Câu 17: Hematocrit là gì

spinner.gif
Câu 17: Hematocrit là gì? Công thức bạch cầu của máu ngoại vi ở người?
 Hematocrit:
+ Hematocrit - dung tích hồng cầu (thường ký hiệu là Hct): đây là phần trăm thể tích của máu mà các tế bào máu (chủ yếu là hồng cầu) chiếm.
+ Nồng độ hemoglobine trong máu (HGB hay Hb) đo hàm lượng hemoglobine trong máu.
+ Các chỉ số hồng cầu:
■ MCV - thể tích trung bình hồng cầu
MCV = Hct/số hồng cầu
Giá trị MCV cho phép phân biệt các loại thiếu máu: thiếu máu hồng cầu nhỏ, thiếu máu hồng cầu bình, thiếu máu hồng cầu đại.
■ MCHC - nồng độ hemoglobine trung bình trong một hồng cầu.
MCHC = Hb/Hct
MCHC cho phép phân biệt thiếu máu đẳng sắc hay thiếu máu nhược sắc.
■ MCH - số lượng hemoglobine trung bình trong một hồng cầu
MCH = Hb / số lượng hồng cầu.
 Công thức bạch cầu của máu ngoại vi ở người:
■ Công thức bạch cầu là tỷ lệ phần trăm các loại bạch cầu trong máu. Sự thay đổi tỷ lệ này cho nhiều ý nghĩa quan trọng.
■ Bình thường, công thức bạch cầu như sau:
○ Bạch cầu đa nhân trung tính 55 - 70%
○ Bạch cầu đa nhân ưa acid 2 - 4%
○ Bạch cầu đa nhân ưa base 0 - 1%
○ Lâm ba cầu 12 - 33%
Gồm có: Lâm ba bé 5 - 12%; lâm ba lớn 12 - 30%; monoxit 4 - 8%
Ở trẻ con có 35% bạch cầu đa nhân, 60% lâm ba và 5% monoxit

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended