Previous Page of 43Next Page

giao an lich su lop 11

spinner.gif

nguoi dang nguyen duy thanh(thanks_199Phần ba 

LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858-1918) 

Chương I 

VIỆT NAM TỪ 1858 ĐẾN CUỐI THẾ KỈ XIX 

 

Bài 19 

NHÂN DÂN VIỆT NAM KHÁNG CHIẾN  

CHỐNG PHÁP XÂM LƯỢC ( TỪ1858 ĐẾN TRƯỚC 1873)  

 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC  

1. Kiến thức 

Sau khi học xong bài học, yêu cầu HS cần:  

- Ý đồ xâm lược của thực dân phương tây, cụ thể là Pháp, có từ rất sớm.  

- Quá trình xâm lược Việt Nam của thực dân pháp từ 1858-1873. 

- Cuộc kháng chiến chống pháp xâm lược của nhân dân ta từ 1858-1873.  

2 Tư tưởng 

- Giúp HS hiểu được bản chất xâm lược và thủ đoạn tàn bạo của chủ nghĩa thực dân. 

- Đánh giá đúng mức nguyên nhân và trách nhiệm của triều đình phong kiến nhà Nguyễn trong việc tổ chức kháng chiến. 

- Giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức tự tôn dân tộc.  

3. Kỹ năng. 

- Củng cố kĩ năng phân tích, nhận xét, rút ra bài học lịch sử. 

- Sử dụng lược đồ trình bày diễn biến các sự kiện. 

 

II. THIẾT BỊ VÀ TÀI LIỆU DẠY HỌC 

- Lược đồ Mặt trận Gia Định. 

- Tư liệu về cuộc kháng chiến ở Nam Kì.  

- Tranh ảnh về các nhân vật lịch sử có liên quan đến bài học. 

- Văn thơ yêu nước cuối thế kỉ XIX. 

 

III. TIẾN HÀNH TỔ CHỨC DẠY HỌC. 

1. Kiểm tra bài cũ:  

2. Dẫn dắt vào bài mới 

- Ngày 31/8/1858 thực dân Pháp nổ súng chính thức mở màn cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Ngay từ đầu, quân dân ta đã anh dũng chiến đấu chống quân xâm lược.Với sức mạnh quân sự Pháp ngày càng mở rộng chiến tranh xâm lược, song đi đến đâu chúng cũng vấp phải sự kháng cự mãnh liệt của nhân dân ta. Để hiểu được cuộc xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp và cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta từ 1858-1873, chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay. 

3. Tổ chức các cuộc hoạt động dạy và học trên lớp 

Hoạt động của GV và HS Kiến thức HS cần nắm  

GV: Trước khi tìm hiểu cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta, chúng ta sẽ tìm hiểu về cuộc xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp. Trước hết tìm hiểu tình hình Việt Nam giữa thế kỉ XIX trước cuộc xâm lược của thực dân Pháp. I. Liên quân Pháp - Tây Ban Nha xâm lược Việt Nam. Chiến sự ở Đà Nẵng. 

1. Tình hình Việt Nam giữa thế kỉ XIX, trước cuộc xâm lược của thực dân Pháp.  

*Hoạt động 1:Cả lớp  

- GV hướng dẫn HS theo dõi SGK để thấy được :tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của Việt Nam giữa thế kỉ XIX trước cuộc xâm lược của thực dân Pháp. - Giữa thế kỉ XIX Việt Nam là một nước độc lập , có chủ quyền song chế độ phong kiến đã lâm vào khủng hoảng, suy yếu trầm trọng.  

- HS theo dõi SGK, kết hợp với kiến thức đã học để trả lời:  

+ Chính trị: giữa thế kỉ XIX , trước khi thực dân Pháp xâm lược, Việt Nam là một quốc gia có chủ quyền song chế độ phong kiến nhà Nguyễn đã bước vào khủng hoảng, suy yếu trầm trọng.  

+ Kinh tế: + Kinh tế:  

- Nông nghiệp sa sút, mất mùa, đói kém thường xuyên. - Nông nghiệp sa sút, mất mùa, đói kém thường xuyên.  

- Công thương nghiệp đình đốn lạc hậu do chính sách "bế quan toả cảng" của nhà nước. - Công thương nghiệp đình đốn lạc hậu do chính sách "bế quan toả cảng" của nhà nước.  

+ Quân sự lạc hậu, chính sách đối ngọai sai lầm: "cấm đạo", xua đuổi giáo sĩ. + Quân sự lạc hậu, chính sách đối ngọai sai lầm: "cấm đạo", xua đuổi giáo sĩ.  

+ Xã hội: nhiều cuộc đấu tranh chống triều đình bùng nổ. + Xã hội: các cuộc khởI nghĩa chống lạI triều đình nổ ra khắp nơi.

Previous Page of 43Next Page

Comments & Reviews (2)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended