo khoa: 100% giáo viên và học sinh có đủ. 

- Sách giáo viên: 100% giáo viên có đủ sách (còn thiếu tài liệu tham khảo). 

- Đồ dùng dạy học biểu diễn môn Toán - Tiếng Việt lớp một: đủ. 

- Đồ dùng dạy học biểu diễn môn Toán - Tiếng Việt lớp hai-ba: đủ. 

- Đồ dùng học tập thực hành Toán - Tiếng Việt lớp một: 92/ tỷ lệ. 

- Đồ dùng học tập thực hành Toán - Tiếng Việt lớp hai-ba: 166/ tỷ lệ. 

Bộ đồ dùng học tập của học sinh lớp một trang bị tươgn đối đủ, một số em chưa có, nhà trường cho mượn mỗi lớp 3 bộ, giao cho GVCN giữ, khi có tiết học sẽ cho các em mượn. 

- Đồ dùng dạy học biểu diễn Toán - Kỹ thuật lớp bốn-năm: đủ. 

- Đồ dùng học tập thực hành Toán - Kỹ thuật lớp bốn: 29/ tỷ lệ. 

- Đồ dùng học tập thực hành Toán - Kỹ thuật lớp năm: 38/ tỷ lệ. 

Đồ dùng học tập thực hành của học sinh bốn-năm còn thiếu nhiều, nhà trường chưa được cấp, GVCN phải vận động cho các em tự làm để phục vụ cho việc học. 

Hạn chế cơ bản của năm học 2009-2010: 

Số học sinh rèn luyện trong hè chưa được quan tâm của gia đình nên còn vắng nhiều trong việc ôn tập và kiểm tra. Các em được xét lên lớp chưa được sự quan tâm từ phía gia đình nên các em còn đọc viết chậm, ảnh hưởng đến môn học khác. 

Thuận lợi và khó khăn: 

Thuận lợi: 

- Được sự quan tâm hỗ trợ từ chính quyền địa phương, ban ngành đoàn thể, cấp ủy, ủy ban chỉ đạo sâu sắt các phong trào giáo dục. Chính quyền hỗ trợ tích cực việc vận động học sinh ra lớp, vận động học sinh bỏ học trở lại lớp nhằm duy trì sĩ số học sinh. 

- Được sự đồng tình ủng hộ của cha mẹ học sinh cùng nhà trường chăm lo cho giáo dục. 

- Đội ngũ giáo viên an tâm công tác, có nhiều cố gắng thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy học. Giáo viên đứng lớp đều đạt chuẩn, trong đó có 7 giáo viên trình độ trên chuẩn, 5 đang học đại học (Duyên, Linh, Cương, Trang, Vân). Tất cả đều qua lớp thay sách tiểu học.

Previous Page of 4Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended