Previous Page of 323Next Page

Thế giới Phẳng

spinner.gif

TỦ SÁCH SOS2

Thế giới Phẳng

TÓM TẮT LỊCH SỬ 

THẾ KỈ HAI MƯƠI MỐT

The World Is Flat

A BRIEF HISTORY OF 

THE TWENTY-FIRST CENTURY

 

Thomas L. Friedman

 

THẾ GIỚI LÀ PHẲNG

 

Những người dịch: 

 

Nguyễn Quang A, Cao Việt Dũng, Nguyễn Tiên Phong

 

CÙNG TÁC GIẢ

 

From Beirut to Jerusalem (1989) 

The Lexus and the Olive Tree (1999) 

[Chiếc Lexus và Cây Ôliu (NXB. Khoa học Xã Hội 2005)] 

Longtitudes and Attitudes (2002)

THOMAS L. FRIEDMAN

 

THẾ GIỚI LÀ PHẲNG

Tóm tắt Lịch sử Thế kỉ Hai mươi Mốt

 

Farrar, Straus and Gioux / New York

 

Tặng Matt 

và Kay 

và Ron 

 

Mục Lục

 

Lời giới thiệu

Thế giới Trở thành Phẳng Thế nào 

Một: Khi Tôi Còn Đang Ngủ / 3 

Hai: Mười Lực Làm Phẳng Thế giới / 48 

Lực làm phẳng # 1. 9/11/89 / 48 

Lực làm phẳng # 2. 9/8/95 / 56 

Lực làm phẳng # 3. Phần mềm Work Flow / 71 

Lực làm phẳng # 4. Open-Sourcing / 81 

Lực làm phẳng # 5. Outsourcing / 103 

Lực làm phẳng # 6. Offshoring / 114 

Lực làm phẳng # 7. Xâu Chuỗi cung / 128 

Lực làm phẳng # 8. Insourcing / 141 

Lực làm phẳng # 9. In-forming / 150 

Lực làm phẳng # 10. Các Steroid / 159 

Ba: Ba sự Hội tụ / 173 

Bốn: Sự Sắp xếp Vĩ đại / 201

 

Mĩ và Thế giới Phẳng  

Năm: Mĩ và Tự do Thương mại / 225 

Sáu: Những Tiện dân / 237 

Bảy: Cuộc Khủng hoảng Trầm lặng / 250 

Tám: Đây Không phải là một Thử nghiệm / 276

Các Nước Đang Phát triển và Thế giới Phẳng  

Chín: Đức mẹ đồng trinh Guadalupe / 309

Các Công ti và Thế giới Phẳng  

Mười: Các công ti đối phó thế nào / 339

Địa Chính trị và Thế giới Phẳng  

Mười một: Thế giới Không phẳng / 371 

Mười hai: Lí thuyết Dell về Ngăn ngừa Xung đột / 414

Kết luận: Sức Tưởng tượng 

Mười ba: 9/11 đối lại 11/9 / 441

Lời Cảm ơn / 471 

Chỉ mục / 475

 

LỜI GIỚI THIỆU

Bạn đọc cầm trên tay cuốn thứ mười ba* của tủ sách SOS2, cuốn Thế giới Phẳng của Thomas L. Freedman. Cuốn sách được in và phát hành lần đầu vào tháng 4-2005. Đây là cuốn sách thứ tư của Freedman, cuốn thứ hai, Xe Lexus và Cây Ôliu, vừa được Nhà xuất bản Khoa Học Xã hội xuất bản bằng tiếng Việt. T. L. Freedman là nhà báo nổi tiếng của tờ New York Times, đi nhiều, gặp gỡ với rất nhiều nhân vật nổi tiếng, với con mắt hết sức sắc sảo, ông trình bày những vấn đề toàn cầu hoá rất súc tích và sinh động, ông trình bày những vấn đề khô khan, khó hiểu một cách sáng sủa, dí dỏm, dùng nhiều ẩn dụ giúp bạn đọc lĩnh hội vấn đề một cách dễ dàng. 

Tôi nghĩ cuốn sách rất bổ ích cho các nhà chính trị, các nhà hoạch định chính sách, vì nó trình bày những thách thức của thế giới phẳng đối với Mĩ, với thế giới đang phát triển, với các công ti, nên các loại độc giả này sẽ có thể thấy thông tin và ý tưởng của Freedman gây kích thích. Các học giả chắc sẽ học được cách trình bày đơn giản nhiều vấn đề phức tạp. Tôi nhiệt thành khuyên giới trẻ và các doanh nhân hãy đọc cuốn sách này, vì nó sẽ bổ ích cho họ để xác định lại mình trong học tập, khởi nghiệp, học và làm việc suốt đời. Tất nhiên cuốn sách cũng bổ ích cho tất cả những ai quan tâm đến tương lai, việc làm, công nghệ, khoa học, và sáng tạo. 

Người dịch đã cố hết sức để làm cho bản dịch được chính xác và dễ đọc, song do hiểu biết có hạn nên khó thể tránh khỏi sai sót. Phần chỉ mục nội dung, ở mỗi mục chính (và cả ở mục phụ nếu chúng tôi thấy thuật ngữ có thể là lạ), có kèm theo thuật ngữ tiếng Anh để bạn đọc tiện tham khảo; tác giả dùng nhiều từ mới, một số từ được để nguyên bằng tiếng Anh, phần giải thích nghĩa có thể tìm thấy ở Chỉ mục.

Previous Page of 323Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended